Tutka

Julkaisujen luokittelun erimielisyyksien ratkaiseminen TUTKAssa

Tutkimuksen tietojärjestelmien ohjausryhmä käsittelee TUTKAssa olevien julkaisujen kirjaustyössä esiin nousseet luokitteluun ja määrityksiin liittyvät erimielisyydet 21.1.2015 alkaen (ks. pöytäkirja). Ryhmä kokoontuu tarvittaessa jäsentensä esityksestä. Aiemmin vastaavia tehtäviä hoiti TUTKAn julkaisuryhmä.

Erimielisyyksien käsittely

1.4.2014 alkaen kirjaston vastuuhenkilöt ovat syöttäneet keskitetysti julkaisutiedot TUTKAan (tutkija on edelleen vastuussa, että kaikki hänen Jyväskylän yliopiston nimissä tehdyt julkaisunsa on ilmoitettu kirjastolle TUTKA-kirjausta varten). Kirjauksen yhteydessä julkaisut luokitellaan (=mm. OKM:n julkaisutyypit) ja niiden hyväksynnästä päätetään (hylätty, OKM-raportoinnin ulkopuolinen julkaisu, hyväksytty julkaisu).

Mikäli tutkija ei pääse yksimielisyyteen julkaisunsa luokittelusta kirjauksen yhteydessä, selvitetään asiaa TUTKA-tuen ja tarvittaessa kyseisen alan informaatikon kanssa. Tutkija on velvollinen toimittamaan tarvittavan aineiston esityksensä perusteeksi (kopio kirjan tai lehden kannesta ja nimiösivusta sekä toimituskunnan kanssa käyty kirjeenvaihto).

Mikäli yksimielisyyteen ei alustavan selvittelyn jälkeen päästä, esittelee TUTKA-pääkäyttäjä tapauksen Tutkimuksen tietojärjestelmien ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tutustuu toimitettuun materiaaliin, kuulee tarvittaessa tutkijaa ja tekee päätöksen. Päätös toimitetaan tiedoksi tutkijalle ja hänen laitoksensa pääkäyttäjälle. Päätöksestä ei voi valittaa.

Lisätietoja

TUTKA-tuki
tutka-support@jyu.fi

Text in english

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/julkaisut/julkaisuryhma
Päivitetty 04.05.2015