TUTKA :: Päivitykset LOG IN

Päivitykset

Toteutettuja toimintoja ja muutoksia 26.11.2004 alkaen. Tärkeimmistä päivityksistä tiedotetaan TUTKA-käyttäjien postituslistalla (ks. arkisto, lukeminen vaatii liittymisen ryhmään Korpissa) ja tarvittaessa kaikille käyttäjille pääkäyttäjien välityksellä.

 • 14.06.2019, Täydennetty vahvistetut JUFO-kanavatiedot 2018 julkaisuihin.
 • 07.06.2019, Korvattu tutkimuskuvausssivut Converis-linkillä.
 • 29.05.2019, Korjattu henkilöiden täsmäystä (esim. kaimat) Travel-siirrossa.
 • 11.04.2019, Lisätty huomautusviesti converis-tuelle jos julkaisu on hylätty tai poistettu.
 • 01.04.2019, Aktivoitu viikoittainen TUTKA-julkaisujen ja henkilöiden siirto Converikseen.
 • 18.03.2019, Tuotu TUTKAan käsin täsmättyjä käyttäjätunnustietoja Converis-siirtoa varten.
 • 11.02.2019, Lisätty rahoitusmalliraporttiin huomio, että 2017 malliin tehtyjä muutoksia ei ole huomioitu raportissa.
 • 04.02.2019, Lisätty rajapinta henkilöiden (ml. aiemmat nimet) Converista varten.
 • 24.01.2019, Päätelty julkaisutyyppi osaan C2-luokkaan merkityistä <2009-julkaisuista, joissa puuttuva toimittaja.
 • 23.01.2019, Lisätty toiminto julkaisujen tarkastukseen puuttuvilla kirjoittaja- tai toimittajatiedoilla.
 • 21.01.2019, Lisätty rajapinta julkaisun (hyväksytyt ja ei-raportoitavat) täysien metatietojen hakuun Converista varten.
 • 10.01.2019, Toteutettu Converis-siirtoa varten toiminto oppiaineiden ja tutkimusyksiköiden kokoamiseen laitoksittain.
 • 09.01.2019, Jufo-tason laskenta pois käytöstä B-luokan julkaisuille (yhtenäistetään laskenta VIRTA-siirron mukaiseksi).
 • 08.01.2019, Sallittu kirjaajille JYKDOKista siirrettyjen kenttien muokkaaminen (kirjastojärjestelmän uudistuksen takia JYKDOK-siirto pois käytöstä).
 • 07.01.2019, Korjattu tietojen näyttöä julkaisun pääsivulla tilanteessa, kun laitospääkäyttäjä on poistettu.
 • 11.12.2018, Lisätty tieto viimeisimmästä päivityspvm:stä kaikkiin TUTKA-osioihin.
 • 28.11.2018, Päivitetty TUTKA uudelle käyttöjärjestelmälle ja HTTPS-yhteydelle.
 • 15.11.2018, Lisätty OA-statustieto "Laitoksen julkaisut"-raporttiin.
 • 30.10.2018, Yksinkertaistettu valintoja henkilötietojen muokkaussivulla.
 • 30.10.2018, Lisätty käsittely OA-sarjan (esim. JYU dissertations) automaattiseen asettamiseen JYKDOK-siirrossa.
 • 22.10.2018, Korvattu linkit openaccess.jyu.fi -> openscience.jyu.fi.
 • 09.10.2018, Suodatettu Korppi-siirrosta tutkielmat, joilla hyväksyntävuosi ennen 2017.
 • 24.09.2018, Korjattu KOTA-julkaisuraporttiin konferenssiartikkelien sarjan nimen esitys.
 • 19.09.2018, Lisätty preprint-haku Open Access -raporttiin.
 • 17.09.2018, Päivitetty 1.9.2018-organisaatiokoodit, vaihdettu ITP->Digipalvelut-linkki.
 • 25.06.2018, Lisätty Jy tutkii -sivuille linkit Converiksen henkilöhakuun.
 • 20.06.2018, Lähetetty Suomen Akatemian raportointia varten kirjatut 2018-julkaisut VIRTAan (erillissiirtoja tästä eteenpäin n. 4 kertaa / vuosi).
 • 19.06.2018, Täydennetty vahvistetut JUFO-kanavatiedot 2017 julkaisuihin.
 • 09.04.2018, Päivitetty JYX-rajapinnan kentät julkaisuarkistojen metadatasuosituksen mukaisiksi.
 • 04.04.2018, Sallittu KOTA-julkaisuraportin ajo julkaisujen kirjaajille.
 • 26.03.2018, Lisätty Julkaisufoorumin tuntiin tarkistus tyhjien nimien varalta.
 • 07.03.2018, Toteutettu räätälöity tiedekuntakohtainen raportti avoimista julkaisuista julkaisukanavaa kohti.
 • 29.01.2018, Toteutettu työkalu Akatemian siirtotiedostojen tietojen esittämiseen kootusti taulukkomuodossa.
 • 25.01.2018, Korjaus JYKDOK-siirtoon tilanteessa, jossa henkilö on samanaikaisesti kirjoittaja ja toimittaja.
 • 25.01.2018, Julkaisut järjestetään oletuksena vuoden mukaan laskevaan järjestykseen kaikissa julkaisuraporteissa, "Julkaisut oppiaineen mukaan"-raportissa kirjastoviite korvattu APA-viitteellä.
 • 16.01.2018, Kielletty JY tutkii -sivustolle pääsy hakukoneilta (Converis-portaali korvaa).
 • 02.01.2018, Lisätty raportti julkaisujen yhteistyöorganisaatioiden koontiin kirjoitusasujen yhtenäistämistä varten.
 • 15.12.2017, APA-viitteet ja JYKDOK-ajo yhtenäistetty käyttämään samaa 2-osaisten sukunimien tarkistustoimintoa.
 • 17.11.2017, Rajapinta KOTA-matkaraportin pohjatietoihin sallittu kirjautuneille käyttäjille.
 • 16.11.2017, Paranneltu julkaisuvuoden valintalogiikkaa JYKDOK-siirrossa.
 • 14.11.2017, Lähetetty VIRTAan korjattavaksi julkaisut, joiden julkaisukanava oli poistettu Jufosta raportointiaikana ja lisätty myöhemmin uudelleen (ks. konferenssien uudet käsittelyperiaatteet Julkaisufoorumissa).
 • 14.11.2017, Poistettu ei-pakollisten osioiden muokkauskielto tammikuun ruuhkan aikana.
 • 31.10.2017, Keskitetyn matkatietojen kirjauksen pilottitoiminto lopetettu.
 • 26.10.2017, JY tutkii -sivujen julkaisulista näytetään käänteisessä aikajärjestyksessä.
 • 22.09.2017, Lisätty pääsivulle linkki tutkimuksen tuen portaaliin.
 • 11.09.2017, Päivitetty tietosuojaselosteeseen maininta ENRESSH-julkaisutietopilotista. Lisätietoja: https://confluence.csc.fi/display/VIR/European+VIRTA+pilot.
 • 11.09.2017, Päivitetty laitospääkäyttäjäoikeudet YOP:n palvelukeskuksen sihteeritiimille.
 • 08.09.2017, Estetty SAP:sta siirrettyjen tai KOTA-raportoitujen matkojen poisto.
 • 05.09.2017, Lisätty JY tutkii -pääsivulle linkit Converikseen ja JYXiin.
 • 17.08.2017, Lisätty Plone-rajapintaan palautettavien tietueiden määrä 500:an.
 • 16.08.2017, Jufo-julkaisukanavatiedot päivitetään päivittäin.
 • 27.07.2017, Piilotettu kirjautumattomilta käyttäjiltä rahoituspäätösraportit. Rahoituspäätösten päivitysoikeudet rajattu laitospääkäyttäjille.
 • 27.07.2017, Siirretty 2017-tietueiden organisaatiot ja oppiaineet uuden organisaation mukaiseen muotoon + validointi uusille tietueille.
 • 25.07.2017, Täydennetty vahvistetut JUFO-kanavatiedot 2015-2016-julkaisuihin.
 • 29.06.2017, Ryhmitelty rahoituspäätökset ja apurahat "muut tiedot"-osion alle laitossivuilla.
 • 17.05.2017, Lisätty vertaisarvioitujen julkaisujen hyväksymisilmoitukseen linkki tiedotelomakkeelle, https://uno.jyu.fi/fi/ohjeet-ja-palvelut/ohjekeskus/viestinta/tiedeviestinta/laheta-tutkimustiedote.
 • 08.05.2017, ORCID-tunniste- ja tutkimuskuvauskenttien päivittäminen estetty (muokataan Converiksessa).
 • 20.04.2017, Yhdistetty Converis-hankeraporttiin Dynastyn ja Akatemian päätöstietokannan tietoja.
 • 18.04.2017, Uutta organisaatiota sovelletaan Korppi, JYKDOK ja Travel-siirroissa.
 • 12.04.2017, Toteutettu Converista varten erityisraportti rahoituspäätöksistä.
 • 30.03.2017, Päivitetty alustavasti 2017-organisaatiouudistuksen mukaiset laitospääkäyttäjätiedot, laitosten linjaukset ja laitosten käyttäjälistat.
 • 28.03.2017, Päivitetty LDAP-yhteysosoite käyttäjähallintaa varten.
 • 10.03.2017, Lisätty KOTA-julkaisuraporttiin ORCID-tunnisteet, tieto yhteisjulkaisusta yrityksen kanssa ja uusi OA-luokitus.
 • 08.03.2017, Lisätty APA-viitteeseen huomautus jos rinnakkaistallennettu versio on pre-print.
 • 13.02.2017, Kustantaja huomioidaan konf. artikkelien JUFO-tason laskennassa.
 • 01.02.2017, Lisätty tieto yhteistyöorganisaatioista, tieteenala ja kielet kirjaston raporttirajapintaan.
 • 12.01.2017, Korjattu html-entiteettien käsittely JYX-rajapinnan kirjoittajakenttiin.
 • 13.12.2016, Lisätty konferenssin vakiintunut nimi JYX-rajapintaan.
 • 13.10.2016, Vaihdettu DOI-linkin kohteeksi https://doi.org/.
 • 14.09.2016, Lisätty ORCID-tunnisteet ja tutkimuskuvaukset Converis-rajapintaan.
 • 10.08.2016, KOTA-kansainvälisyys poistettu näkyvistä julkaisusivuilta.
 • 29.06.2016, Lisätty "jatko-opiskelu"-tyyppiset ohjaukset Plone-rajapintaan tuplien poistolla.
 • 28.06.2016, Korjattu virhe JY tutkii -sivuston asiasanojen listauksessa.
 • 23.06.2016, JYKDOK-siirto toimii taas (luettelointikäytäntöihin liittyvien muutosten takia huhti- ja toukokuun siirtodataan ei saatu uusia julkaisuja).
 • 14.06.2016, Päivitetty ohjetta SAP Travel -siirtoon sisällytettävistä matkoista (siirto edellyttää hyväksyttyä matkalaskua, matkapyyntö ei riitä).
 • 06.06.2016, Korjaus JYX-siirtoon kerättävien julkaisujen hakuun.
 • 03.06.2016, Lisätty ylläpitäjän toiminto tutkimuskuvausten massasiirtoon CSV-tiedostoista.
 • 01.06.2016, Tutkimuskuvauslistassa näytetään kaikki laitoksen henkilökuntalistaan kuuluvien tutkimuskuvaukset, vaikka ei olisi JY tutkii -sivua.
 • 31.05.2016, Lisätty julkisesti laitosten sivuilla näkyvä tutkimuskuvauslista.
 • 26.05.2016, Päivitetty tutkimuskuvaukset JY tutkii -sivuille, Omat tiedot- ja YPJ-raporttiin.
 • 24.05.2016, Lisätty raportti tutkimuskuvauksista laitospääkäyttäjille.
 • 20.05.2016, ORCID-tunniste ja lyhyet kuvaukset omasta tutkimuksesta kirjattavissa henkilötietosivulla.
 • 02.05.2016, Parannuksia tutkimusyksikön päättelyyn Akatemiasiirrossa.
 • 21.04.2016, Lisätty tarkka OA-linkki APA-viitteisiin.
 • 19.04.2016, C2-julkaisutyyppi oletetaan vertaisarvioiduksi YPJ- ja muissa raporteissa.
 • 19.04.2016, Plonen Tutkasivuja varten yhdistetään hakutulokset oppiaineen ja tutkimusyksikön hakutuloksista, jos molempia valittu.
 • 15.04.2016, Uusi kenttä avoimena ilmestyneiden pre-printtien merkintään (erotuksena post printeistä ym.). Uudessa avoimen saatavuuden määritelmässä pre-printtejä ei lasketa open access -julkaisuksi (=jos julkaisu on vertaisarvioitu, sen avoimesti saatavilla olevan version on myös oltava vertaisarvioitu).
 • 07.04.2016, Alustava toteutus pelkästään metatietoja käsittelevästä TUTKA-JYX-siirtäjästä.
 • 04.04.2016, Korjattu www-linkit Dynasty-dokumentteihin siirtoon liittyvissä viesteissä.
 • 29.03.2016, Oppiaine (=koulutusala) ei ole enää pakollinen tieto AC/KYC-julkaisuille tai matkoille (ohjauksen alat tullaan OKM-raportoinnissa päättelemään suoraan organisaatioyksiköstä).
 • 21.03.2016, ISBN/ISSN-tarkastus käytössä A4/B3-julkaisuille 2015 -julkaisuista alkaen.
 • 18.03.2016, Paranneltu julkisesti näkyvien sivujen responsiivisuutta.
 • 10.03.2016, Täydennetty vahvistetut JUFO-kanavatiedot 2012-julkaisuihin.
 • 10.03.2016, Lisäyksen yhteydessä tyhjäksi jätetyt tietueet poistetaan päivittäin.
 • 09.03.2016, Lisätty KOTA-julkaisuraporttiin JUFO-kanavatunniste, asiasanat ja E6/D3-luokkien käsittely.
 • 09.03.2016, Parannuksia vastuullisen johtajan täsmäykseen Dynasty-siirrossa.
 • 07.03.2016, Selkeytetty henkilötietolomakkeella ensisijaisen laitoksen valintaa ja esitystä Omat tiedot -sivulla (=ensisijainen laitos lihavoidaan, jos asetettu).
 • 26.02.2016, Jybar käyttöön.
 • 23.02.2016, Korjattu virhe JUFO 0 -julkaisujen sisällyttämisessä rahoitusmalliraporttiin.
 • 22.02.2016, Tarkistettu ja korjattu käyttäjätietoja parannellun (UTF-8-tuki nimihaussa) LDAP-haun avulla.
 • 18.02.2016, Dynasty-siirrot toimivat taas 15.12.2015 -päivityksen jälkeen.
 • 09.02.2016, Konferenssiartikkelin JUFO-arviossa kanavana käytetään ensisijaisesti konferenssin nimeä, jos yksikäsitteinen täsmäys.
 • 09.02.2016, Lisätty kirjakappaleille mahdollisuus käyttää alinumeroa sarjan osan lisäksi.
