Tutka

Julkaisujen kirjaamisen vastuuhenkilö

Syksyllä 2007 kansallisessa vertailussa Jyväskylän seurantatietoja ei julkaisujen osalta pidetty erityisen luotettavina, koska tietojen tallennus oli hajautettu eikä systemaattista tarkistusta suoritettu. Julkaisutietojen raportoinnin osalta siirryttiin vuodesta 2008 alkaen keskitetympään käytäntöön. Yksiköt nimesivät vastuuhenkilöt, jotka kirjaston ohjauksessa ja kouluttamana huolehtivat julkaisujen luokituksesta sekä seurantatietojen tallennuksesta Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKAan. Yksittäisen tutkijan vastuulla on toimittaa julkaisunsa ja niihin liittyvät asiasanatiedot vastuuhenkilölle yksikössä sovittujen toimintatapojen ja aikataulujen mukaisesti sekä tarkistaa vuosittain omien julkaisujensa tallennuksen oikeellisuus.

Laitoskohtaiset julkaisujen vastuuhenkilöiden tehtävät lakkasivat 31.3.2014. Julkaisujen hyväksyntä on siirtynyt kirjastolle, osaksi keskitettyä kirjausta. Tutkija voi toimittaa julkaisunsa kirjastolle julkaisutietolomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tutka-publications@jyu.fi.

Kirjaston vastuuhenkilöt kirjaavat julkaisut ja päättävät niiden hyväksynnästä (=OKM:lle raportoitava julkaisu, tai muu julkaisu). Julkaisumerkintä voidaan myös hylätä esim. tilanteessa, jossa kyseessä ei ole julkaisutietokantaan otettava julkaisu, tai kyse ei ole JY:n nimissä tehdystä julkaisusta. Julkaisut eivät näy TUTKAn raporteissa ennen kuin vastuuhenkilö on ne tarkastanut ja hyväksynyt. Oletuksena raporteissa näkyvät vain OKM:lle raportoitavat julkaisut.

Tutkijoiden ja vastuuhenkilöiden erimielisyydet ratkaisee Tutkimuksen tietojärjestelmien ohjausryhmä.

Tarkastaminen ja hyväksyminen

Vastuuhenkilöllä näkyy TUTKAssa laitoksen sivulla julkaisujen alla linkki "hyväksymättömät julkaisut".

Linkki hyväksymättömiin julkaisuhin laitoksen sivulla

Hyväksyttävät julkaisut -sivulla on listattu kaikki omalle laitokselle kirjatut julkaisut, joita ei ole vielä hyväksytty. Listalla voi olla myös julkaisuja, jotka joku muu toisella laitoksella on syöttänyt, mikäli julkaisuun on liitetty vastuuhenkilön laitos.

Hyväksymättömät julkaisut

Julkaisu hyväksytään sivulla, jossa on näkyvissä kaikki julkaisun tiedot. Tälle sivulle pääsee klikkaamalla näytä-linkkiä julkaisun kohdalla. Ennen hyväksyntää julkaisun tietoja voi muokata.

Hyväksy-linkki

Onko julkaisu hyväksytty?

Julkaisun sivulla näkyy alareunassa onko julkaisu hyväksytty vai ei, sekä mahdollisesti lisätietoa julkaisun hyväksyntäperusteista. Tämän tiedon näkevät vastuuhenkilöiden lisäksi tutkijat itse ja laitoksen pääkäyttäjä. Lisäksi tutkijoiden Omat tiedot -sivulla on eritelty hyväksyntää odottavat julkaisut. Tutkijalle lähetetään myös ilmoitus uusien julkaisujen hyväksynnästä tutka-publications-jonon kautta tai automaattiviestinä TUTKAsta.

Tarkistuslista

Tarkista aina ainakin seuraavat kohdat julkaisusta:

Helpoiten julkaisun tarkistaminen onnistunee fyysisestä julkaisusta. Jos saat kirjan tai lehden käsiisi, tarkista siitä.

Jos fyysistä julkaisua ei ole saatavilla, käytä kirjaston tietokantoja.

Liian kauaa ei kannata käyttää aikaa julkaisun etsimiseen. Esim. julkaisun nimi saattaa olla väärin, joka saattaa hankaloittaa paljonkin julkaisun löytämistä. Mikäli julkaisua ei löydy tai jokin kohta jää epäselväksi kannattaa kysyä tutkijalta itseltään. TUTKAn käytössä ja hyväksymistyössä auttaa TUTKA-tuki (tutka-support@jyu.fi).

Materiaali

Vastuuhenkilöiden koulutuksessa tammikuussa 2008 jaettua materiaalia:

Onko lehti vertaisarvioitu?

Ulrich's Periodicals Directory-sivuston avulla voi tarkastaa onko (kansainvälinen) lehti vertaisarvioitu.

  1. Mene osoitteeseen http://www.ulrichsweb.com
  2. Klikkaa yläreunasta Advanced search
  3. Mikäli ISSN on tiedossa, hae sillä.
    Jos vain lehden nimi on tiedossa, valitse 'Search on'-kohdasta 'Title (Keyword)' ja kirjoita lehden nimi.
  4. Klikkaa Search.
  5. Saat listan hakua vastaavista julkaisuista. Tuloksia saattaa tulla useammalle sivulle.
  6. Mikäli kyseisen lehden kohdalla on vasemmassa reunassa "akateemiset pylväät", on lehdessä käytössä referee-menettely (refereed).
    (Oikeassa yläreunassa on Legend-taulukossa selitetty kuvakkeet. )

Huom! Vaikka lehdessä on käytössä referee-menettely (vertaisarviointi), ei kaikki lehdessä julkaistuja tekstejä ole välttämättä vertaisarvioitu.

Kirjattavien tietojen muutoksia eri vuosina

Kesken vuotta tulleet muutokset, jotka vaikuttavat siihen voiko julkaisun hyväksyä. Järjestelmään oli siis voitu syöttää julkaisuja, joissa ei kaikkia näitä tietoja ole. Mikäli joku näistä tiedoista puuttuu ko. vuoden julkaisusta, ei hyväksy-painike näy.

Katso myös: Julkaisutietokantaan otettavat julkaisut.

Vuonna 2010 uusia pakollisia tietoja olivat

Vuonna 2011 uusia pakollisia tietoja olivat

Vuonna 2012 uusia pakollisia tietoja olivat

Vuonna 2013 uusia pakollisia tietoja ovat

2014-muutoksia

2015-muutoksia

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/vastuuhenkilo
Päivitetty 12.01.2016