Tutka

Osiot: Ohjaukset ja väitökset

TUTKAan kirjataan sekä valmistuneita että keskeneräisiä ohjauksia. Kaikki väitökset kirjataan.

Ohjaus kirjataan TUTKAan vain kerran, vaikka se jatkuisi useamman vuoden.

Ohjaus ja tarkastus sisältävät myös annetun lausunnon. Tarkastuslausuntoa ei siis tarvitse erikseen kirjata lausunnot-osioon.

Muiden korkeakoulujen opiskelijoiden ohjaamista ei kirjata TUTKAaan, ellei tätä tehdä JY:n edustajana (esim. vastaväittäjänä toimiminen).

Kuinka vanhat ohjaukset tulisi kirjata?

Koska opetuspuolella (YPJ-) arviointi on vähintään kolmen vuoden välein, kirjaukset viimeiseltä kolmelta vuodelta riittävät.

Korppi

Mikäli laitos on antanut luvan (laitoksien linjaukset), opinnäytetöiden ohjaukset siirretään Korppi-opintotietojärjestelmästä kuukausittain. Ks. opinnäytteiden hallinta.

Huom. jos Korpista siirtyneissä tiedoissa on virheitä tai esim. tuplamerkintöjä, virheet on korjattava Korpin puolella. Oikeudet tietojen muuttamiseen on opinnäytteeseen liitetyillä henkilöillä tai opinnäytteitä hoitavalla Korppi-sihteerillä. Korjausten jälkeen tiedot päivittyvät TUTKAan seuraavan siirron aikana.

Ohjauksen tai väitöksen lisääminen

Kuva ohjauslomakkeesta

Ohjauslomakkeella on seuraavat kentät:

Laitos

Kaikkien (Jyväskylän yliopiston) asiantuntijoiden laitokset valitaan listasta. Laitoksia voi valita useampia pitämällä ctrl-painike pohjassa.

Kenttä on pakollinen.

Oppiaine / Osasto

Kun ohjaus yhdistetään oppiaineeseen tai osastoon, voidaan Tutkassa raporttien avulla suorittaa oppiainekohtaisia tai osastokohtaisia hakuja.

Ctrl-painikkeen avulla voit valita useampia.

Jos listasta puuttuu oppiaine tai osasto, ota yhteyttä ko. laitoksen laitospääkäyttäjään.

Kenttä on pakollinen.

Tutkimusyksikkö

Jos asiantuntija (ohjaaja) kuuluu jonkun tutkimusyksikön alle, valitaan tästä kyseinen tutkimusyksikkö. Tutkimusyksiköitä ei voi valita useampia.

Jos listasta puuttuu tutkimusyksikkö, ota yhteyttä Tutkan kehittäjiin.

Kenttä ei ole pakollinen.

Ohjauksen aika

Ohjauksesta kirjataan aloitus- ja lopetuspäivämäärä (muoto: pp.kk.vvvv).

Jos esim. väitöstilaisuuten osallistuminen on kestänyt yhden päivän, kirjataan lopetuspäivämääräksi aloituspäivämäärä.

Mikäli ohjattava työ ei ole valmis, kirjataan lopetuspäivämääräksi arvioitu lopetuspäivä ja jos ohjattava työ on keskeytetty, kirjataan lopetuspäivämääräksi keskeytyspäivä.

Lopetuspäivä on opinnäytetyön tarkastuspäivä.

Kenttä on pakollinen.

Ohjauksen tila

Ohjauksen tila valitaan seuraavista vaihtoehdoista:

Kansainvälinen

Ohjaus on kansainvälinen vain jos ohjattava on ulkomaisesta yliopistosta.

Kenttä ei ole pakollinen.

Paikka

Ohjauksen tai väitöksen maantieteellinen paikka.

Kenttä ei ole pakollinen.

Toiminnan tyyppi

Toiminnan tyyppi valitaan seuraavista vaihtoehdoista.

Kenttä on pakollinen.