 • 08.02.2016, Lisätty palautelomakkeisiin paranneltu roskapostin esto (honeypot-tekniikka).
 • 05.02.2016, Parannuksia tuplamatkojen yhdistämiseen.
 • 01.02.2016, Keskitetty matkakirjaus käyttöön pilottilaitoksilla.
 • 25.01.2016, JUFO-kanavan tunniste (tai arvio) näytetään julkaisusivulla myös vielä raportoimattomista julkaisuista. Kanavatiedot päivitetty julkaisuihin vuoden 2013 julkaisuista alkaen.
 • 19.01.2016, Laajennettu hakua koko yliopiston mukaan "Laitoksen rahoituspäätökset" ja "Rahoituspäätökset rahoittajan mukaan"-raporteissa, jos käyttäjälle myönnetty laajat (=sulkuaikana avatut) raporttien katseluoikeudet.
 • 12.01.2016, Päivitetty julkaisujen kirjausohjeita (esim. mielipidekirjoitukset, lyhyet konferenssipaperit).
 • 08.01.2016, Korjattu nimien esittämistä APA-viitteissä tilanteessa, jossa useita etunimiä tai etu-/jälkiliitteitä.
 • 07.01.2016, Korjattu säännöllistä JUFO-kanavapäivitystä tilanteessa, jossa lähtötiedoista on poistettu julkaisukanavia.
 • 18.12.2015, Toteutettu perustoiminnallisuus matkojen keskitettyä kirjausta varten. Uusi kenttä: rahoitustyyppi. Pilottilaitoksilla matkojen päivitysoikeus rajataan laitospääkäyttäjille.
 • 17.12.2015, Lisätty kirjastolle rajapinta julkaisujen erityisraporttien (esim. DOI-listat) muodostusta varten.
 • 16.12.2015, Päivitetty ohjeistusta monelle laitokselle (esim. Chydenius) liittyvistä väitöskirjoista.
 • 15.12.2015, Uudistuksia käyttäjähallintaan laitospääkäyttäjille: uusia käyttäjiä lisätessä tarkistetaan samannimiset TUTKAsta ja LDAPista. Käyttäjätunnus ja muut perustiedot määritetään yhdistettyjen LDAP-tietojen perusteella.
 • 11.12.2015, Lisätty laitospääkäyttäjille mahdollisuus salasanan generointiin käyttäjähallinnassa.
 • 07.12.2015, Lisätty UTF-8-tuki käyttäjähallinnan LDAP-henkilöhakuun.
 • 04.12.2015, Lisätty OpenAIRE-yhteensopiva julkaisutyyppi JYX-siirtoon.
 • 03.12.2015, Lisätty TUTKAn etusivulle linkki Tutkimustietojärjestelmän käyttöönottoprojektiin.
 • 20.11.2015, Lisätty käsittely rajoitetun käyttöoikeuden JYX-linkkeihin JYKDOK-siirrossa.
 • 16.11.2015, Päivitetty ohjeistusta moneen kohteeseen suuntautuvien matkojen kirjauksesta.
 • 09.11.2015, Korjattu erikoismerkkien käsittelyä matkatietojen siirrossa.
 • 20.10.2015, JYKDOKista siirrettyjen julkaisujen tyypit ovat kirjaajien muokattavissa siirron jälkeen.
 • 13.10.2015, ISBN- ja ISSN-koodit näytetään julkaisusivulla julkaisutyypistä riippumatta aina, jos merkitty.
 • 29.09.2015, Julkaisulomakkeen JY/ulkopuolinen-vaihto huomioi aiemmat nimet.
 • 24.09.2015, Parannuksia HTML-entiteettien tukeen henkilöiden nimissä (esim. etunimien lyhentämien APA-viitteessä).
 • 22.09.2015, Julkaisulomakkeessa JY-toimittajat merkittävissä ulkopuoliseksi tai päinvastoin.
 • 21.09.2015, Julkaisufoorumiluokka (arvio tai vahvistettu) ja JUFO-kanavan tunniste (jos tieto on Juulissa) näytetään kirjautumattomille julkaisusivulla. Vahvistetut julkaisufoorumiluokat ja -kanavat merkitty vuoden 2014 julkaisuihin.
 • 14.09.2015, Päivitetty ohjeiden käännöksiä uusien julkaisutyyppien ja web-julkaisujen hyväksynnän osalta.
 • 09.09.2015, Korjauksia laitoksen valintaan "Laitoksen julkaisut"-tyylisissä raporteissa. Lomakkella oletuksena näkyvä laitos määritettävissä hakuparametrilla (käytetään palattaessa hakutuloksista lomakkeelle).
 • 08.09.2015, Laitospääkäyttäjille lähetetään kuukausittain tilanneraportti julkaisuista.
 • 04.08.2015, Asiasanoissa sallittu HTML-entiteetit ja pilkut (puolipiste toimii erottimena).
 • 03.08.2015, Jos Akatemian päätöstiedostossa ei ole hankeen otsikkoa, nimi otetaan kuvauksesta.
 • 08.06.2015, D6 & E3-julkaisutyypit sisällytetty YPJ-raporttiin.
 • 03.06.2015, Päivitetty ohjeita uusien julkaisutyyppien ja web-julkaisujen hyväksynnän osalta. Verkkojulkaisut (myös ilman ISBN/ISSN-numeroa) voidaan kirjata, jos julkaisun yleiset kriteerit täyttyvät.
 • 02.06.2015, Piilotettu kirjautumattomilta käyttäjiltä hankeraportit. Hankkeiden päivitysoikeudet rajattu laitospääkäyttäjille. Positiivisiin rahoituspäätöksiin liittyvät tiedot avattu kirjautumattomille käyttäjille.
 • 25.05.2015, Parannuksia JYX-siirtoon: lähetettäviin tietoihin lisätään OpenAIREn Open Access -status, toimittajat lähetetään toimitetuissa teoksissa, korjauksia lehti-, sarja-, ja kokoomateoksen muotoiluun.
 • 19.05.2015, Laitospääkäyttäjäsivu ryhmitellään tiedekuntien mukaisesti.
 • 12.05.2015, "Laitoksen mukaan"-tyylisillä raportteilla dynaaminen Chosen-lista laitosvalintaan. Laitosraporteissa sallitaan haku koko yliopiston mukaan, jos vuosi valittuna.
 • 11.05.2015, Ryhmitelty hankkeet "muut tiedot"-osion alle laitossivuilla.
 • 11.05.2015, Lisätty Chosen-pohjainen dynaaminen vuosivalinta kaikkiin raportteihin.
 • 08.05.2015, Korjattu linkkien käsittelyyn liittyvä virhe TUTKA-uutisissa.
 • 24.04.2015, Mahdollisuus rinnakkaistallentaa JYXiin hyväksymättömiä julkaisuja. Rinnakkaistallennetut julkaisut lähetetään JYXiin neljästi vuorokaudessa.
 • 14.04.2015, Toteutettu automaattinen Julkaisufoorumin kanavatietojen päivitys (2015-julkaisuille viikoittain).
 • 10.04.2015, Toteutettu uudet julkaisuluokat D6 & E3.
 • 01.04.2015, APA-viitetieto siirretään JYXiin HTML-muodossa.
 • 30.03.2015, Lisätty www-linkit TUTKAn laitossivuilta laitosten pääsivuille.
 • 27.03.2015, Dynasty-siirtoketjun logiikkaa täsmennetty niin, että tiettyjä ei-siirtyviä dokumentteja ei huomioida etsittäessä dokumenttien yhteyksiä. Tämä vähentää riskiä, että kahden eri hankkeen dokumentit yhdistyvät samaan rahoituspäätökseen.
 • 13.03.2015, JYKDOK-siirto vaihtaa TUTKA-tunnukselliseksi yhdistetyn tutkijan ulkopuoliseksi syötetietoihin merkityn affiliaation perusteella. Korjattu tietojen siirtymistä, jos merkitty monta tieteenalaa.
 • 12.03.2015, Toteutettu peruskäsittely 2-osaisten sukunimien näyttöön APA-viitteissä.
 • 11.03.2015, Päivitetty KOTA-julkaisuraporttia (mm. väitöskirjat mukaan, SAP-laitoskoodit).
 • 23.02.2015, Poistettu näkyvistä vanhentuneita raportteja (esim. vanha "laitoksen julkaisut"-raportti).
 • 18.02.2015, Päivitetty ohjeistusta: Tutkimuksen tietojärjestelmien ohjausryhmä käsittelee julkaisujen kirjaustyössä esiin nousseet luokitteluun ja määrityksiin liittyvät erimielisyydet.
 • 17.02.2015, Sallittu järjestelmän pääkäyttäjille lukittujen julkaisutietojen tallennus/hyväksyntä ilman automaattista hyväksynnän peruutusta.
 • 13.02.2015, Lisätty www-osoite, open access -osoite ja lehden/sarjan/kokoomateoksen nimi Plone-julkaisuraportteihin.
 • 12.02.2015, YPJ-raportissa C2-julkaisut näytetään (julkaisutyypin uudemman määrittelyn mukaisesti) vertaisarvioituina.
 • 10.02.2015, Korjattu Julkaisufoorumiin liittyviä tietoja 2014-julkaisuista, päivitetty julkaisukanavalistat. Vahvistetut julkaisufoorumiluokat merkitty vuoden 2013 julkaisuihin.
 • 09.02.2015, Lisätty dynaamisia Chosen-listoja vierailulomakkeille, viimeinen muutospvm näytetään kirjaajille. Parannuksia matkojen tuplakappaleiden kopiointiin. KOTA-luokka näytetään matkan pääsivulla.
 • 09.02.2015, Korjattu virhe palautelomakkeella (osa viesteistä ei ollut mennyt perille maaliskuun 2013 jälkeen).
 • 03.02.2015, Päivitetty julkaisulomakkeen sektoritutkimuslaitokset tutkimuslaitosuudistuksen mukaisiksi.
 • 02.02.2015, Paranneltu tekijöiden ja toimittajien tunnistamista ja järjestämistä JYKDOK-siirrossa.
 • 09.01.2015, Päivitetty ohjeita D4-julkaisujen kirjaukseen: toimitetut raportit (=kokoomateokset) merkitään monografioiden tavoin (=eri artikkelien kirjoittajat kootaan yhteen tekijälistaan). Kasvatettu ruuhka-aikana valittavissa olevien vuosien (nyt 5) määrää raporteissa.
 • 19.12.2014, Korjattu virhe julkaisun hyväksyntästatuksen määrityksessä tilanteessa, jossa hyväksyminen on tilapäisesti peruttu.
 • 17.12.2014, Päivitetty linjauksia: hankkeet, kutsutut esitelmät ja ohjaukset JY:n ulkopuolelle (ellei toimi JY:n edustajana) eivät ole enää pakollisesti kirjattavia tietoja.
 • 16.12.2014, Julkaisulomakkeeseen perustoiminto JY-tutkijan merkkaamiseen ulkopuoliseksi tai päinvastoin (jos yksikäsitteinen nimi).
 • 12.12.2014, Julkaisulomakkeesta linkit kirjoittajien "Omat tiedot"-sivuille. Julkaisuun määritetään oletuskieli (englanti/suomi) kansainvälisyyden mukaan.
 • 09.12.2014, Laitospääkäyttäjille lisätty linkit laitoksen henkilökunnan + lisättävien henkilöiden "Omat tiedot"-sivulle laitoksen henkilökuntasivulta.
 • 08.12.2014, Lisäyksiä uuteen "laitoksen julkaisut" -raporttiin: ryhmittely hyväksyntästatuksen mukaan. Uusia kenttiä valittavissa, mm. julkaisuun liittyvät laitokset. Pysyviä linkkejä raporttituloksiin tiivistetty.
 • 04.12.2014, Päivitetty yleistetyn hyväksyntäprosessin (ei-okm ja hylätyttyjen hakumahdollisuus) hyväksyntäkenttä kaikkiin julkaisuihin.
 • 02.12.2014, "Vanha julkaisutyyppi"-kenttä muutettu valinnaiseksi vanhoille (2009 ja aiemmin) julkaisuille.
 • 28.11.2014, JYKDOK-siirrossa alaotsikot erotellaan käyttäen välilyöntejä molemmilla puolilla :-merkkiä (samaan tapaan kuin kirjaston järjestelmissä).
 • 26.11.2014, Tarkistettu ja korjattu ei-aktiivisia käyttäjätietoja (kentät: JY-käyttäjätunnus, sähköposti, tehtävänimike) ROTIn henkilötietopalvelun perusteella.
 • 25.11.2014, Korjauksia käyttäjähallintaan (mm. salasanaa ei pakoteta päivittämään ei-aktiivisilla tunnuksilla).
 • 21.11.2014, Korjattu virhe Plone-rajapinnassa tilanteessa, jossa haetaan tietoja useamman käyttäjätunnuksen mukaan.
 • 20.11.2014, Rinnakkaistallennetut julkaisut lähetetään JYXiin kahdesti vuorokaudessa.
 • 19.11.2014, Parannuksia julkaisun hyväksyntätoimintoihin: jos hyväksytylle julkaisulle ei ole merkitty ensimmäistä hyväksymispäivää (ennen 2011 hyväksytyt), tiedoksi asetetaan edellinen muutospvm. Korjauksia julkaisun muutettujen tietojen näyttöön.
 • 17.11.2014, Parannuksia kaksoiskappaleiden käsittelyyn. Käyty läpi ja poistettu 2010-julkaisuihin liittyviä kaksoiskappaleita (uudemmilla julkaisuilla tuplia on käyty järjestelmällisesti läpi aiemmin).
 • 07.11.2014, Tarkistettu ja korjattu käyttäjätietoja (kentät: JY-käyttäjätunnus, sähköposti, tehtävänimike) aktiivisten käyttäjien ja henkilökunnan LDAP-hakemistojen perusteella.
 • 06.11.2014, "Omat tiedot"-sivulle välimuisti käyttöön. Lisätty oppiaine näkyviin "Omat tiedot" -sivulle ja henkilöhakuun.
 • 05.11.2014, Lisätty ylläpitäjän toiminto henkilötietojen hakuun ja päivitykseen aktiivisten käyttäjien LDAP-hakemistoista.
 • 31.10.2014, Korjattu asiasanojen ja tutkijalinkkien päivittymistä JY tutkii -sivuille.
 • 28.10.2014, Parannuksia julkaisun pääsivun muotoiluun (kirjaus/muutospvm:t ja JYKDOK-id näkyvissä kirjaajille), JY tutkii -asiasanat esitetään linkkeinä.
 • 21.10.2014, Henkilöhaku, "tutkijan julkaisut"-raportti ja julkaisuhaut käyttävät yhtenäistä tapaa nimen (esim. erikoismerkit) käsittelyssä. Kaikki etunimet huomioidaan haussa, jos merkitty henkilötietoihin.
 • 15.10.2014, Nopeutettu julkaisun tallennusta, jos "ei vielä julkaistu"-rasti on päällä.
 • 17.10.2014, Lisätty perustoiminnallisuuus poistetun julkaisun palauttamisen tueksi.
 • 14.10.2014, Parannuksia Omat tiedot -sivun muotoiluun, hylätyt julkaisut näytetään.
