Tutka

YPJ

TUTKAssa on raportit, joiden avulla laitoksen johtaja (tai muu YPJ-esimies, jolle on annettu tarvittavat oikeudet TUTKAssa) voi tarkastella laitoksensa henkilökunnan tärkeimmistä tutkimuksellisista ansioista koottuja summa- tai henkilöraportteja. Jokainen TUTKA-käyttäjä voi tarkastella henkilökohtaista YPJ-raporttia (ent. VPJ ja UPJ).

Jotta TUTKA tietää kuka on laitoksen johtaja, tulee tämä tieto merkitä TUTKAssa laitoksen johtajan käyttäjätunnuksen yhteyteen. Merkinnän voi tehdä ko. laitoksen pääkäyttäjä tai TUTKA-tuki (tutka-support@jyu.fi).

Jos käyttäjä ei ole laitosjohtaja, hän näkee vain oman YPJ-näkymänsä. Eli esim. julkaisujen vastuuhenkilö ei näe muiden YPJ-näkymiä.

Linkki YPJ-raportteihin on TUTKAssa laitossivulla.

Laitossivu, laitoksen johtaja kirjautuneena

Oma-linkistä käyttäjä saa näkyviin oman YPJ-raporttinsa.

Vain laitoksen johtajalla on linkit "koko laitoksen" ja "henkilön" YPJ-raportteihin.

YPJ-raporteissa on listattuna julkaisuja, ulkopuolista rahoitusta, kansainvälisiä suullisia esitelmiä, ohjauksia sekä muuta tieteellistä toimintaa.

Katso myös: JY:n palkkausjärjestelmä- ja SAP HR YPJ -ohjeet (In English: Salary system and SAP HR YPJ guide).

Tulostusmuoto

YPJ-raportin tulostusmuodot

YPJ-raportit saa näytölle perinteisen TUTKA-muodon lisäksi tulostusmuodossa ja tekstimuodossa.

Henkilön YPJ-raportti

Henkilön YPJ-raportti

Henkilön YPJ-raportissa on listattu henkilötiedot.

Henkilötietojen jälkeen näytetään pysyvä linkki raporttiin. Linkin voi liittää SAP HR -järjestelmän Tutkimukselliset ansiot-kenttään. Laitosjohtaja pääsee linkin kautta tarkastelememaan henkilön ajantasaista YPJ-raporttia.

Seuraavana raportissa on aikavälin valinta ("Tiedot vuosilta"). Oletuksena aikavälinä on kolme viimeisintä vuotta + kuluva vuosi. Aikavälin voi vaihtaa valitsemalla uusi vuosiväli ja klikkaamalla Vaihda valinta -painiketta.

Lisäksi raportissa on listattu yksityiskohtaiset tiedot julkaisuista, ulkopuolisesta rahoituksesta, kansainvälisistä suullisista esitelmistä, ohjauksista sekä muusta tieteellisestä toiminnasta.

Laitoksen YPJ-raportti

Laitoksen YPJ-raportti

Laitoksen YPJ-raportissa on listattu laitoksen henkilöt ja summatiedot julkaisuista, ulkopuolisesta rahoituksesta, kansainvälisistä suullisista esitelmistä sekä ohjauksista.


YPJ-raporttiin sisällytettävät tiedot

Julkaisut

Vain vastuuhenkilön hyväksymät julkaisut näkyvät YPJ-raportissa.

Julkaisut on YPJ-raportissa jaettu viiteen ryhmään.

Ulkomailla julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Tässä ryhmässä näytetään ne julkaisut, jotka

Suomessa julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Tässä ryhmässä näytetään ne julkaisut, jotka

Ulkomailla julkaistut vertaisarvioimattomat julkaisut

Tässä ryhmässä näytetään ne julkaisut, jotka

Kotimaiset vertaisarvioimattomat julkaisut

Tässä ryhmässä näytetään ne julkaisut, jotka

Muut julkaisut

Tässä ryhmässä näytetään ne julkaisut, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin.

Ulkopuolinen rahoitus

Summassa on kaikki TUTKAan kirjatut rahoituspäätökset, joissa henkilö on vastuullinen johtaja.

Kansainväliset suulliset esitelmät

Kohdassa on listattu ne esitykset, jotka

Ohjaukset

Ohjaukset on jaettu raporteissa kuuteen osaan.

Valmistuneet tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot

Tässä osassa listataan ne ohjaukset, joissa

Valmistuneet gradut

Tässä osassa listataan ne ohjaukset, joissa

Parhaillaan ohjauksessa olevat jatko-opiskelijat

Tässä osassa listataan ne ohjaukset, joissa

Parhaillaan ohjauksessa olevat gradut

Tässä osassa listataan ne ohjaukset, joissa

Muut ohjaukset

Tässä osassa listataan ne ohjaukset, joissa

Ohjausten määrän laskennassa tuplamerkinnät pyritään minimoimaan: jatko-opiskelumerkinnät jätetään (työn vaiheesta riippuen) pois, jos samalle henkilölle on jo merkitty tohtoriväitös tai lis. tutkimus (esim. joillakin laitoksilla Korpista saattaa siirtyä erilliset merkinnät sekä jatko-opiskelusta että väitöskirjasta). Myös muista ohjaustyypeistä karsitaan moninkertaiset esiintymät ohjattavan nimen perusteella (edellyttäen, että nimi on merkitty oikeassa muodossa).

YPJ-raportissa näkyvät tietueet eivät välttämättä ole viimeisin versio saman tutkielman kirjauksesta (+jos samaan tutkielmaan liittyy useita ohjattavia, kaikkien nimiä ei välttämättä ole näkyvissä - kokonaismäärän pitäisi kuitenkin olla oikein). YPJ-raportin yhteydessä ei varsinaisesti poisteta mitään, vaan piilotetut tiedot löytyvät Omat tiedot -sivulta.

Muut

Tässä osassa listataan ne ohjaukset, joissa

Muu tieteellinen toiminta

Tässä osassa listataan muu tieteellinen toiminta -osion tiedot, jotka käyttäjästä on kirjattuna TUTKAan.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/ypj
Päivitetty 08.06.2015