Huom. jos Jatko-opiskeluja merkitään käsin, toiminnan tyyppi on tarkennettava valmistuneilla muotoon Tohtoriväitös tai Lisensiaatin tutkinto.

Asiantuntijan rooli

Asiantuntijan rooli valitaan seuraavista vaihtoehdoista.

Kenttä on pakollinen.

Ohjattavan nimi ja työn aihe

Kenttään kirjataan vapaasti ohjattavan tiedot ja työn aihe.

Ohjaustiedot pitäisi kirjoittaa muodossa "Sukunimi, Etunimi : Aihe". Jos ohjattavia on useita, nimet erotellaan &-merkillä (esim. Opiskelija, Testi & Opiskelija, Toinen : Tutkielman nimi). Samaa muotoa käytetään Korpista siirretyissä ohjauksissa.

Kenttä on pakollinen.

Asiantuntijat

Asiantuntijat lisätään kahdella eri tavalla. Se, kumpaa tapaa käytetään, riippuu siitä onko henkilö Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa eli onko hänellä Tutka-tunnus.

Jos asiantuntija on yliopiston henkilökuntaa, valitaan ensin laitos jolla henkilö on. Tämän jälkeen klikataan -> -painiketta (näytä henkilöt), jonka jälkeen kyseisen laitoksen henkilöt saadaan näkyviin oikean puolen valikkoon (valitse henkilöt). Henkilö valitaan tästä listasta. Jos samalla listalla on useampia henkilöitä, jotka liittyvät ohjaukseen, voi heidät poimia kerralla ctrl-painikke pohjassa. Lopuksi painetaan lisää-painiketta.

Jos henkilöä ei löydy laitoksen listoilta, ota yhteyttä laitoksen pääkäyttäjään niin hän tekee päätöksen, lisätäänkö henkilö Tutkaan.

Se, miltä laitokselta tekijät valitaan, ei vaikuta siihen, mille laitokselle koko ohjaus kuuluu. Koko ohjauksen laitokset valitaan lomakkeen alkupuolelta laitos-kentästä.

Jos henkilö ei ole Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa tai hänellä ei ole Tutka-tunnusta, lisätään hänet 'muut'-kentän kautta. Kenttään kirjataan henkilöt pilkulla eroteltuina muodossa etunimi sukunimi. Tämän jälkeen painetaan lisää-painiketta.

Tekijät poistetaan nimen perässä olevan poista-painikkeen avulla.

Tekijöiden järjestystä voi muuttaa kirjoittamalla uusi järjestysnumero (ilman pistettä) henkilön nimen edessä olevaan kenttään ja painamalla 'päivitä järjestys'-painiketta.

Väitöksen ohjaajista ensimmäiseksi merkitään pääohjaaja. Tämä pääohjaaja / sivuohjaaja -jaottelu näkyy ohjauksen lisätietona henkilön YPJ-sivulla, ohjausraporteissa sekä tarkasteltaessa yksittäisen ohjauksen tietoja.

Huom. Korpista siirretyissä ohjauksissa ei ole pää/sivuohjaaja-erottelua, jolloin tieto näkyy raporteissa näiden ohjausten osalta tyhjänä.

Kenttä on pakollinen.

Kuinka saan nimeni asiantuntijaksi jonkun muun viemään ohjaukseen?

Et itse mitenkään. Ohjausta saa muokata vain sen TUTKAan vienyt henkilö, ohjaukseen liitetyt asiantuntijat tai ohjauksen laitosten laitospääkäyttäjät. Ota yhteyttä näihin henkilöihin ja pyydä heitä lisäämään sinut asiantuntijaksi, niin pääset sen jälkeen muokkaamaan ohjauksen tietoja. Mikäli ohjauksen tiedoissa on teksti "Ohjausta päivitetään Korpista", tulee muutokset tehdä Korppiin. Sieltä ne päivittyvät TUTKAan.

Tehtävät

Samat kuin julkaisuissa.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/ohjaukset
Päivitetty 20.12.2018