 • 10.10.2014, Parannuksia erikoismerkkien ja HTML-entiteettien käsittelyyn eri raporttien hakukentissä (esim. henkilöhaku, julkaisujen vapaasanahaku) ja tulosteissa.
 • 06.10.2014, Korvattu julkaisulomakkeen listoja dynaamisilla Chosen-komponenteilla.
 • 03.10.2014, JYKDOK-siirto olettaa D4-luokan, jos julkaisun tyyppitietona vain "Monografia" (aiemmin oletettu C1:ksi).
 • 24.09.2014, Päivitetty ohjeita käännösten ja uusien painosten kirjauksesta. Lisätty tietosuojaseloste.
 • 22.08.2014, Lisätty vapaasanahaun hakuehtoihin julkaisija.
 • 21.08.2014, Korjattu matkojen KOTA-määritystä (aloitusvuosi ensisijainen voimassaolovuoden sijaan matkoille, jotka jatkuvat vuoden yli).
 • 20.08.2014, Kielteisistä Akatemian rahoituspäätöksistä poimitaan hankkeen aiottu kesto (=vuosiarvio) hakupvm:n sijaan.
 • 01.08.2014, Alustava käsittely kääntäjän käsittelyssä toimittajana JYKDOK-siirrossa.
 • 31.07.2014, Korjattu virhe matkojen siirrossa uuden nimen alle.
 • 23.06.2014, Julkistettu tilastoraportti rahoitusmalliin vaikuttavien julkaisujen suuntaa-antavaan laskentaan 2015-määrityksillä (rahoitusmalliraportti).
 • 19.06.2014, Päivitetty ohjeita ei-raportoitavista julkaisuista.
 • 18.06.2014, tutka-publications-osoite palauttaa kuittausviestin ensimmäisen yhteydenoton (tai julkaisun lomakelähetyksen) jälkeen.
 • 17.06.2014, JYKDOK-siirrossa huomioidaan MARC-tiedoissa oleva affiliaatiotieto (jos on).
 • 27.05.2014, Ylläpidon käytössä automatisoitu kaimojen tarkastus virhemerkintöjen varalta.
 • 21.05.2014, Korjattu virhe rahoituspäätösten ja esitysten siirrossa aiemman nimen alle.
 • 20.05.2014, Yleistetty hyväksyntäprosessi käytössä. Virallisten julkaisujen lisäksi on mahdollista kirjata myös OKM:n raportoinnin ulkopuolelle jääviä julkaisuja (näkyvissä "Omat tiedot"-sivulla). Tutkijalle voidaan lähettää kuittausviesti, kun kirjattu julkaisu on hyväksytty.
 • 09.05.2014, Lisätty laitosten linjauksiin tieto oppiaineiden tallentamisesta julkaisuihin.
 • 08.05.2014, Korjattu JUFO-luokan laskentaa. Jos kustantajalle ei löydy nimeä, valitaan täsmäys pisimmän täsmäävän ISBN:n perusteella.
 • 07.05.2014, JYKDOK-siirron kuittausviestit lähetetään tutkijoiden sijasta tutka-publications-osoitteeseen.
 • 30.04.2014, Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristön alle ei voi tallentaa 31.12.2014 jälkeisiä tietoja (yksikkö ei JY:n alainen 30.4.2014 jälkeen).
 • 24.04.2014, Laitoksen julkaisut -raporttiin lisätty mahdollisuus listata tai ryhmitellä julkaisut JUFO-luokan mukaan.
 • 15.04.2014, Otettu käyttöön uudistettu (mm. parannettu muokattavuus ja suorituskyky, pysyvät linkit hakutuloksiin) raporttikäsittelijä valikoituihin raportteihin (vierailujen tilastoraportti, laitoksen julkaisut).
 • 10.04.2014, Päivitetty TUTKAn pääsivun linkkejä ja muotoilua (ilmoituslomake, organisaatioyksiköt).
 • 09.04.2014, Päivitetty julkaisun pääsivujen muotoilua vastuuhenkilöille (Tracker-numeron päivitys, kirjoittajien sähköpostiosoitteet).
 • 08.04.2014, Henkilönimet kaikkien tietueiden pääsivuilta linkitetään JY tutkii -sivulle, jos listattu TUTKAssa henkilökuntalistaan.
 • 07.04.2014, Toteutettu järjestelmän pääkäyttäjille LDAP-hakutoiminto käyttäjätietojen tarkastusta varten.
 • 07.04.2014, Lisätty Tracker-numeron linkitys julkaisulomakkeelle.
 • 03.04.2014, Tiedekuntatasoiset YPJ-johtajat näytetään laitoksen YPJ-johtajien listassa.
 • 01.04.2014, Keskitetty kirjausprosessi käytössä. Laitospääkäyttäjät voivat seurata hyväksyntäsivuja, muokkausoikeudet vain kirjaston vastuuhenkilöille.
 • 31.03.2014, Parannettu samanaikaisuuden käsittelyä julkaisulomakkeella.
 • 29.03.2014, Ympäristöntutkimuskeskuksen alle ei voi tallentaa 31.12.2014 jälkeisiä tietoja (omistus vaihtui 29.3.2014).
 • 28.03.2014, Päivitetty julkaisujen hyväksyntäsivun ja virheilmoitusten muotoilua.
 • 27.03.2014, TKTL:n 1.1.2013 tai myöhemmin alkaneiden ohjausten (ohjaajana tai tarkastajana) kirjaaminen käsin estetty (kirjataan keskitetysti Korppiin).
 • 26.03.2014, Lisätty julkaisuihin kentät hyväksymisperusteiden ja virhetietojen säilytykseen. "Ei vielä julkaistu" -kenttää ei enää käytetä puuttuvan tiedon merkintään.
 • 25.03.2014, KOTAan raportoituihin vierailuihin liitetään tieto raportointivuodesta.
 • 20.03.2014, Liitetty vuoden 2013 julkaisuihin puuttuvia yhteisjulkaisutietoja.
 • 13.03.2014, Päivitetty KOTA-julkaisuraporttia (yhteisjulkaisutiedot, artikkelinumero).
 • 11.03.2014, Korjattu Julkaisufoorumiin liittyviä tietoja 2013-julkaisuista, päivitetty julkaisukanavalistat.
 • 21.02.2014, Toteutettu ylläpitäjille rivitasoinen matkaraportti KOTA-raportointia varten.
 • 19.02.2014, Saman rahoittajan uudempi rahoituspäätös ylikirjoittaa vanhemman rahoituksen vain päätöksessä mainitulta vuodelta.
 • 13.02.2014, Julkaisuihin lisätty artikkelinumero-kenttä.
 • 07.02.2014, Korjattu virhe matkojen eräpäivien tarkastuksessa.
 • 05.02.2014, Päivitetty matkojen kaksoiskappaleiden etsintätoimintoa.
 • 03.02.2014, JYKDOK-siirron yhteydessä tarkastetaan mahdolliset kaksoiskappaleet.
 • 28.01.2014, Päivitetty julkaisukanavalistat Julkaisufoorumista. Uudet luokkatiedot käytössä julkaisuilla, joita ei ole raportoitu KOTAan.
 • 28.01.2014, Korjattu "Laitoksen julkaisut"-raportin muotoilua. Lisätty julkaisufoorumiluokka valinnaiseksi kentäksi "Tutkijan julkaisut"-raporttiin.
 • 24.01.2014, Lisätty muistutus julkaisun rinnakkaistallennuksesta JYXiin.
 • 23.01.2014, Lisätty varoitus mahdollisista kaksoiskappaleista julkaisun tietoja syötettäessä. Kaksoiskappalelistat päivittyvät joka yö.
 • 21.01.2014, Korjaus julkaisufoorumiluokan laskentaan tilanteessa, jossa samannimisillä sarjoilla on eri ISSN.
 • 20.01.2014, Päivityksiä JYKDOK-siirtoon: toimittajien tunnistaminen, vaihtoehtoisen ISBN:n esittäminen lisätiedoissa, tieteenalojen tarkistus sekä käsittely funktiotermeille (=kirjaan liittyvien henkilöiden roolit) ja kokoomateoksina julkaistuille tutkimusraporteille.
 • 14.01.2014, SAP Travel -tiedoteviestiin lisätty tieto oletuslaitoksesta (=henkilön kotiorganisaatio). Laitostieto tulee vaihtaa, jos matka on toisen organisaation maksama.
 • 09.01.2014, Tiedekuntatason YPJ-johtajille lisätty automaattinen katseluoikeus tiedekuntaan kuuluvien laitosten YPJ-raportteihin.
 • 16.12.2013, Lisätty valinnaisia kenttiä (mm. kohdeorganisaatio, KOTA-luokka) "Tarkoituksen mukaan tiedekunnittain"-vierailuraporttiin.
 • 21.11.2013, Ajettu kielteiset rahoituspäätökset olemassa olevista Dynasty-tiedoista.
 • 13.11.2013, Korjattu ohjausten kaksoiskappaleiden laskentaa YPJ-raportissa.
 • 11.11.2013, Päivitetty ohjeisiin tarkennuksia julkaisutyyppeihin ja kirjattaviin tietoihin.
 • 07.11.2013, Tuntemattomat henkilöt siirtyvät Korppi-ohjauksista ulkopuolisina.
 • 24.10.2013, Toteutettu vuosikirjojen käsittely JYKDOK-siirtoon.
 • 21.10.2013, Korjattu dynaamisiin elementteihin ja kenttäkohtaiseen avustukseen liittyviä Javascript-virheitä julkaisulomakkeella.
 • 18.10.2013, Vapaasanahaku näyttää myös hyväksymättömät julkaisut pääkäyttäjille ja vastuuhenkilöille.
 • 20.09.2013, Kokoomateoksen sarja tai julkaisija ei enää määrää ensisijaisesti kappaleen laitosta JYKDOK-siirrossa.
 • 09.09.2013, Korjattu väitöskirjan tyypin päättelyä JYKDOK-siirrossa.
 • 03.09.2013, Kielteiset rahoituspäätökset siirtyvät Dynastysta, jos päätökseen on liitetty hakemus.
 • 21.08.2013, Päivitetty julkaisun kielten siirtymistä JYXiin.
 • 08.08.2013, Korjattu JY tutkii -sivun päivittymistä henkilöä poistettaessa.
 • 07.08.2013, Uusia kenttiä julkaisulomakkeelle: kansallinen yhteisjulkaisu (sis. yhteisjulkaisuun liittyvä organisaatiotieto) sekä kansainvälisiin yhteisjulkaisuihin liittyvä organisaatiotieto. Tiedot ovat pakollisia vuoden 2013 ja sitä uudemmissa julkaisuissa.
 • 07.08.2013, Julkaisun kansainvälisyysarvo määräytyy oletuksena automaattisesti valitun maan mukaan.
 • 07.08.2013, Muutoksia Open Access -kenttiin: lisätietokohdat (pl. rinnakkaisjulkaisun osoite) eivät ole enää pakollisia. "Sarja on Open Access tyylinen"-kenttä oletuksena negatiivinen.
 • 01.07.2013, Parannuksia aiemman nimen ja aksentteja sisältävien merkkien (sis. skandit) käsittelyä henkilöihin liittyvissä hakutoiminnoissa (esim. henkilön päättely Travel-siirrossa, tutkijakohtaiset raportit).
 • 19.06.2013, JY tutkii -sivuston toteutus uudistettu (mm. parempi suorituskyky, tietoturva ja päivitettävyys) - ei toiminnallisia muutoksia.
 • 13.06.2013, Kielteisten rahoituspäätösten syöttö sallittu (jos saatu raha=0, päätös oletetaan kielteiseksi).
 • 07.06.2013, Päivitetty henkilökuntamääritykset uusien julkaisueettisten periaatteiden mukaisiksi.
 • 06.06.2013, Ohjaukset ja väitökset -osion lomakkeet käännetty englanniksi.
 • 03.06.2013, Päivitetty ohjeita kenttien pakollisuuden suhteen eri julkaisutyypeillä. Lisätty uusia varoituksia puuttuvista tiedoista (lehden numero, DOI). Puuttuvista ISBN- tai ISSN-tiedoista lähetetään automaattinen ilmoitus TUTKA-tuelle.
 • 28.05.2013, Laitostiedot näkyvät julkaisuissa ja muissa osioissa monikielistettyinä linkkeinä.
 • 27.05.2013, JY tutkii -sivun henkilötiedot (esim. nimen tai laitoksen muutos) päivittymistä korjattu.
 • 24.05.2013, Kieli lisätty hakuehtoihin "Tilastoraportti tiedekunnittain"-julkaisuraportissa.
 • 22.05.2013, Laitosnimet käännetty englanniksi (näkyvissä mm. pääsivuilla, navigoinnissa ja JYX-rinnakkaisjulkaisun metatiedoissa).
 • 14.05.2013, Julkaisufoorumiluokka päivittyy TUTKAn sisällä tietoja tallennettaessa (2012 ja uudemmat julkaisut).
 • 10.05.2013, Julkaisufoorumiluokka näkyvissä julkaisun tiedoissa kirjoittajille, pääkäyttäjille, vastuuhenkilöille ja laitosjohtajille.
 • 06.05.2013, Toteutettu raportointivuoden päivitys KOTA-julkaisuraporttiin.
 • 06.05.2013, Uudistettu virheilmoitusten muotoilua ja käsittelyä (monikielistys, varoitukset ja infotekstit).
 • 03.05.2013, Lisätty kokoomateoksen nimi kirjaston viitemuotoon Plone-raporteissa.
 • 25.04.2013, Kirjaston ja kielikeskuksen julkaisuihin merkittävä jatkossa koulutusalatieto (=merkitään oppiaineena).
 • 22.04.2013, Pitkiin tekijä- ja toimittajalistojen loppuun mahdollista merkitä "et al".
 • 19.04.2013, JYKDOK-julkaisut vuodelta 2013 ajettu uudelleen (OAI-virheen takia osa julkaisuista oli jäänyt siirtymättä).
 • 19.04.2013, Päivityksiä KOTA-julkaisuraporttiin.
 • 16.04.2013, Julkaisufoorumiluokat merkitty vuoden 2012 julkaisuihin.
 • 11.04.2013, Liitetty vuoden 2012 julkaisuihin konferenssien nimitiedot.
 • 03.04.2013, Julkaisuihin lisätty konferenssin vakiintunut nimi -kenttä.
 • 27.03.2013, Korpista siirretyissä ohjauksissa laitos päätellään ensisijaisesti ohjaukseen merkityn oppiaineen perusteella. Jos ohjaukselle ei ole merkitty loppupvm:ää, se päätellään nykyisen vuoden perusteella.
 • 26.03.2013, Open Access -yhteyshenkilölle lähetetään automaattinen ilmoitus OA-tiedoilla merkityistä julkaisuista.
 • 22.03.2013, Tutkimusraportin osana julkaistulle artikkelille (D4) voidaan merkitä kokoomateoksen nimi (käytetään, mikäli kokoomateoksena julkaistulla tutkimusraportilla on kirjoittajia useista organisaatioista - muuten tutkimusraporttia on käsiteltävä kokonaisuutena).
