Tutka

Osiot: Muu tieteellinen toiminta

Muu tieteellinen toiminta -osioon kirjataan muu Jyväskylän yliopiston henkilökunnan virka-ajallaan tekemä tieteellinen toiminta.

Muu tieteellinen toiminta -osio on tarkoitettu kaikille niille tiedoille, jotka eivät "sovi" muihin TUTKAn osioihin.

"Tutkaan kirjataan vain yliopistollinen/tieteellinen toiminta sekä sellainen julkaisutoiminta, joka perustuu suoraan tekijänsä akateemiseen asiantuntemukseen. Muuta julkaisutoiminta, esitelmiä, konsultointitehtäviä, tms. ei kirjata Tutkaan." Mikä TUTKA?

Kaikki mikä kuuluu edellisen määritelmän mukaan TUTKAan, mutta ei sovi muihin TUTKAn osioihin, voidaan kirjataan muu tieteellinen toiminta -osioon. Eli mikäli on joku tieteellinen tehtävä tai toiminta, jonka haluaa tuoda esiin, voi sen kirjata TUTKAan. Esimerkkinä kirjatuista tiedoista: asiantuntijaryhmään tai johtoryhmään kuuluminen.

Muun tieteellisen toiminnan lomake sisältää seuraavat kentät.

Tieteellisen toiminnan lisääminen

Kuva tieteellisen toiminnan lomakkeesta

Lomake sisältää seuraavat kentät:

Laitos

Laitos-listasta valitaan se laitos, jolle tutkija kuuluu. Laitoksia ei voi valita useampia.

Kenttä on pakollinen.

Oppiaine / Osasto

Kun tieteellinen toiminta yhdistetään oppiaineeseen tai osastoon, voidaan Tutkassa raporttien avulla suorittaa oppiainekohtaisia tai osastokohtaisia hakuja.

Ctrl-painikkeen avulla voit valita useampia.

Jos listasta puuttuu oppiaine tai osasto, ota yhteyttä ko. laitoksen laitospääkäyttäjään.

Kenttä on pakollinen.

Tutkimusyksikkö

Jos tieteellinen toiminta kuuluu jonkun tutkimusyksikön alle, valitaan tästä kyseinen tutkimusyksikkö. Tutkimusyksiköitä ei voi valita useampia.

Jos listasta puuttuu tutkimusyksikkö, ota yhteyttä Tutkan kehittäjiin.

Kenttä ei ole pakollinen.

Toiminnan aika

Toiminnasta kirjataan aloitus- ja lopetuspäivämäärät.

Toiminnan voi myös merkitä jatkuvaksi ja jättää tällöin lopetuspäivämäärän täyttämättä.

Kenttä on pakollinen.

Kansainvälinen

Kenttä ei ole pakollinen.

Maa

Maa-listasta valitaan maa, jossa toiminta tapahtuu.

Jos listasta puuttuu maa, ota yhteyttä Tutkan ylläpitäjiin.

Kenttä ei ole pakollinen

Paikka

Toiminnan maantieteellinen paikka

Kenttä ei ole pakollinen.

Toiminnan kuvaus

Vapaa kenttä toiminnan kuvaamiseen.

Kenttä on pakollinen.

Tutkija

Tutkija on Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa tai Tutka-tunnuksen omaava.

Jos henkilöllä ei ole Tutka-tunnusta ota yhteyttä laitospääkäyttäjään, niin hän luo uuden tunnuksen.

Tutkija lisätään valitsemalla ensin laitos, johon henkilö on liitetty (eli johon hän kuuluu). Sen jälkeen painetaan -> (näytä henkilöt) -painiketta ja valitaan päivittyneestä henkilölistasta tekijä.

Tutkija poistetaan nimen perässä olevan poista-painikkeen avulla.

Se miltä laitokselta tutkijat valitaan ei vaikuta siihen, mille laitokselle koko tieteellinen toiminta kuuluu. Koko toiminnan laitokset valitaan lomakkeen alkupuolelta laitos-kentästä.

Kenttä on pakollinen.

Tehtävät

Samat kuin julkaisuissa.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/tieteellinen_toiminta
Päivitetty 27.02.2013