Tutka

Yhteydet muualle

Eräistä järjestelmistä siirretään tietoa TUTKAan ja TUTKAn tietoja hyödynnetään muualla. Tällä sivulla kerrotaan yhteyksistä TUTKAn ja muiden järjestelmien välillä.

Viimeisimpien siirtojen (Travel, Korppi, JYKDOK, Akatemian järjestelmä, Dynasty) ajankohdat löytyvät TUTKAn sivulta "Tietojen siirrot muista järjestelmistä".

SAP Travel-matkanhallintajärjestelmä

Henkilökunnan (hyväksytyt matkalaskut) vierailut ulkomaille ja ulkomaiset vieraat siirretään SAP Travelista (ja aiemmin Aditro Travelista) TUTKAan noin kuukauden välein. Vierailuja on siirretty vuodesta 2006 ja vieraita 1.1.2007 alkaen.

Työmatkoja ei siis tarvitse kirjata TUTKAan käsin, jos matkasta tehdään lasku Traveliin. Lisätietoja vierailuosion ohjeesta.

SAP Travel-ohjeita.

Korppi-opintotietojärjestelmä

Korpista siirretään keskeneräiset ja valmiit ohjaukset kerran kuussa mikäli laitos on antanut siihen luvan.

Korpin opinnäyteosion ohje.

Jyväskylän yliopiston kirjaston järjestelmä JYKDOK

JYKDOK:sta siirrettiin Jyväskylän yliopiston julkaisemat julkaisut kerran kuussa 2010-2018. Uuden kirjastojärjestelmän ja Converiksen välille kehitetään uusi siirtorajapinta. JY:n julkaisemat julkaisut (pl. lehtiartikkelit ja lehdet) määritellään ISSN- ja ISBN-tunnusten perusteella.

Dynasty-asianhallintajärjestelmä ja Suomen Akatemian päätökset

JY-kirjanpidon kautta kulkevia rahoituspäätöstietoja siirrettiin Dynastysta ja Suomen Akatemian järjestelmästä TUTKAaan kevääseen 2017 asti. Converis-järjestelmän käyttöönoton myötä siirtoja TUTKAan ei enää tehdä.

Kirjaamon Dynasty-järjestelmän dokumenttienhallinnasta siirretään rahoituspäätösten tietoja TUTKAan mikäli Dynastyssa on rahoituspäätöksen lisäksi myös projektinavauslomake (pl. Suomen Akatemian päätökset, jotka siirretään Akatemian omasta järjestelmästä). Rahoituspäätöksen ja projektinavauslomakkeen tulee olla linkitetty toisiinsa Dynastyssa. Tieto vastuullisesta tutkijasta saadaan, mikäli Dynastyyn on viety rahoitushakemus.

Tietojen siirto koskee vain 1.1.2010 tai sen jälkeen alkaneita rahoituksia. Näitä vanhemmat päätökset on kirjattu TUTKAan keskitetysti Tutkimus- ja innovatiopalvelujen toimesta. Rahoituspäätösten tietoja siirrettiin kerran kuussa.

Huom! Dynastyyn syötetään vain JY:n kirjanpidon kautta kulkeva rahoitus. JY:n ulkopuolelta saadut henkilökohtaiset apurahat syötetään TUTKAan itse. Lisätietoja rahoituspäätöksistä TUTKAn ohjesivustolla.

Plone-sisällönhallintajärjestelmä

Plone-sisällönhallintajärjestelmään voi luoda Tutkasivun, johon voi määritellä näytetäänkö tietoja TUTKAsta henkilön, laitoksen vai oppiaineen mukaan, listana, kirjaston viitemuodossa vai APA-formaatissa. Tiedot päivitetään TUTKAsta kerran vuorokaudessa.

Plonesta löytyy ohjeita TUTKA-sivun lisäämiseksi.

TUTKA-sivua koskevat plonen puolella ilmenevät ongelmat toivotaan lähetettävän osoitteeseen plone-support@jyu.fi

TUTKAa koskevat viestit voi lähettää ylläpitäjälle joko sähköpostitse (tutka-support@jyu.fi) tai TUTKAn palautelomakkeen kautta.

Plone-ohjeet

JYX-julkaisuarkisto

TUTKA ja JYX muodostavat yhdessä rinnakkaistallentamisen mahdollistavan kokonaisuuden. Jyväskylän yliopiston tutkijoita on vuoden 2011 alusta asti kehotettu ja vuodesta 2013 alkaen edellytetty) rinnakkaistallentamaan tieteellisten artikkeliensa ns. final draft -versiot TUTKAn kautta yliopiston avoimeen julkaisuarkisto JYXiin. Tietoja siirretään kerran vuorokaudessa. Kirjasto selvittää kustantajilta julkaisuluvat.

Artikkelin final draft-versio kannattaa TUTKAan julkaisun muiden julkaisun tietojen merkinnän yhteydessä (=tutkija ilmoittaa julkaisusta ja lähettää rinnakkaistallennusversion, Avoimen tiedon keskus kirjaa tiedot). Julkaisu siirtyy normaalisti JYXiin hyväksynnän jälkeen, mutta pyydettäessä myös preprintejä on mahdollista julkaista TUTKAn kautta. Tiedostoja voi lisätä myös jälkikäteen vanhempiin julkaisuihin.

Avoin tiede Jyväskylän yliopistossa: http://openscience.jyu.fi/.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/yhteydet
Päivitetty 08.01.2019