Tutka

Mikä KOTA?

KOTA näkyy TUTKAssa raportteina julkaisujen, ulkomaisten vieraiden sekä ulkomaille suuntautuvien vierailujen osalta.

"KOTA-tietokanta on opetusministeriön ylläpitämä tietokanta, joka sisältää yliopistojen (tiede- ja taidekorkeakoulut) toimintaa kuvaavia tilastotietoja vuosittain, yliopistoittain ja koulutusaloittain vuodesta 1981 alkaen.

Tietokanta on suunniteltu palvelemaan yliopistojen toimintaa koskevan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin numeerisena tietopohjana ja johtamisen apuvälineenä opetusministeriössä ja yliopistoissa."

Vuodesta 2010 alkaen KOTA-tietokannan on korvannut Vipunen-raportointiportaali. KOTA-nimeä käytetään edelleen TUTKAn sisällä viitattaessa yleisesti OKM:n tiedonkeruussa tarvittaviin tietoihin. Huom. TUTKAan kerätään myös KOTA-määritysten ulkopuolelle jääviä tietoja.

Ennen vuotta 2010 KOTA-määritykset julkaisuista ja vierailuista löytyvät KOTA-käsikirjasta. Vuodesta 2010 alkaen yliopistojen tiedonkeruun määritykset löytyvät RAKETTI-XDW-hankkeen sivujen alta.

KOTA : Julkaisut

Julkaisujen KOTA-raportissa julkaisut eritellään neljään luokkaan:

Tämän lisäksi julkaisut jaotellaan kussakin kohdassa Suomessa ja ulkomailla julkaistuihin.

Julkaisu KOTA-raporttiin lasketaan:

Suomessa julkaistu tarkoittaa sitä, että Suomi on mainittu ainoana julkaisumaana eikä kohdassa kansainvälinen ole ruksia. Ulkomailla julkaistun julkaisumaa ei ole Suomi tai julkaisumaissa on Suomen lisäksi muitakin maita, tai kohta (ruksi) 'kansainvälinen' on valittu.

KOTA : Vierailut ulkomaille

Vierailut ulkomaille KOTA-raporttissa eritellään opetus- ja tutkimusvierailut. Muita vierailuja ei huomioida.

Lisäksi vierailut eritellään keston mukaan:

TUTKAssa kuukausi on 30 päivää. Täten luokat päivien mukaan ovat

KOTA : Ulkomaiset vieraat

Ulkomaiset vieraat KOTA-raportissa tiedot eritellään samoin kuin vierailuissa ulkomaille.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/kota
Päivitetty 21.02.2013