 • 21.03.2013, Korpista siirretyissä opinnäytteissä tekijä(t) merkitään muodossa Sukunimi, Etunimi (tai: Tuntematon, jos ohjattavaa ei merkitty).
 • 20.03.2013, Poistettaessa laitosjohtaja laitokselta myös oikeudet YPJ-raportteihin poistetaan.
 • 18.03.2013, Lisätty roskapostin esto (päivämääräkysely) palautesivuille.
 • 15.03.2013, Ohjausten (todennäköiset) kaksoiskappaleet poistetaan laskennasta YPJ-raportissa.
 • 13.03.2013, Käsin merkittyjen jatko-opiskelu-tyylisten ohjausten tila "valmis" estetty (=valmiiden jatko-opintojen tyypiksi tulee merkitä tohtoriväitös- tai lisensiaatin tutkinto).
 • 12.03.2013, YPJ-raportti ja "Omat tiedot"-sivu näyttävät ryhmiteltyinä kaikki ohjaukset ("jatko-opiskelu"-tyyliset eivät aiemmin näkyneet raporteissa).
 • 06.03.2013, Jos käyttäjällä oikeus muokata tietuetta (julkaisut, matkat, rahoituspäätökset, ohjaukset), tietoja muokanneet henkilöt (+julkaisujen osalta tieto, onko kirjoittaja tai toimittaja merkitty JY:n henkilökuntana) listataan tietueen pääsivulla.
 • 05.03.2013, TUTKA-käyttäjätunnus voidaan vaihtaa pyydettäessä.
 • 04.03.2013, Muuttuneiden nimien käsittely korjattu JY tutkii-sivustolla: henkilön julkaisut näytetään nykyisen nimen alla. Asiantuntijasivulla näytettäviin tietoihin lisätty ensisijainen laitos, www-linkki ja linkki julkaisun avoimeen versioon (jos rinnakkaisjulkaistu).
 • 01.03.2013, Kirjautuessa ulos selain ohjataan TUTKAn pääsivulle.
 • 28.02.2013, Korjauksia avustus- ja muihin hakukoneille näkyvien sivujen linkkeihin ja rakenteeseen.
 • 28.02.2013, Agora Centerin ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen matkoihin ja vierailuihin merkittävä tarkka (ei monitieteinen) oppiaine.
 • 22.02.2013, Vanhoja TUTKA-uutisia ei enää näytetä kirjautumattomille.
 • 21.02.2013, Palautteen sisältö -kenttä palautelomakkeella muutettu pakolliseksi.
 • 21.02.2013, Korjattu henkilöiden poistoon liittyvä virhe JY tutkii-sivustolla.
 • 20.02.2013, "Omat tiedot"-sivu näyttää linkin pääasialliseen laitokseen.
 • 18.02.2013, Korjattu loppuvuoden valintaan liittyvä virhe tieteellisten toimintojen haussa.
 • 18.02.2013, Henk. koht. YPJ-raportteihin lisätty pysyvä www-linkki, joka kopioitavissa SAP HR YPJ -järjestelmään.
 • 11.02.2013, Vastuuhenkilöt eivät voi perua julkaisun hyväksymistä sulun aikana.
 • 11.02.2013, Laitospääkäyttäjä- ja julkaisujen vastuuhenkilösivuille sekä Laitosten linjaukset -sivulle lisätty linkit laitossivuille.
 • 07.02.2013, Päivitetty Musiikin laitoksen linjaama ensisijainen tieteenala Tieteenala 2010 -luokituksen mukaisesti: 6131 (oli: 613).
 • 04.02.2013, Dynasty-siirrossa Kauppakorkeakoulu oletetaan niille Taloustieteiden tdk:n projekteille, jotka ovat voimassa 2011 eteenpäin.
 • 31.01.2013, TUTKAn ohjesivusto ja JY tutkii avattu JY:n sisäiselle hakukoneelle.
 • 29.01.2013, Suorituskykyparannuksia julkaisulomakkeelle. Mm. oppiaine-, kieli-, ja maalistat käyttävät välimuistia.
 • 28.01.2013, Muutoksia kenttien pakollisuuteen (julkaisut 2012 eteenpäin): julkaisumaa voi olla tuntematon (jolloin kansainvälinen-kenttää käytetään ilmaisemaan, onko julkaistu Suomessa vai muualla). Toimittajat (osajulkaisuissa) ja kustantajan kotipaikka eivät ole enää pakollista tietoa.
 • 18.01.2013, Päivitetty julkaisujen ohjeita.
 • 16.01.2013, Korjattu JYKDOK-siirtologiikkaa: jos sähköinen versio siirtyy ennen painettua versiota, painettu versio (yhdistettynä aiemmasta versiosta saatuihin tietoihin) korvaa aiemmin siirtyneet.
 • 11.01.2013, Julkaisujen tieteenalat on mahdollista järjestää tärkeysjärjestykseen.
 • 10.01.2013, Uudistuksia julkaisulomakkeelle: lehden, sarjan tai julkaisijan nimi on tarkastettavissa hakulinkillä Julkaisufoorumista. Yksittäisiä kenttiä voidaan piilottaa ja tuoda näkyviin syötettyjen arvojen perusteella. Web-julkaisutietoihin ja julkaisun ilmestymistietoon liittyviä kenttiä ryhmitelty uudelleen.
 • 08.01.2013, Julkaisuihin merkitään lisätiedoksi luontipäivämäärä. Tietoa käytetään julkaisujen sisällyttämiseen KOTA-raportointiin.
 • 04.01.2013, Selkeytetty rinnakkaisjulkaisutietojen esitystä julkaisutiedoissa ja JYX-julkaisulomakkeella.
 • 03.01.2013, KOTAan raportoituihin julkaisuihin liitetään tieto raportointivuodesta. 2012 KOTA-raportointiin lähetettyjen julkaisujen muutetut julkaisutyypit päivitetty TUTKAan.
 • 21.12.2012, Korjattu käyttöoikeuksiin liittyvä ongelma esityssivulla.
 • 20.12.2012, Rahoituspäätökset, joissa monta asianumeroa tai useita päädokumentteja siirtyvät Dynastysta.
 • 20.12.2012, Korjauksia tutkijan tallennukseen (tunnustukset, lausunnot, muu tieteellinen toiminta): valittu tutkija (jos aiempaa ei ole) liitetään tietueeseen tallennettaessa, vaikka "lisää tutkija"-painiketta ei ole erikseen painettu.
 • 18.12.2012, Dynastysta siirretyt rahoituspäätökset yhdistetään aiemmin siirrettyyn tietueeseen tilanteessa, jossa organisaatio tai päädokumentin numero vaihtuu.
 • 14.12.2012, Opinnäytesiirto huomioi Korpin organisaatiokenttään merkityn oppiaineen. Kaikki opinnäytetiedot ajettu Korpista uudelleen.
 • 13.12.2012, Päivitetty KOTA-tiedonkeruun uudet luokittelutiedot TUTKAn ohjeisiin.
 • 12.12.2012, JYKDOK-siirto tarkastaa, onko toimitettu teos (julkaisuluokka C2) merkitty sisältämään laajan tieteellisen johdannon/esipuheen. Jos ei sisällä, kirjaa ei siirretä TUTKAan.
 • 30.11.2012, JYKDOK-siirto hakee tutkimusalan, ISBN:n ja rinnakkaisjulkaisutiedot kokoomateoksesta, jos niitä ei ole osakohteen tiedoissa.
 • 29.11.2012, Lisätty uusi viitemuoto (lyhennetty versio APA-viitteestä) Plone-julkaisulistoja varten. URL ja DOI näkyvät APA-viitteissä linkkeinä.
 • 27.11.2012, Tiedot Travelista siirretyistä ulkomaisista vieraista yhdistetään automaattisesti mahdolliseen aiemmin käsin merkittyyn tietueeseen.
 • 26.11.2012, Dynasty-siirtoon lisätty virheilmoitus tilanteessa, jossa rahoittajaa ei pystytty yhdistämään hakemuksesta päätökseen.
 • 21.11.2012, Jos rahoituspäätökseen kuuluu päätöksiä vain yhdeltä rahoittajalta, löytynyt haettu raha liitetään siihen rahoittajanimestä riippumatta.
 • 16.11.2012, Virheviestejä rahoituspäätöksistä, jotka liittyvät ohitettavaksi merkittyihin asianumeroihin ei enää näytetä.
 • 15.11.2012, Selkeytetty ja tiivistetty Dynasty-siirtoon liittyviä automaattiviestejä.
 • 13.11.2012, Poistettu JY tutkii -sivustolta linkkejä julkaisujen kaksoiskappaleiin ja poistettuihin julkaisuihin. JY tutkii -sivusto avattu hakukoneille.
 • 12.11.2012, Lisätty favicon-ikoni. Kaikille TUTKAn sivuille lisätty sivun tyyppiä kuvaava otsikko (TITLE-elementti).
 • 09.11.2012, Pääkäyttäjä- ja vastuuhenkilösivuille lisätty linkit yhteystietohakuun.
 • 08.11.2012, WWW-linkit (sis. tiedon rinnakkaisjulkaisusta JYXissä) liitetään automaattisesti JYKDOK-ajoissa.
 • 06.11.2012, Laajennettu pääsivun ja linkitettyjen sivujen käännöksiä. Kieli vaihdettavissa kaikilla sivuilla.
 • 03.11.2012, Tarkennettu ohjeita henkilökunnan määrityksistä ja TUTKAan kirjattavista tiedoista. Määritykset koottu "Kirjattavat tiedot"-sivulle.
 • 02.11.2012, TUTKAn ohjesivusto avattu hakukoneille.
 • 01.11.2012, Tarkennettu rinnakkaisjulkaisujen ja pre-printtien ohjeistusta uusien KOTA-määritysten mukaisesti. Pre-printtejä ei hyväksytä julkaisuksi TUTKAan, jos varsinainen julkaisu ei ole ilmestynyt. Jos tietoja on kirjattu etukäteen, "Ei vielä julkaistu"-rasti on pidettävä päällä.
 • 30.10.2012, Korjattu erikoismerkkien käsittelyä palautettaessa esityksen tiedot kirjastoviitteenä.
 • 30.10.2012, Ajettu Dynasty-tiedot syksyn aikana tehdyillä korjauksilla tammi-toukokuun 2012 ajalta. Uusi virheilmoitus tilanteessa, jossa rahoituspäätöksiä peittyy samalle vuodelle samalta rahoittajalta merkittyjen useampien päätösten osalta. Tutkimusyksikkö näkyy oikein muokattaessa siirrettyjä rahoituspäätöstä.
 • 29.10.2012, Vierailija- ja vierailuosioiden alla näkyviin tilastoraportteihin lisätty mahdollisuus vaihtaa matkapäivien laskennan määritelmää.
 • 26.10.2012, JYKDOK-siirrossa toimittajia ei kopioida tekijöiksi tilanteessa, jossa toimitetun monografian (C2) tekijä- ja toimittajalistat olisivat muuten identtiset.
 • 24.10.2012, Toteutettu ylläpitäjille csv-raportti matkoista. Matkojen ohjeistusta täydennetty.
 • 23.10.2012, Korjattu rahoituspäätösten siirtoa tilanteessa, jossa saman päätöksen sisällä samaan rahoittajaan tai laitokseen viitataan eri kirjoitusasuilla eri rahoituksissa.
 • 22.10.2012, Ruuhka-aikana mikä tahansa osio on mahdollista sulkea (aiemmin pelkästään julkaisut).
 • 19.10.2012, Päivitetty julkaisuosion ohjeita uusimpien KOTA-määritysten mukaiseksi (mm. pakolliset kentät).
 • 17.10.2012, Päivitetty ohjeita TUTKAan kirjattavista tiedoista (mm. ketä lasketaan kuuluvan henkilökuntaan).
 • 16.10.2012, Päivitettäessä tietoja omien sivujen kautta on mahdollista palata osiosta suoraan omilla sivuilla olevaan vastaavaan kohtaan.
 • 15.10.2012, Korjattu Dynastyn puolelta poistettujen rahoituspäätösten käsittelyä ja kaksoiskappaleina kirjautuneiden rahoituspäätösten jäljitystä.
 • 10.10.2012, Dynasty-päätösten dokumentti-id:t tallennetaan aina päivitettyjen päätösten osalta. Muutostilanteessa kaikkien rahoitusten ja hakemuksen tiedot tallennetaan uudelleen. Jos rahoitukselle ei ole määritelty vuotta, se sijoitetaan ensimmäiselle käyttämättömälle vuodelle.
 • 09.10.2012, Tilanteessa, jossa Dynastyyn on merkitty yksikkötietoihin sekä tiedekunta että laitos, rahoituksen oletetaan kuuluvan laitoksen alle.
 • 04.10.2012, Korjattu JYX-lähetystoimintoa tilanteessa, jossa olemassa olevaan ja julkaistuun JYX-tietueeseen lisätään uusia tiedostoja.
 • 28.09.2012, JYDKOK-siirtosääntöjä korjattu uusimpien KOTA-ohjeiden mukaiseksi. Toimitetut tutkimusraportit päätellään oletuksena D4-luokkaan. Siirtosääntö korvaa 27.1.2012 tehdyn muutoksen.
 • 20.09.2012, Kasvatettu JYXiin lähetettävien tiedostojen puskuria 15:stä 30:een julkaisuun.
 • 17.09.2012, Korjattu JYKDOK-siirtologiikkaa tilanteessa, jossa saman henkilön nimi on kirjattu samassa JYKDOK-tietueessa kahdella eri kirjoitusasulla.
 • 03.09.2012, Liikuntatieteiden laitoksen nimi muutettu liikuntakasvatuksen laitokseksi.
 • 30.08.2012, Julkaisujen vastuuhenkilöt saavat metatietojen muokkauksen lisäksi muokata tiedostoja (JYX-rinnakkaisjulkaisua varten) mihin tahansa julkaisuihin.
 • 29.08.2012, SAP Travelissa saman travelid:n alle merkityt (=ketjutetut) matkat siirtyvät nyt TUTKAassa erillisiksi matkoiksi.
 • 14.08.2012, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan nimi muutettu Liikuntatieteelliseksi tiedekunnaksi.
 • 12.07.2012, Vierailut ulkomaille ja ulkomaiset vieraat -lomakkeet käännetty englanniksi.
 • 29.06.2012, Uusi tieteenalaluokitus (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/tieteenala/001-2010/index.html) otettu käyttöön 2011 julkaisuista alkaen.
 • 25.06.2012, Toteutettu uusi julkaisuraportti uuden rahoitusmallin mukaisten tieteellisten julkaisujen laskentaan (tieteelliset kirjat painotettuna 4:llä).
 • 21.06.2012, Korjattu virhe julkaisujen KOTA-raportissa (oppikirjojen tekijöiden listaus).
 • 20.06.2012, Rahoituspäätöslomake käännetty englanniksi.
 • 17.06.2012, Muutettu TUTKAn lähettämien automaattiviestien lähettäjäksi noreply@jyu.fi, jotta automaattiset poissaolotiedotteet eivät siirry tarpeettomasti tutka-support-tukijonoon.
