Tutka

Raportit eli tiedon haku

Tiedon haku Tutkasta tapahtuu raporttien avulla.

Jokaisella osiolla on raportteja. On julkaisuraportteja, vierailuraportteja, hankeraportteja sekä toimintaraportteja.

Raportteja käytetään tiedon hakuun ja kirjattujen tietojen käsittelyyn. Raporttien avulla saadaan helposti erilaisten hakukriteerien löytämien tietojen kokonaissummia.

Kuva raporttivaihtoehdoista

Laitospääsivun raportti-linkkiä klikattua saa näkyviin raportti vaihtoehdot. Vaihtoehdoista valitaan tilanteeseen sopivin raportti.

Kuva raporttilomakkeesta

Raportin valinnan jälkeen täytetään hakuehdot.

Kuva raportin alareunasta

Raportin tulokset saa kolmessa perusmuodossa.

Kuva raportin tuloksista Tutka-muodossa

Kuva raportin tuloksista tekstimuodossa

Kuva raportin tuloksista tulostusmuodossa

Kuva raportin tuloksista viitemuodossa

Tietyn tutkijan kaikkien laitosten alle (kaikki) kirjatut tiedot voi nähdä vain tutkija itse sekä laitospääkäyttäjä sekä järjestelmän pääkäyttäjä Omat tiedot -sivulla

Kaikki tiedot on kuitenkin kaikkien nähtävissä yksittäisten laitosten ja osioiden alla.

Seuraavaksi käydään läpi

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/raportit
Päivitetty 27.02.2013