Tutka

Osiot: Rahoituspäätökset ja apurahat

TUTKAn rahoituspäätösosio suljettiin 1.6.2017. Vastaavat tiedot löytyvät uusien päätösten osalta Converis-järjestelmästä.

Laitoksen tehtävä:

Laitos voi halutessaan tarkistaa ja lisätä tietoihin

Henkilökohtaiset apurahat

Asianomainen voi halutessaan syöttää TUTKA-järjestelmään Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta saadut henkilökohtaiset apurahat (sekä myönteiset että kielteiset päätökset). TUTKAan ei syötetä Jyväskylän yliopiston maksamia apurahoja esim. rehtorin myöntämiä tohtorikoulutusapurahoja tai tiedekunnan/laitoksen myöntämiä apurahoja.

Rahoituspäätöksen tai apurahan lisääminen.

Kuva rahoituspäätös lomakkeesta

Rahoituspäätös ja apuraha -lomake sisältää seuraavat kentät.

Laitos

Laitos jolle rahoituspäätöksen tai apurahan saanut tutkija kuuluu.

Laitoksia ei voi valita useita.

Kenttä on pakollinen.

Tutkimusyksikkö

Jos rahoituspäätös tai apuraha kuuluu jonkun tutkimusyksikön alle, valitaan tästä kyseinen tutkimusyksikkö. Tutkimusyksiköitä ei voi valita useampia.

Jos listasta puuttuu tutkimusyksikkö, ota yhteyttä TUTKA-tukeen (tutka-support@jyu.fi).

Kenttä ei ole pakollinen

Rahoitettava projekti

Rahoitettava projekti -kenttään kirjoitetaan kuvaus siitä, mihin rahoitus kohdistuu.

Kenttä on pakollinen

JY:n hankenumero

Yliopiston antama hankenumero.

Henkilökohtaisilla apurahoilla ei ole JY:n hankenumeroa.

Kenttä ei ole pakollinen

Kuuluu hankkeeseen

Hankekokonaisuuden nimi, johon rahoituspäätös kuuluu.

Kenttä ei ole pakollinen.

Tutkimusalue

Listasta valitaan tutkimusalue, johon hanke kuuluu.

Jos listalta puuttuu tutkimusalue, ota yhteyttä laitospääkäyttäjään.

Kenttä on pakollinen

Rahaliikenne

Rahaliikenne-kentän vaihtoehtoja ovat Muu ja YO:n kirjapidon kautta.

Kenttä on pakollinen

Rahoittajan antama koodi

Jos rahoittaja on antanut rahoituspäätökselle tai apurahalle koodin, kirjataan se tähän.

Kenttä ei ole pakollinen.

TA-tili

Kenttä ei ole pakollinen (koskee päätöksiä ennen SAP-järjestelmän käyttöönottoa).

Vastuualueet

Kenttä ei ole pakollinen.

JY:n asianumero

Jyväskylän yliopiston kirjaamon antama asianumero hankkeelle.

Kenttä ei ole pakollinen.

Vastuullinen tutkija

Rahoituspäätökseen tai apurahaan tulee liittää yksi (vastuullinen) tutkija.

Tutkijat ovat Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa tai Tutka-tunnuksen omaavia.

Jos tutkijalla ei ole TUTKA-tunnusta ota yhteyttä laitospääkäyttäjään, niin hän luo uuden tunnuksen.

Tutkija lisätään valitsemalla ensin laitos, johon henkilö on liitetty (eli johon hän kuuluu). Sen jälkeen painetaan -> (näytä henkilöt) -painiketta ja valitaan päivittyneestä henkilölistasta tutkija.

Tutkija poistetaan nimen perässä olevan poista-painikkeen avulla.

Se, miltä laitokselta tutkija valitaan, ei vaikuta siihen, mille laitokselle koko rahoituspäätös kuuluu. Koko rahoituspäätöksen laitos valitaan lomakkeen alkupuolelta laitos-kentästä.

Kenttä on pakollinen.

Rahoitukset

Ennen rahoittajien lisäämistä tulee määrittää rahoitusaika. Huom. päätös oletetaan kielteiseksi, kun rahoituksen "Myönnetty raha"-kohtaan merkitään 0.

Rahoitusaika

Rahoitusajasta kysytään aloitus- ja lopetuspäivämäärät (kielteisillä päätöksillä rahoitusaika on arvio). TUTKA tarkastaa päivämäärien oikeellisuuden.

Jos olet siirtänyt apurahan käyttöaikaa, merkitse TUTKAan kuitenkin rahoitusajaksi alkuperäinen rahoitusaika, koska TUTKAan kirjataan vain saadut rahoituspäätökset eikä niiden käyttöä.

Apurahaa ei välttämättä ole selkeästi osoitettu tietylle aikavälille. Apurahat kuitenkin yleensä haetaan jotakin tarkoitusta varten. Tällöin rahoitusajaksi merkitään se aika, joka menee haetun tarkoituksen toteuttamiseen. Jos on kyse hyvin pienestä apurahasta, aloituspäivä voi olla rahoituspäätöksen saantipäivä ja lopetuspäivä 3kk päässä aloituspäivästä.

Kenttä on pakollinen

Lisää uusi rahoittaja

Rahoittaja liitetään rahoituspäätökseen tai apurahaan valitsemalla ensin rahoittajaryhmä ja painamalla -> (näytä rahoittajat) -painiketta. Tämän jälkeen valitaan päivittyneestä listasta oikea rahoittaja, syötetään projektinumero sekä vuosittaiset rahasummat. Rahasummat syötetään euroissa ja eurojen ja senttien erottimena on piste (.). Lopuksi painetaan 'hyväksy rahoittaja'-painiketta.

Rahoittajan voi poistaa rivin lopussa olevan poista-painikkeen avulla.

Rahoittajan tietoja (projektinumero ja rahasummat) voi muokata muokkaa-painikkeen avulla.

Rahoittaja on pakollinen tieto.

Rahoittajan muokkaaminen

Kuva rahoittajan muokkaamisesta

Rahoittaja muutetaan rahoittajan muokkaus-lomakkeella valitsemalla ensin uuden rahoittajan rahoittajaryhmä ja painamalla -> (näytä rahoittajat) -painiketta. Tämän jälkeen valitaan uusi rahoittaja päivittyneestä rahoittaja-listasta.

Projektinumerolle ja vuosittaisille rahasummille on omat kenttänsä.

Jos rahoitusaikaa halutaan muuttaa ja täten lisätä vuosittaisia rahasummia, muokataan ensin edellisellä rahoituspäätöslomakkeella rahoitusaika ja tämän jälkeen siirrytään muokkaamaan rahasummia rahoittajan muokkaa-painikkeen avulla.

Projektinumero tai vuosittaiset rahasummat eivät ole pakollisia kenttiä. Henkilökohtaisilla apurahoilla ei ole projektinumeroa.

Rahoittajien ja rahoittajaryhmien muokkaus (esim. uuden rahoittajan luonti) on keskitetty TUTKA-tuelle.

Tehtävät

Samat kuin julkaisuissa.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/rahoituspaatokset
Päivitetty 06.09.2017