 • 14.06.2012, Korjattu APA-viittauksen muotoilua tilanteessa, jossa kirjoittajissa on tutkimusryhmä (nimessä mukana "Collaboration" tai "Multiple authors").
 • 13.06.2012, Korjattu vika, jossa laitokset häviävät ohjaustietoja täytettäessä riippuen käytetystä URL:stä.
 • 08.06.2012, Dynasty-rahoituspäätöksiä siirrettäessä on nyt mahdollista lisätä saman päädokumentin alle usean laitoksen rahoituspäätöksiä. Tällöin eri laitokset voivat käyttää saman projektinavauslomakkeen ja hakemuksen (vastuullisen tutkijan nimen osalta) tietoja.
 • 07.06.2012, Vastuullista tutkijaa etsitään Dynasty-siirrossa molemmista hakemukseen merkityistä yksikkötiedoista (yleensä tiedekunta ja laitos).
 • 06.06.2012, Dynastyyn merkityt rahoitukset lisätään TUTKAn jokaiselle vuodelle, jolla rahoitusta on annettu (vaikka rahoitus sijoittuisi projektinavauslomakkeella mainittujen päivien ulkopuolelle).
 • 05.06.2012, Otettu käyttöön uusi komponentti sähköpostin asynkroniseen lähetykseen. Jatkossa samoja tiedoteviestejä ei pitäisi enää tulla moneen kertaan.
 • 31.05.2012, Dynasty-siirto ajettu usean kuukauden korjaustauon jälkeen uudelleen. Siirtomekanismiin tehty uudistuksia erityisesti dokumenttigraafin ja asianumeroiden käsittelyn osalta. Kaikki linkitysten kautta samassa "ketjussa" olevat dokumentit huomioidaan etsittäessä dokumenttien välisiä yhteyksiä.
 • 26.05.2012, Lisätty TUTKA-järjestelmäpääkäyttäjät ja ylläpitäjät listaava sivu.
 • 25.05.2012, Korjattu thk-tunnuksen näyttämiseen liittyvä vika henkilötietosivulla.
 • 16.05.2012, Korjattu rahoituspäätöslomakkeen asettelua ja virheilmoituksia projektin päivämäärien osalta.
 • 08.05.2012, Huomioitu uudet luettelointisäännöt JYKDOK-siirrossa. Parannuksia julkaisujen tuplamerkintöjen etsintään.
 • 07.05.2012, Parannuksia Akatemiasiirron henkilötietojen käsittelyyn.
 • 07.05.2012, Vastuuhenkilöt saavat tarkastella ja muokata (mutta eivät hyväksyä) kaikkien laitosten julkaisuja. Tämä helpottaa mm. kaksoiskappaleiden selvittelyä.
 • 29.04.2012, Kielen voi valita pääsivulta myös kirjautumattomana.
 • 29.04.2012, Uusi tilastoraportti vierailijoita ja vierailuja varten. Jaotteluna tiedekunnat sekä eritellyt erillis- ja palvelulaitokset.
 • 24.04.2012, Laitoksen esitysraportteihin lisätty järjestävä organisaatio. Vanhat laitokset eivät näy kirjautumattomille TUTKAn etusivulla.
 • 23.04.2012, Julkaisun hyväksyntä peruutetaan tilanteessa, jossa muutokset aiheuttavat virheitä. "Ei vielä julkaistu"-rasti kytketään automaattisesti pois päältä, jos alun perin käytetty puutteellisten merkintöjen takia ja käyttäjä on korjannut virheet.
 • 20.04.2012, Päivitetty matkoihin liittyviä tilastoraportteja. Koekäytössä uusi raporttikäsittelijä, joka mahdollistaa suorat linkit käsittelijää käyttäviin raportteihin.
 • 19.04.2012, Päivitetty vastuuhenkilöiden muistutus uuteen organisaatiorakenteesen.
 • 17.04.2012, Korjattu JYX-tiedostojen käsittelyn muotoilua (Lisää tiedosto).
 • 11.04.2012, TUTKA-käyttäjälista siirretty Mailmanista Korppiin.
 • 10.04.2012, Uusi raportti monografioiden tilastointiin. Vierailuraporttihin lisätty vähintään 90 päivää kestävien matkojen laskenta.
 • 03.04.2012, Tietohallintokeskus ja Hallinto yhdistetty yhdistetty uudeksi yksiköksi Yliopistopalvelut.
 • 02.04.2012, Parannuksia eri siirtotiedostojen käsittelijöihin mm. henkilöiden lisäyksen osalta.
 • 30.03.2012, Korjauksia mm. kaimojen käsittelyyn JYKDOK-siirrossa.
 • 29.03.2012, Päivityksiä laitoksen rahoituspäätösraporttiin, mm. yksikön näyttö omassa kentässään.
 • 16.03.2012, Julkaisulla voi olla täsmälleen yksi julkaisumaa.
 • 09.03.2012, Päivityksiä KOTA-julkaisuraporttiin.
 • 06.03.2012, Request Tracker -tikettijärjestelmä TUTKA-tuen käyttöön.
 • 06.03.2012, Palautelomakkeella lähetettyihin viesteihin voi antaa oman otsikon.
 • 05.03.2012, Päivityksiä KOTA-vierailuraportteihin.
 • 22.02.2012, Otettu käyttöön välimuisti Plone-hakuihin (parantaa suorituskykyä). Käyttöä laajennetaan jatkossa.
 • 21.02.2012, Korjattu Plone-hakurajapintaa.
 • 20.02.2012, Lisätty kirjautuneille linkki "Omat tiedot"-sivulle jokaiselta TUTKA-sivulta.
 • 17.02.2012, Toteutettu (ylläpitäjän) toiminto matkojen kaksoiskappaleiden haulle ja yhdistämiselle.
 • 13.02.2012, Uusi kenttä: kirjoittajien kokonaismäärä (yli 20 kirjoittajan julkaisuille).
 • 08.02.2012, Rinnakkaisjulkaisun merkintä sallitaan myös open access -julkaisuille.
 • 07.02.2012, Muutoksia kenttien pakollisuuteen: kustantaja ja kustantajan kotipaikka ovat pakollisia vain KOTAssa määritellyille julkaisutyypeille (A3, B2, C1, C2, D2, D5, E2). Asiasanojen merkintä joko suomeksi tai englanniksi riittää.
 • 06.02.2012, Toteutettu (ylläpitäjän) toiminto julkaisujen kaksoiskappaleiden haulle ja yhdistämiselle.
 • 02.02.2012, Lehtien erikoisnumeroiden (C2-julkaisuluokka) kirjaus sallitaan myös JY:ssä julkaistujen osalta, koska näitä ei merkitä JYKDOKiin.
 • 21.02.2012, Korjauksia APA-viittausmerkinnän muotoiluun.
 • 27.01.2012, Uusia siirtosääntöjä julkaisutyypille JYKDOK-siirrossa. Toimitetut tutkimusraportit oletetaan jatkossa C2-luokkaan.
 • 26.01.2012, Termimuutos julkaisulomakkeeseen: "Muulla tavoin open access"->"Muulla tavoin verkosta saatavilla".
 • 25.01.2012, Korjattu KOTA-vierailuraportin laskentaan liittyvä virhe. Lyhyiden matkojen lukumäärä laskettiin 2010-määritelmällä väärin.
 • 24.01.2012, "Kutsutut suulliset esitelmät"-raporttiin lisätty tilaisuuden nimi.
 • 18.01.2012, Korjauksia JYKDOK-ja Travel-siirtotoimintoihin.
 • 16.01.2012, Uusi ohitustoiminto Dynasty-siirtoon talousvastaaville.
 • 13.01.2012, Lisätty pysyvät TUTKA-linkit yksittäisten tietueiden näyttösivuille.
 • 03.01.2012, JY tutkii -hakua ja linkityksiä korjattu.
 • 02.01.2012, Keskeneräisten julkaisujen muistutusten lähetystoimintoa korjattu.
 • 22.12.2011, Parannuksia siirtotiedostojen linkkien ja nimien käsittelyyn.
 • 19.12.2011, Parannuksia käyttäjänhallintaan, mm. automaattiset ilmoitukset tunnuksista uusille käyttäjille.
 • 13.12.2011, Julkaisutietoja saa tallentaa (mutta ei hyväksyä) puutteellisilla tiedoilla. Numero-kenttä ei enää pakollinen sanomalehtiartikkeleille.
 • 08.12.2011, JYKDOK-siirtoa korjattu (mm. keskimmäisten nimien käsittely). Toimitetuissa teoksissa JYKDOKiin merkittyjä toimittajia ei enää kopioida tekijöiksi.
 • 24.11.2011, Ohjaustyyppeihin lisätty uusi tyyppi Jatko-opiskelu selkeyttämään tietojen siirtoa Korpista. Ohjaustyyppiä käytetään Korpissa jatko-opiskelijaksi ilmoittautumiseen.
 • 21.11.2011, Dynasty-siirron virhesähköpostit lähetetään jatkossa ensisijaisesti tiedekuntien palvelukeskuksiin, ei tureen.
 • 16.11.2011, Tiedonsiirto Suomen Akatemiasta toimii taas (katkos maaliskuusta uuteen järjestelmään siirtymisen yhteydeessä). Siirtoskriptejä päivitetty formaatin muutosten takia.
 • 11.11.2011, TUTKA-JYX-rajapintaa korjattu (tekijöiden nimien, avainsanojen ja viitetietojen muotoilu).
 • 30.09.2011, Julkaisulomakkeen avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentamiseen liittyviä kuvauksia tarkennettu.
 • 20.09.2011, Julkaisulomakkeen "Artikkeli on ostettu avoimeksi"-toimintoon liittyvä virhe korjattu.
 • 02.09.2011, Konferenssiartikkeleista ei vaadita enää toimittajaa.
 • 18.08.2011, Korjattu Plonen TUTKA-sivulle välittyviä tietoja vierailijoista. Nyt Plonen TUTKA-sivulla näkyy maakoodin sijaan maan nimi.
 • 08.08.2011, Julkaisulomakkeella ei open access -tiedon tallennus onnistunut kaikissa tilanteissa. Nyt onnistuu.
 • 22.07.2011, Rahoituspäätökseen voi kirjata haettua rahaa ja se näkyy rahoituspäätöksen tiedoissa.
 • 22.07.2011, JY tutkii -rekisterissä listataan nyt vain ne tutkijat, jotka ovat TUTKAssa jollakin laitoksella (=ovat tällä hetkellä henkilökuntaa).
 • 22.07.2011, Jos rahoituspäätöksessä on useampi rahoitus (=useampi rahoittaja), näkyy rahoituspäätöksen sivulla nyt myös koko projektin vuosisummat.
 • 22.07.2011, Päivitetty rahoituspäätösraportteja "Laitoksen mukaan" ja "Rahoitus rahoittajan mukaan".
 • 08.07.2011, Julkaisulomakkeella on nyt vapaaehtoisia tarkentavia kysymyksiä rinnakkaistallennuspaikasta ja siitä millä muulla tavoin julkaisu on open access -tyylinen.
 • 01.07.2011, Ohjauksen sivulle lisätty painike "Ota pohjaksi", joka näkyy niille joilla on muokkausoikeus ohjaukseen.
 • 22.06.2011, Järjestelmän pääkäyttäjä voi nyt tallentaa puutteellisia julkaisuja.
 • 27.04.2011, Jos henkilö on useamman laitoksen YPJ-esimies, voi hän nyt helpommin vaihtaa laitosta YPJ-raporteissa.
 • 10.03.2011, Julkaisun poistamisen jälkeen pääsee suoraan siirtymään myös hyväksymättömiin julkaisuihin tai omiin tietoihin.
 • 24.02.2011, Julkaisu-, vierailu- ja vierailijaraportit päivitetty uusien (1.1.2010) KOTA-määritysten mukaisiksi.
 • 04.01.2011, Vierailu- ja vierailijaraporteissa laitoksen mukaan saa nyt tuloksiin näkyviin vierailun tarkoituksen.
 • 03.01.2011, Vierailu- ja vierailijaraporteissa laitoksen mukaan saa nyt tuloksiin näkyviin vierailun keston päivinä ja KOTA-luokan.
 • 03.01.2011, Julkaisuraportti "Referoidut julkaisut laitoksittain" korjattu. Raportti ei näyttänyt kaikkia vertaisarvioituja artikkeleja.
 • 28.12.2010, Julkaisulomakkella ISSN-tunnus saa sisältää X-kirjaimia.
 • 22.12.2010, Jos etunimessä on useampi osa (esim. Riitta-Liisa), on nimen lyhenne esim. julkaisun viitemuodossa sen mukainen (esim. R.-L.).
 • 21.12.2010, Tehty uusi julkaisuraportti: "Vapaasanahaku".
 • 09.12.2010, TUTKAn julkaisulomakkeelle on lisätty uusi tyyppikenttä. Jos julkaisutyypiksi on valittu C2 ("Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero"), niin saa lisäkysymyksen siitä onko kyse kirjasta vai lehden erikoisnumerosta ja sen mukaan vaaditaan ISBN:ää tai ISSN:ää. Tähän asti lehden erikoisnumeroa kirjatessa joutui täyttämään ISBN:n jota ei välttämättä ole olemassa.
 • 03.12.2010, Jatkossa vain TUTKAn pääkäyttäjä voi lisätä rahoittajia TUTKAan. Ennen myös laitospääkäyttäjillä oli rahoittajien lisäämisoikeus.
 • 02.12.2010, Henkilötietojen muokkauslomakkeella voi nyt valita saako TUTKA lähettää sähköpostitiedotteen kun rahoituspäätös siirtyy Suomen Akatemian järjestelmästä TUTKAan.
 • 24.11.2010, TUTKAan ei saa käsin syöttää rahoituspäätöksiä, joissa rahaliikenne on YO:n kirjanpidon kautta ja rahoitusaika alkaa 1.1.2010 jälkeen. Päätökset siirretään Dynasty-järjestelmästä.
 • 16.11.2010, Laitoksen etusivu on nyt myös englanniksi.
 • 27.10.2010, Henkilötietojen muokkauslomakkeella voi nyt valita oletuskielen TUTKAan. Kaikkia lomakkeita ei ole vielä käännetty, mutta nyt saa automaattisesti jo käännetyt lomakkeet sillä kielellä kuin haluaa.
 • 26.10.2010, Rahoituspäätöksen tiedoissa näkee nyt miten rahoitus on jakautunut eri vuosille.
 • 21.10.2010, Julkaisutyyppiluokan D5 (Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja) julkaisuissa tulee olla joko tekijä tai toimittaja JY-henkilökuntaa. Ennen ei riittänyt jos vain toimittaja oli.
 • 19.10.2010, Julkaisulomakkeelle on lisätty kentät "lehti on open access -tyylinen", "sarja on open access -tyylinen" ja "rinnakkaisjulkaistu".
 • 18.10.2010, Palautesivun "Palaa etusivulle"-painike vie nyt laitoksen etusivulle (mikäli oltiin laitoksen alla) eikä TUTKAn sivulle.
 • 18.10.2010, Lisätty "Palaa etusivulle"-painike sivulle, jolla laitospääkäyttäjä valitsee käsiteltävän henkilön.
 • 18.10.2010, Jos julkaisujen vastuuhenkilö oli TUTKAssa useammalla laitoksella, saattoi TUTKA ohjata hänet väärälle laitokselle, kun hän palasi julkaisun tiedoista hyväksymättömien listaan. Tämä on nyt korjattu.
 • 18.10.2010, Rahoituspäätösraportissa "Rahoittajan mukaan" voi nyt valita useamman rahoittajan, saada tuloksiin summan sekä järjestää tulokset.
 • 06.10.2010, Jos sinulla on oikeus muokata ulkomaanvierailun tai ulkomaisen vieraan tietoja, näet nyt sivun alalaidassa kuka vierailun tai vieraan on TUTKAan syöttänyt.
 • 05.10.2010, Esityksen poistamisessa ollut ongelma on korjattu.
 • 05.10.2010, Ohjausraportissa "Laitoksen ohjaukset" saa halutessaan näkyviin myös ohjattavan.
 • 30.09.2010, Julkaisun tiedot -sivulla voi julkaisujen vastuuhenkilö nyt tarkastaa DOAJ.org:sta onko lehti Open Access -lehti.
 • 29.09.2010, Suullisen esitelmän esittäjien järjestys on nyt sama kuin esityksen muiden tekijöiden.
 • 28.09.2010, Laitoksen julkaisut -julkaisuraportissa saa nyt tuloksiin näkyviin myös julkaisun kansainvälisyyden.
 • 28.09.2010, Lisätty järjestelmän pääkäyttäjätoimintoja: muokkaaminen ja poistaminen onnistuu vaikka se muilta olisi kiellettyä.
 • 27.09.2010, Korpista siirretyistä ohjauksista laitetaan ohjaajalle sähköposti, ellei sähköpostin lähettämistä ole kielletty henkilötiedoissa.
 • 22.09.2010, Lisätty laitoksen julkaisut -raporttiin mahdollisuus saada näkyviin vanhan julkaisutyyppiluokittelun mukainen julkaisutyyppi ja -ryhmä.
 • 16.09.2010, Julkaisujen muokkaa/poista/ota pohjaksi -haku näyttää nyt uuden julkaisutyypin eikä vanhaa.
 • 16.09.2010, Estetty ohjauksen poisto muokkaa/poista/ota pohjaksi -toiminnon kautta, mikäli ohjaus on siirretty Korpista.
 • 16.09.2010, Estetty julkaisun poisto muokkaa/poista/ota pohjaksi -toiminnon kautta, mikäli julkaisu on siirretty JYKDOKista.
 • 06.09.2010, Lisätty APA-viitemuoto näkymään julkaisun tiedot -sivulla.
 • 06.09.2010, Korjattu Ploneen välittyneet virheet esityksissä (maa näkyi numerona ja tekijöiden välissä ei ollut mitään merkkiä).
 • 01.09.2010, Jatkossa matkustaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun hänen ulkomaanmatkansa siirtyy Travelista TUTKAan. Mikäli kyseessä on ollut konferenssimatka, muistutetaan viestissä esityksen ja artikkelin kirjaamisesta TUTKAan.
 • 31.08.2010, Julkaisujen vastuuhenkilöille ei näy enää muutokset, jotka julkaisuun on tehty ennen ensimmäistä hyväksyntää. Muutos ei vaikuta takautuvasti joten se siis vaikuttaa vain uusiin syötettäviin julkaisuihin.
 • 31.08.2010, Referoidut julkaisut -raportti osaa hakea nyt myös vuoden 2010 julkaisuja (eli uuden julkaisutyyppiluokituksen mukaan).
 • 31.08.2010, Suullista esitystä tallennettaessa huomautetaan enää vain esittäjien (eikä kaikkien tekijöiden) laitosten puuttumisesta.
 • 25.08.2010, Henkilötietolomakkeella voi valita oman ensisijaisen laitoksen, mikäli kuuluu TUTKAssa useammalle laitokselle. Tälle laitokselle ohjataan sisäänkirjautumisen jälkeen.
 • 24.08.2010, Korjattu abstraktin lisääminen suulliselle esitykselle.
 • 19.07.2010, Esityksen maan tallentaminen korjattu.
 • 14.07.2010, TUTKA lähettää automaattisen ilmoituksen ylläpidolle, jos laitos- tai järjestelmän pääkäyttäjäoikeuksia muutetaan.
 • 13.07.2010, Rakennettu Korppi-tiedonsiirtoja varten pääkäyttäjätoiminto.
 • 13.07.2010, Kielivalikko on nyt englanniksi julkaisulomakkeella.
 • 09.07.2010, Julkaisuissa ja esityksissä on nyt maa-valikko myös englanniksi.
 • 07.07.2010, Käyttäjätunnus ei voi enää sisältää välilyöntiä.
 • 07.07.2010, Rakennettu JYKDOK- ja Travel-tiedonsiirtoja varten pääkäyttäjätoiminnot.
 • 03.05.2010, Rahoituspäätösraportissa laitoksittain voi nyt valita näytetäänkö tuloksissa JY:n hankenumero, vastuullinen tutkija, rahoittajat ja tutkimusalue.
 • 31.05.2010, Korpista tuotuja ohjauksia ei voi enää muokata tai poistaa, sillä ohjaukset tulevat kuitenkin seuraavassa päivityksessä takaisin. Jos ohjauksen tietoja tarvitsee muuttaa, tulee muutokset tehdä Korpissa.
 • 25.05.2010, Henkilötietolomake ja nimen vaihtaminen on nyt englanniksi.
 • 07.05.2010, Uudistettu esityslomake. Lisätty kentät: yli 500 osallistujaa, esittäjä, järjestävä organisaatio, tapahtuman tyyppi. Lisäksi lomake on nyt myös englanniksi.
 • 27.04.2010, Korjattu julkaisulomakkeen virheilmoitusta selkeämmäksi, kun artikkelin tai monografian tietoihin ei ole annettu yhtäkään tekijää ("Vähintään yhden tekijän olla yliopiston henkilökuntaa (tunnuksellinen)").
 • 25.03.2010, Ulkomaisen vieraan ja ulkomaisen vierailun raporteissa "tarkoituksen mukaan laitoksittain" voi nyt valita näytettäväksi keston päivinä ja sen mukaisen KOTA-luokituksen.
 • 16.02.2010, Hyväksyttyä julkaisua voi nyt muokata ilman että se palaa hyväksyttäväksi kunhan ei muokkaa seuraavia kenttiä: tekijät, toimittajat, julkaisutyyppi, laitokset, kansainvälisyys, open access, vuosi, julkaisumaat, tieteenala ja "ei ole vielä julkaistu"-kenttä.
 • 02.02.2010, DOI-kenttä lisätty julkaisuihin.
 • 02.02.2010, Korjattu julkaisulomakkeella, että tieteenala vaaditaan vain 2010 ja jälkeen julkaistuihin.
 • 01.02.2010, Open access -kenttä lisätty julkaisulomakkeeseen.
 • 31.01.2010, Uusi julkaisutyyppiluokittelu ja sen myötä uusi julkaisulomake vaihdettu. Samalla tuli myös tieteenalaluokittelu julkaisuihin.
 • 07.01.2010, Henkilötietojen tallentaminen ei onnistunut teknisen vian vuoksi. Nyt tallennus taas onnistuu.
 • 24.11.2009, Korjattu lomakkeilla olevat help-linkit. Nyt ne kaikki toimivat.
 • 13.10.2009, TUTKA-uutinen osaa tehdä linkit linkeiksi sen sijaan että näyttäisi ne pelkkänä tekstinä.
 • 05.10.2009, Vain julkaisujen vastuuhenkilö voi nyt nähdä listan laitoksen hyväksymättömistä julkaisuista.
 • 05.10.2009, Jos muokkaa jo tallennettua tietoa, palauttaa keskeytä-painike kaikki tiedot näyttävälle sivulle eikä laitoksen etusivulle.
 • 25.09.2009, Laitospääkäyttäjälle tehty lista, josta näkee kerralla keillä on omalla laitoksella VPJ-esimies- /laitosjohtaja-oikeus.
 • 17.09.2009, Laitoksen mukaan -vierailuraportissa voi nyt valita näytetäänkö lisätiedot tuloksissa.
 • 17.09.2009, Laitoksen mukaan -esitysraportissa voi nyt valita näytetäänkö tilaisuuden nimi tuloksissa.
 • 17.09.2009, Tehty korjaus, jotta laitospääkäyttäjä voi taas muokata oman laitoksensa esitelmiä.
 • 08.09.2009, "Siirrä tietoja oppiaineen alle"-toiminto ei enää anna siirtää vanhoja tietoja uusille laitoksille tai uusia tietoja vanhoille laitoksille, jotka eivät ole enää olemassa.
 • 01.09.2009, Henkilötietojen tallennuksen onnistumisesta tulee nyt ilmoitus.
 • 21.08.2009, Nyt ei tule enää huomautusta siitä, että artikkeleiden kohdalla toimittajan laitosta tai kokoomateosten kohdalla tekijöiden laitosta ei löydy julkaisun laitoksista.
 • 01.07.2009, Haku onnistuu nyt myös nimillä, joissa on paljon ääkkösiä. Aiemmin haku ei onnistunut, jos nimeen jäi ääkkösten poiston jälkeen vain yksittäisiä kirjaimia.
 • 29.06.2009, Ohjauslomake ei enää anna virheilmoitusta, jos tekijän järjestysnumerossa on piste.
 • 29.06.2009, Hankelomakkeella yhteyshenkilön lisäämisen keskeyttäminen palauttaa takaisin hankelomakkeelle sen sijaan että keskeyttäisi koko hankkeen tallentamisen.
 • 29.06.2009, Rahoituspäätösraportin "Rahoitus rahoittajaryhmän mukaan" aikavälihaku toimii taas.
 • 17.06.2009, Omat tiedot -sivulle lisätty painike "Muokkaa henkilötietoja / Edit personal information", joka vie henkilötietojen muokkaussivulle.
 • 17.06.2009, Julkaisuraportin "Laitoksen julkaisut" tulokset saa nyt järjestettyä julkaisun nimen mukaan.
 • 10.06.2009, Julkaisuraportin "Laitoksen julkaisut" tuloksiin saa nyt halutessaan julkaisuryhmän.
 • 25.05.2009, Korjattu rahoituspäätösraportti "Tilastoraportti, Rahaliikenne ei YO:n kirjanpidon kautta".
 • 25.05.2009, Korjattu "Palaa hyväksymättömien julkaisujen listaan"-painikkeen toiminta, jos url:ssa ei ollut organisaatiota.
 • 20.05.2009, Jos julkaisua ei ole vielä julkaistu (kohdassa "Ei ole vielä julkaistu" on ruksi), ei sitä voi hyväksyä.
 • 20.05.2009, TUTKA lähettää kuukausittain sähköpostia niille, jotka ovat syöttäneet TUTKAan julkaisun ja merkinneet ettei sitä ole vielä julkaistu. Viestissä kehoitetaan muuttamaan tieto TUTKAan, jos julkaisu on nyt julkaistu.
 • 08.05.2009, VPJ-esimies ei enää näe painiketta "Palaa omiin tietoihin", jos hän on tarkastelemassa jonkun muun tietoja VPJ-raportin kautta.
 • 08.05.2009, Oppiainetta muokatessa ei enää näy listaa kaikista oppiaineista. On nyt selkeämpi.
 • 06.05.2009, Kun VPJ-raportista tai omista tiedoista siirtyy lisätietoihin, osaa "palaa"-painike tuoda takaisin oikeaan kohtaan pitkällä sivulla.
 • 21.04.2009, Päivitetty ulkomaisten vieraiden ja vierailujen ulkomaille KOTA-raportteja. Nyt yli vuoden mittaisten vierailujen kesto lasketaan oikein raportille.
 • 17.04.2009, Nyt "Lisää toinen xxx"-painike näkyy taas tallennuksen jälkeen, vaikka punaisia ilmoituksia olisi.
 • 02.04.2009, Käyttäjähallinnassa "Laitoksen johtaja"-tekstin yhteyteen on lisätty teksti "VPJ-esimies".
 • 02.04.2009, Käyttäjähallinnassa käyttäjän muokkaamisesta poistuminen keskeytä-painiketta klikkaamalla vie nyt takaisin käyttäjähallintaan eikä laitoksen etusivulle.
 • 24.03.2009, Lisätty rahoituspäätösraporttiin "Rahoitus rahoittajaryhmän mukaan (listaa rahasummia)" mahdollisuus rajata tuloksia rahaliikenteen mukaan.
 • 24.03.2009, Muutettu julkaisuissa, ohjauksissa ja esitelmissä JY:n ulkopuolisen tekijän syöttämisen ohjeteksti muotoon "(Muodossa etunimi sukunimi. Jos syötät useamman nimen kerralla, erota nimet pilkulla.)".
 • 20.03.2009, Jos tietoa menee muokkaamaan Omat tiedot -sivun kautta, pääsee sinne myös muokkaamisen jälkeen suoraan painikkeella takaisin.
 • 19.03.2009, Poistettu rahoittajaryhmä "Muu työministeriö" ja sen alla olleet rahoittajat "TE-keskus" ja "Svenska Kulturfonden". Rahoittajaryhmä oli tarpeeton ja siirtynyt edellisestä järjestelmästä. Svenska Kulturfonden löytyy nyt rahoittajaryhmästä "Kotimaiset rahastot ja säätiöt".
 • 19.03.2009, Omalla VPJ-sivulla näkyy nyt myös nimikirjan tiedot, jotka voi kirjata henkilötietolomakkeella.
 • 19.03.2009, Korjattu JY tutkii -osion palautelomakkeen lähettämän sähköpostiviestiin ääkköset toimimaan oikein.
 • 10.02.2009, Laitospääkäyttäjät eivät pystyneet muokkaamaan tai poistamaan laitoksensa ohjauksia. Nyt onnistuu.
 • 09.02.2009, Tutkijan julkaisut -raportin tulokset voi nyt järjestää julkaisun nimen mukaan.
 • 05.02.2009, Ennen tuli virhe, jos ulkopuolisen (ei-JY tutkija) nimessä oli sulku. Nyt ei tule enää.
 • 04.02.2009, Nyt lomakkeille tulee uutta tietoa syötettäessä oikea oletuslaitos myös kun lisää-linkkiä on klikattu Omat tiedot -sivulta.
 • 30.01.2009, Nyt onnistuu lisätieto-kentän tyhjentäminen ulkomaista vierasta muokatessa.
 • 30.01.2009, Korjattu ongelma vierailu ulkomaille -tiedon syöttämisessä. Jos käyttäjällä oli asetuksissa sallittu oman nimen lisääminen automaattisesti lomakkeelle, ei nimi tallentunut kaikkiin tarvittaviin kenttiin. Lomake antoi tallentaa, mutta TUTKA ei näyttänyt nimeä vaikka sen tiesi.
 • 28.01.2009, Julkaisulomakkeelta poistettu maalistan alusta "pikavalinta" Englanti. Maalistasta löytyy Iso-Britannia.
 • 26.01.2009, Julkaisulomakkeella painos-kohtaan lisätty help-linkki ohjesivustoon.
 • 19.01.2009, Tietoa syötettäessä TUTKA varmistaa, haluaako käyttäjä varmasti syöttää tiedon tiedekunnan eikä laitoksen alle (poikkeuksena taloustieteiden tiedekunta).
 • 19.01.2009, Tietoa syötettäessä TUTKA varmistaa, että tutkijan laitos on liitetty syötettävään tietoon.
 • 16.01.2009, Lisätty "Referoidut julkaisut laitoksittain"-raporttiin mahdollisuus saada julkaisutyyppi ja -ryhmä tuloksiin näkyviin.
 • 15.01.2009, Jos osio on auki, "muokkaa/poista/ota pohjaksi"-haussa voi hakea muiltakin kuin kuluvalta vuodelta.
 • 12.01.2009, Julkaisuraportissa "Laitoksen julkaisut" voi nyt ryhmitellä tulokset oppiaineittain.
 • 09.01.2009, Ohjesivuston etusivu uudistettu.
 • 09.01.2009, Muutettu raportin valintasivun ulkoasua.
 • 09.01.2009, Korjattu "Laitoksen julkaisut oppiaineen mukaan"-raportin tulostusmuotoa, jotta tiedot asettuvat rivin yläreunaan sen sijaan että ne olisivat pystysuunnassa keskitettyjä.
 • 09.01.2009, Lisätty raportin tulostusmuotoon yläreunaan "Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKA" ja tulostuspäivä ja -aika.
 • 08.01.2009, Korjattu julkaisut aakkostumaan sukunimen alun mukaan sukunimen viimeisen sanan sijaan.
 • 08.01.2009, Lisätty tutkimusyksiköihin Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö.
 • 02.12.2008, Oppiaineen muokkaus-kenttää pidennetty.
 • 10.10.2008, Plone-sivuilla näkyy nyt julkaisuissa kirjaston viitemuodossa kokoomateosartikkeleissa &lt;:n sijaan oikein <.
 • 03.10.2008, Ulkomainen vieras -lomakkeelle lisätty selitetekstit vieraan nimeen "(muodossa etunimi sukunimi)" ja vieraan lähtöpaikkaan "(maantieteellinen paikka)".
 • 29.09.2008, Analysis and Dynamics Research (huippuyksikkö) lisätty tutkimusyksiköiden listaan.
 • 04.09.2008, Rahoituspäätösraportin "Rahoitus rahoittajaryhmän mukaan (listaa rahasummia)" hakuehdoissa voi valita miten tulokset järjestetään.
 • 30.07.2008, Oman tutkimusyksikön merkitsemismahdollisuus (sis. tutkimusyksikön automaattisen täyttämisen uusissa lomakkeissa).
 • 07.07.2008, Vierailijat tarkoituksen mukaan laitoksittain -raportti hakee nyt oikein.
 • 25.06.2008, Julkaisuihin, esityksiin ja ohjauksiin voi nyt syöttää useamman ulkopuolisen kerrallaan pilkulla eroteltuna.
 • 23.06.2008, Vastuuhenkilöt-sivulta pääsee nyt takaisin sivulle josta tultiin.
 • 09.06.2008, Hyväksymättömät julkaisut -listassa on sarake "Ei julkaistu". Sivu käännetty englanniksi.
 • 26.05.2008, Vastuuhenkilöt voivat merkitä henkilötietolomakkeella haluavatko muistutuspostia.
 • 26.05.2008, Julkaisulomakkeella voi määrittää onko julkaisu julkaistu (paperi ilmestynyt).
 • 19.05.2008, Laitoksen julkaisut -raportin tulokset voi järjestää nimen tai vuoden mukaan.
 • 16.05.2008, Ohjetekstejä lisätty julkaisulomakkeelle.
 • 16.05.2008, Tutkijan julkaisut -raportissa voi valita näkyykö tuloksissa kustantaja, onko julkaisu vertaisarvitoitu ja kokoomateokan / lehden / sarjan nimi.
 • 16.05.2008, "Ota käyttöön vaihdettu julkaisuryhmä"-painike näkyy vain kun tyyppikohtaiset kysymykset on näkyvillä.
 • 16.05.2008, Ohjausraportti oppiaineittain näyttää nyt oikean laitoksen hakuehdoissa.
 • 15.05.2008, Rahoituspäätösten tilastoraportti päivitetty.
 • 12.05.2008, Ohjauksen sivulla ohjaaja muutettu asiantuntijaksi.
 • 15.04.2008, Kirjautumislomakkeella tab-painike vie salasanan jälkeen painikkeeseen.
 • 25.03.2008, Muokkaa/poista/ota pohjaksi -hakukin löytää nyt hyväksymättömät julkaisut.
 • 10.03.2008, Hyväksymättömät julkaisut -sivu näyttää nyt julkaisujen lukumäärän.
 • 04.03.2008, Raportit huomauttavat nyt eräpäivistä ja tietojen käyttämisestä.
 • 25.02.2008, Slovakia korjattu kielilistassa Slovakin kieleksi.
 • 12.02.2008, Hankkeissa voi valita käytetäänkö termejä tutkija ja vastuullinen tutkija vai henkilöstö ja projektipäällikkö.
 • 12.02.2008, Omissa tiedoissa käyttäjä näkee, mitkä julkaisuista odottavat vielä hyväksyntää.
 • 12.02.2008, Kaikki, joilla on oikeus muokata julkaisua, näkevät onko julkaisu hyväksytty vai odottaa hyväksyntää.
 • 06.02.2008, Vanhat julkaisut, joissa oli julkaisumaana muu kuin (vain) Suomi ja joita ei ollut merkitty kansainvälisiksi, on nyt merkitty kansainvälisiksi.
 • 28.01.2008, Julkaisumaaksi voi nyt valita maiden lisäksi: "Vain Suomi", "Suomi ja muita maita", "Muu kuin Suomi". Kenttä on nyt pakollinen.
 • 28.01.2008, Julkaisulomakkeella kustannuspaikka muutettu kustantajan kotipaikaksi.
 • 28.01.2008, Vastuuhenkilöille näkyvässä julkaisun syöttäjä -tiedossa näkyy nyt kaikki julkaisua muokanneet.
 • 22.01.2008, Hyväksyttävät julkaisut -sivulla voi julkaisut ryhmitellä oppiaineittain.
 • 22.01.2008, Vastuuhenkilölle näkyy yksittäisen julkaisun sivulla tarkistettavien kenttien perässä *.
 • 22.01.2008, Laitoksen julkaisut -raportissa termit referoitu korvattu termillä vertaisarvioitu.
 • 21.01.2008, Yksittäisen julkaisun sivulla julkaisutyyppi- ja -ryhmä -kenttien paikkaa vaihdettu.
 • 16.01.2008, Vastuuhenkilöille näkyvä hyväksymättömät julkaisut -sivu järjestyy automaattisesti julkaisun nimen mukaan. Sivun voi myös järjestää vuoden, tekijöiden ja toimittajien mukaan.
 • 16.01.2008, Vastuuhenkilö näkee kuka on syöttänyt julkaisun TUTKAan.
 • 16.01.2008, Vastuuhenkilö pystyy muokkaamaan ja hyväksymään julkaisun kerralla.
 • 14.01.2008, Kun vastuuhenkilö katsoo julkaisua jonka voi hyväksyä, näkyy tekijän perässä (JY) jos tekijä on merkitty talon sisäiseksi.
 • 07.01.2008, APA-formaatissa "In (Eds.)"-merkintää ei tule jos toimittajia ei ole.
 • 18.12.2007, Virologian huippuyksikkö lisätty.
 • 03.12.2007, UPJ:t muutettu VPJ:ksi.
 • 03.12.2007, Raportteihin lisätty osion nimi.
 • 27.11.2007, Plonen Tutkasivuille voi hakea useamman käyttäjän tietoja kerralla.
 • 27.11.2007, Plonen haku kirjoittaa virhelokia TUTKAan.
 • 24.10.2007, Plonessa Tutkasivuilla voi hakea myös esityksiä ilman abstrakteja.
 • 29.08.2007, Uusi esitysraportti: kutsutut suulliset esitelmät.
 • 01.08.2007, Laitoksen johtajuuden tallennusongelma korjattu.
 • 20.06.2007, Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö lisätty tutkimusyksiköihin.
 • 14.06.2007, Nyt henkilötiedoissa muokattu nykyinen nimi päivittyy myös lomakkeiden henkilöstölistauksiin.
 • 10.05.2007, Kaikkien laitosraporttien avulla voi hakea tutkimusyksikön tietoja laitoksesta riippumatta.
 • 09.05.2007, Tutkimus- ja rekrytointipalvelut muutettu Tutkimus- ja innovaatiopalveluiksi.
 • 07.05.2007, Laitoksen julkaisut -raportin avulla voi nyt hakea tutkimusyksikön tietoja laitoksesta riippumatta.
 • 02.05.2007, Tutkimusyksikön nimi muutettu Evoluutioekologia (huippuyksikkö) -> Evoluutiotutkimus (huippuyksikkö).
 • 30.03.2007, Vierailuraportti tilastoraportti tiedekunnittain uudistettu päivitetyn tilastokirjan mukaiseksi.
 • 27.03.2007, Vieraan nimen voi nyt muuttaa ilman että tarvitsee poistaa koko vierasta.
 • 22.03.2007, getOrganizationUrl-virheilmoitusta ei tule enää.
 • 14.02.2007, Julkaisuissa, esityksissä ja ohjauksissa vähintään yhden tekijän pitää olla jy-henkilökuntaa.
 • 31.01.2007, Lisätty Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö tutkimusyksiköihin.
 • 29.01.2007, Tarkennettu tarkistuksia käyttäjätunnuksen olemassa olosta käyttäjää lisätessä.
 • 25.01.2007, Virtuaaliyliopiston alle ei voi kirjata 31.12.2006 jälkeisiä tietoja.
 • 25.01.2007, Vierailun ja vieraan matkan tarkoitus on oletuksena tyhjä.
 • 23.01.2007, Laitoksen sivulla yläreunassa oleva haku ei enää anna ZopeErroria liian lyhyestä hakusanasta.
 • 19.01.2007, Muokkaa/poista/ota pohjaksi -haussa ei enää liian lyhyt hakusana anna ZopeErroria.
 • 17.01.2007, Kaikki raportit järjestetty ja lisätty ruuhka-ajan hakuehtoja.
 • 11.01.2007, Julkaisuissa ja esityksissä ei tule ZopeErroria jos järjestysnumerossa on piste tai se on muuten väärässä muodossa.
 • 04.01.2007, Esityksiin lisätty lisätietoja-kenttä.
 • 04.01.2007, Atk-keskuksen nimi muutettu tietohallintokeskukseksi.
 • 11.12.2006, Poistettu julkaisuraportti Julkaisutyypin mukaan tiedekunnittain.
 • 08.12.2006, Jos osio on suljettu, näkyy nyt milloin se aukeaa.
 • 07.12.2006, Henkilökohtaisessa UPJ-raportissa valmistuneet työt on järjestetty valmistumispäivän mukaan, keskeneräiset aloituspäivän mukaan ja muut tyypin, alkupäivän ja loppupäivän mukaan.
 • 23.11.2006, Korjattu hankeraportti oppiaineittain. Raportin tuloksiin tulostui tutkija kirjain kirjaimelta.
 • 22.11.2006, Yhdistyneille laitoksille (liikuntakasvatuksen laitos ja liikunnan sosiaalitieteiden laitos) ei voi kirjata 1.1.2005 jälkeisiä tietoja. Vastaavasti liikuntatieteiden laitokselle ei voi kirjata tietoja ajalta ennen yhdistymistä (ennen 1.1.2005).
 • 26.10.2006, Jokaisen (yksittäisen) tiedon (esim. julkaisun, esitelmän) sivulla on poista-painike, mikäli käyttäjällä on oikeus poistaa tieto.
 • 18.10.2006, Nyt myös rahoituspäätökset ymmärtävät tyttönimen.
 • 06.10.2006, Rahoituspäätösraportissa "Laitoksen/tutkimusyksikön mukaan" on käytössä projektin alkamis- ja päättymisajankohdan rajaus.
 • 02.10.2006, Oppiaineen poistolomake ilmoittaa mikäli poistaminen onnistui.
 • 02.10.2006, Omissa tiedoissa näkyy myös rahoituspäätökset.
 • 31.08.2006, Julkaisulomake poistaa julkaisun nimestä välilyönnit alusta ja lopusta sekä tabuloinnit.
 • 30.08.2006, Rahoituspäätöksissä tulee virheilmoitus mikäli desimaalierottimena on käytetty pisteen sijasta pilkkua.
 • 30.08.2006, Omissa tiedoissa voi järjestää tuloksia kentän mukaan ja ryhmitellä ohjaukset mm. valmistuneisiin ja keskeneräisiin.
 • 25.08.2006, Laitoksen julkaisut -raportissa on nyt vaihtoehtoja raportin tulosten esittämisestä.
 • 25.08.2006, Julkaisulomakkeella kansainvälisyys ja ref on muutettu checkboxista radiobuttoniksi. Näin uutta julkaisua syötettäessä pakotetaan huomaamaan ja täyttämään nämä kohdat.
 • 04.08.2006, Muun tieteellisen toiminnan voi nyt merkitä jatkuvaksi.
 • 27.07.2006, Lisäämisen jälkeen voi nyt suoraan lisätä toisen samanlaisen.
 • 27.07.2006, Lisäämisongelma korjattu lausunnoista, tunnustuksista ja muusta tieteellisestä toiminnasta.
 • 21.07.2006, Rahoituspäätöslomakkeella voi valita tutkimusalueen kaikkien laitosten tutkimusalueista.
 • 06.07.2006, Rahoituspäätösraportteja rahoitus rahoittajan mukaan (listaa rahasummia) ja rahoitus rahoittajaryhmän mukaan (listaa rahasummia) on uudistettu.
 • 29.06.2006, "Tyttönimi" eli kuinka yhdistää yhden käyttäjätunnuksen alle useammalla nimellä tehdyt työt.
 • 16.05.2006, Vierailuraportti tarkoituksen mukaan laitoksittain korjattu.
 • 04.05.2006, Tietojen siirto oppiaineen alle mahdollista nyt myös esitysten, lausuntojen, tunnustusten, ohjausten ja tieteellisen toiminnan osalta.
 • 04.05.2006, Ohjauksiin lisätty mahdollisuus usean laitoksen/oppiaineen liittämiseen.
 • 25.04.2006, Raportteihin lisätty hakumahdollisuus oppiaineen mukaan.
 • 25.04.2006, Lisätty oppiaineiden/osastojen tallennusmahdollisuus esitelmiin, lausuntoihin, tunnustuksiin, ohjauksiin ja tieteelliseen toimintaan.
 • 31.03.2006, Uudistettu toiminta-, ohjaus-, tunnustus-, lausunto-, esitys-, ja hankeraportit.
 • 30.03.2006, Uudistettu vierailija-, vierailu-, ja julkaisuraportit.
 • 28.03.2006, Hankkeen sivulla www-linkit ovat linkkejä eivätkä tekstejä.
 • 28.03.2006, Omat tiedot -sivusta saa nyt myös tulostus- ja tekstiversiot.
 • 27.03.2006, Laitosjohtajan ei enää tarvitse olla laitoksen listalla.
 • 14.03.2006, Uudistettu rahoituspäätösten tilastoraportti.
 • 06.03.2006, Uudistettu tunnustusraportti tutkijan tunnustukset.
 • 22.02.2006, Lisätty maa Puerto Rico.
 • 21.02.2006, Lisätty julkaisuraportti Referoidut artikkelit toimintakertomuksen mukaan.
 • 13.02.2006, Lisätty rahoittaja The Nordic Africa Institute rahoittajaryhmään Muu ulkomainen rahoitus.
 • 13.02.2006, KOTA-raportissa julkaisuryhmien laitossarja tai artikkeli laitossarjassa julkaisuja ei lasketa enää kohtaan Yliopiston oma sarjajulkaisu. Tilastoraportissa ryhmät menevät kohtaan Muu.
 • 06.02.2006, Hankeraportissa "Yhteistyökumppanin maan mukaan" voi nyt hakea useammalla maalla.
 • 06.02.2006, Henkilökunnan vuoden 2005 vierailut on nyt siirretty Travelista.
 • 01.02.2006, Julkaisumaaksi ei nyt automaattisesti tule Suomi.
 • 01.02.2006, UPJ-raporttia korjattu.
 • 30.01.2006, Julkaisuraportin 'Laitoksen julkaisut' viitemuotoon ei tule enää (turhaa) ilmoitusta sivun vanhentumisesta.
 • 27.01.2006, Ohjauksiin voi nyt merkitä useamman ohjaajan ja määrittää tilan: keskeneräinen, valmis tai keskeytetty.
 • 27.01.2006, Lisätty ylläpitäjälle lomakkeisto kielten hallitsemiseksi.
 • 27.01.2006, Laitosjohtajaksi merkitty käyttäjä näkee laitoksensa UPJ-raportit. Tavallinen käyttäjä näkee omansa.
 • 27.01.2006, Kiinan kieli lisätty kielien listaan.
 • 26.01.2006, Julkaisulomakkeella on julkaisumaa-kentässä ensimmäisenä muutama yleisin maa ja Suomi oletuksena.
 • 26.01.2006, Julkaisulomakkeen henkilölista toimii nyt catalogilla. Eli pitäisi olla nopeampi.
 • 26.01.2006, Kosovo lisätty maalistaan.
 • 23.01.2006, Uusi vierailijaraportti: Ulkomaisen vieraan mukaan.
 • 20.01.2006, SA-ryhmä on poistettu julkaisuista.
 • 20.01.2006, Kaikki ei-pakolliset julkaisun kentät saa nyt tallennettua tyhjinä.
 • 20.01.2006, Hankkeen yhteistyökumppaneiden tallennusongelma korjattu.
 • 19.01.2006, Esitys voi kuulua useammalle laitokselle.
 • 19.01.2006, Henkilötietolomakkeella on uusi kenttä: nimikirjan tiedot.
 • 19.01.2006, Käyttäjätietojen tallentaminen ei enää hävitä henkilötietoja (esim. titteliä).
 • 18.01.2006, Lisätty ylläpitäjälle lomakkeisto tutkimusyksiköiden hallitsemiseksi.
 • 18.01.2006, Hankelomakkeella on nyt listattuna kaikkien laitosten tutkimusalueet laitoksittain.
 • 18.01.2006, Tutkimusalueen nimeä muokattaessa päivitetään muuttunut tieto ko. hankkeille ja rahoituspäätöksille.
 • 18.01.2006, Tutkimusalueen voi poistaa vain jos siihen ei liity hankkeita tai rahoituspäätöksiä.
 • 13.01.2006, Käyttäjän voi nyt merkitä laitoksen johtajaksi.
 • 12.01.2006, Julkaisulomakkeelle lisätty ohjeistusta järjestysnumero-kohtaan (kun tekijöitä on monta).
 • 09.01.2006, Julkaisujen muokkaaminen toimii taas normaalisti.
 • 04.01.2006, Jatkossakin tammi- ja helmikuussa saa raporteista näkyviin vain edellisen vuoden.
 • 04.01.2006, Lisätty ylläpitäjälle lomakkeisto maalistan hallitsemiseksi.
 • 04.01.2006, Lisätty maalistaan Färsaaret ja Grönlanti.
 • 04.01.2006, Lisätty kielten laitoksen oppiaineeksi tanskan kieli ja kulttuuri.
 • 03.01.2006, Hankelomakkeella ei enää oma laitos näy kahta kertaa tutkijan lisääminen -kohdassa.
 • 08.12.2005, Hankelomaketta nopeutettu. Yhteistyökumppanilista otetaan catalogista.
 • 30.11.2005, Lista laitosten linjauksista aloitettu.
 • 28.11.2005, Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä viedään suoraan oman laitoksen sivulle.
 • 22.11.2005, Esitysraportin "tutkijan esitykset" tulokset saa nyt myös viitemuodossa.
 • 22.11.2005, Korjattu: julkaisulomakkeella säilyy nyt lista laitoksista uutta henkilöä valittaessa.
 • 21.11.2005, Esitysraportin "laitoksen esitykset" tulokset saa nyt myös viitemuodossa.
 • 21.11.2005, Henkilötietojen muokkauslomakkeella voi määrittää tuleeko oma nimi automaattisesti uusiin syötettäviin tietoihin.
 • 17.11.2005, Rahoituspäätösten muokkaa/poista/ota pohjaksi -haussa on voi nyt valita laitokseksi kaikki.
 • 31.10.2005, Siirretty yhteistyökumppaneiden 'Tallinn Pedagogical University, Institute of Educational Research' ja 'Institute for Educational Research, Tallinn Pedagogical University' hankkeet yhteistyökumppanin 'Tallinn University, Institute of Educational Research' alle.
 • 27.10.2005, Vierailijaraportti maan mukaan ei aiheuta enää virheilmoitusta, kun haetaan koko yliopistolla.
 • 17.10.2005, Esitysraportti laitoksen mukaan ei aiheuta enää virheilmoitusta, kun haetaan koko yliopistolla.
 • 17.10.2005, Minkä tahansa laitoksen tietoja voi ottaa uuden pohjaksi.
 • 08.09.2005, Rahoituspäätösraportti "Rahoitus projekteittain rahoittajan mukaan" poistettu.
 • 06.09.2005, Uusi hankeraportti: ajankohtaiset yhteistyökumppanit.
 • 02.09.2005, Tutkijan julkaisut -raportissa voi valita minkä tiedon mukaan tulokset järjestetään.
 • 02.09.2005, Suurin osa raporteista muutettu tehokkaammaksi.
 • 15.08.2005, Rahoituspäätösraporttia 'Rahoittajaryhmän mukaan' on uudistettu.
 • 05.08.2005, Julkaisuissa ISSN- ja ISBN-numerot pystyy nyt tyhjentämään.
 • 19.05.2005, Julkaisuraportissa "Referoidut julkaisut laitoksittain" tiedot järjestetään tekijöiden (suku)nimen mukaan.
 • 06.05.2005, Julkaisuraportissa "Referoidut julkaisut laitoksittain" uusi tulostusmuoto "viitemuodon kentät tabuloinnilla eroteltuina".
 • 02.05.2005, Vierailuraporttia Tilastoraportti keston mukaan ohjeistettu.
 • 02.05.2005, Julkaisuraportin Tutkijan julkaisut tuloksissa listataan nyt myös laitos.
 • 29.04.2005, Julkaisulomakkeella kielissä on suomi, ruotsi, englanti ja saksa nostettu ensimmäisiksi.
 • 26.04.2005, Hankeraportti tutkijan mukaan ei anna enää virheilmoitusta haettaessa tiedekunnalla.
 • 25.04.2005, "Siirrä tietoja oppiaineen alle..."-painiketta ohjeistettu ohjesivustolla ja henkilötietojen muokkaus-lomakkeella.
 • 25.04.2005, Lausunnoissa on uusi kohteen tyyppi: "Tieteelliset julkaisut (referee lausunto)".
 • 21.04.2005, Tiedot (esim. julkaisut, hankkeet) voi siirtää könttänä oppiaineen alle henkilötiedot-sivulta löytyvän painikkeen avulla.
 • 19.04.2005, Raportti: hankkeet oppiaineittain uudistettu.
 • 19.04.2005, Hankkeen liittämistä oppiaineeseen yhdenmukaistettu.
 • 19.04.2005, Julkaisuissa ja muissa osioissa painike "Palaa omiin tietoihin", jos tietuetta on lähdetty muokkaamaan omat tiedot -sivulta.
 • 18.04.2005, Rahoittajaryhmiä ei voi enää poistaa, jos niihin liittyy rahoittaja.
 • 15.04.2005, Tutkimusaluetta ei voi enää poistaa, jos siihen liittyy rahoituspäätös.
 • 15.04.2005, Rahoittajia ei voi enää poistaa, jos siihen liittyy rahoituspäätös.
 • 15.04.2005, Oppiainetta ei voi enää poistaa, jos siihen liittyy tietoja.
 • 15.04.2005, Julkaisujen muokkaa/poista-haussa julkaisun nimi -kentässä ei sana 'and' aiheuta enää virheilmoitusta.
 • 15.04.2005, Oppiaineen voi syöttää henkilötiedoissa, josta se otetaan oletukseksi tietoja (esim. julkaisuja) vietäessä.
 • 15.04.2005, ATK-keskuksen käyttäjätunnuksen voi syöttää TUTKAssa henkilötietoihin.
 • 12.04.2005, Rahoituspäätöksissä rahoittaja on pakollinen tieto.
 • 12.04.2005, Toimitettuihin julkaisuihin ei voi liittää tekijöitä eikä artikkeleihin toimittajia.
 • 12.04.2005, Julkaisutyypin ja -ryhmän valinta on siiretty julkaisulomakkeen alkuun.
 • 08.04.2005, Uusi rahoituspäätösraportti "Rahoituspäätökset, joissa ei ole rahoittajaa".
 • 31.03.2005, Kaikissa osioissa on ota pohjaksi -toiminto.
 • 30.03.2005, Nyt myös vierailuja, julkaisuja, hankkeita ja rahoituspäätöksiä voi ottaa pohjaksi.
 • 24.03.2005, Omat tiedot -sivulla listataan julkaisuissa nyt myös tekijät.
 • 24.03.2005, TUTKAn ohjesivusto avattu.
 • 21.03.2005, Lomakkeilla ohjeistettu henkilöiden lisäämistä.
 • 18.03.2005, Ulkomaisissa vieraissa isäntä ei ole enää pakollinen. Virheilmoitus poistettu.
 • 23.02.2005, Suomi lisätty muun tieteellisen toiminnan mahdollisiin maihin.
 • 18.02.2005, Nikke Nimettömän hankkeet poistettu.
 • 11.02.2005, Uusi laitos, liikuntatieteiden laitos, lisätty. Muutettu nimi "Liikuntakasvatuksen laitos (yhdistynyt 1.1.2005 liikuntatieteiden laitokseksi)" sekä "Liikunnan sosiaalitieteiden laitos (yhdistynyt 1.1.2005 liikuntatieteiden laitokseksi)". Vuodesta 2005 alkaen tiedot kirjataan uudelle laitokselle. Vuoden 2004 tai vanhemmat tiedot kirjataan vanhoille laitoksille.
 • 11.02.2005, Hankkeiden tiivistelmien kirjausta korjattu. Nyt tallentuu myös tyhjä tiivistelmä.
 • 10.02.2005, Vierailut ulkomaille ja ulkomaiset vieraat-osissa on uusi raportti: tilastoraportti tiedekunnittain.
 • 09.02.2005, Osoite http://tutka.jyu.fi siirtyy nyt automaattisesti TUTKAn etusivulle http://tutka.jyu.fi/tutka/.
 • 07.02.2005, KOTA-raportteihin lisätty yhteensä-sarake.
 • 07.02.2005, Kaikki osiot vaihdettu uusiin kansioihin. Muutos nopeuttaa uuden luomista sekä tallentamista.
 • 03.02.2005, Julkaisulomakkeen kentän 'Julkaisun nimi' nimi on nyt 'Teoksen / artikkelin nimi'.
 • 28.01.2005, Tutkijan mukaan -raportteja uudistettu. Hakee nyt myös muitakin kuin ko. laitoksen henkilöitä.
 • 26.01.2005, Tutkimusyksiköiden 'Perhetutkimuskeskus' ja 'Perhetutkimusyksikkö' tiedot siirretty "laitos" Perhetutkimuskeskuksen alle.
 • 14.01.2005, Tieteellisessä toiminnassa maa ei ole enää pakollinen kenttä.
 • 11.01.2005, Kirjautumislomaketta ohjeistettu.
 • 07.01.2005, Esityksiin ja esitelmiin voi lisätä yliopiston ulkopuolisia henkilölitä.
 • 20.12.2004, Nikke Nimetön on muutettu muotoon 'Nimi ei tiedossa (ent. Nikke Nimetön)'.
 • 20.12.2004, Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka on lisätty TUTKAn tutkimusyksiköihin.
 • 13.12.2004, Persia ja farsi lisätty kielilistaan.
 • 13.12.2004, Perhetutkimusyksikkö muutettu Perhetutkimuskeskukseksi.
 • 13.12.2004, Ohjauslomakkeen virheilmoitukset päivitetty nykyisten kenttien nimien mukaisiksi. Ennen asiantuntija oli tutkija tai ohjaaja.
 • 30.11.2004, Julkaisulomakkeella muutokset (tyhjäksi muuttaminen) tyyppikohtaisten tietojen kohdalla tallentuvat.
 • 30.11.2004, Vierailut ulkomaille -lomakkeen kenttien nimiä täydennetty.
 • 30.11.2004, Julkaisulomakkeella lehden volyymi ja lehden numero -kenttien paikaa vaihdettu.
 • 30.11.2004, Julkaisu-, vierailu- ja vierailijaraportteja korjattu.
 • 29.11.2004, Uusia raportteja: Laitoksen vierailijat ja vierailut oppiaineeen mukaan, laitoksen julkaisut oppiaineittain.
 • 29.11.2004, Julkaisun, vierailun tai ulkomaisen vieraan voi liittää oppiaineeseen tai osastoon.
 • 26.11.2004, Tutkimusyksikön nimi muutettu: Evoluutioekologia -> Evoluutioekologia (huippuyksikkö).

TUTKA-järjestelmän prototyypin toteutti tietotekniikan sovellusprojekti TUJU syksyllä 2002. Tuotantokäyttöön TUTKA otettiin syksyllä 2003. Aiemmin raportoinnissa käytettiin Tuure-järjestelmää.

Ks. myös tietojen siirrot muista järjestelmistä.

Palaute: tutka-support@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto | Strateginen kehittäminen | OhjeetPalaute
TutkijapalvelutTutkimusrahoituspalvelutTalouspalvelutTutkimuksen tuki