Tutka

Osiot: Hankkeet

TUTKAn hankeosio suljettiin 1.6.2015. Vastaavat tiedot löytyvät uusien hankkeiden osalta Converis-järjestelmästä.

Hanke (=projekti) on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissä selkeästi määritellyt resurssit ja panokset (esim. Suomen Akatemian hankkeet). Hankekokonaisuudella tarkoitetaan yhtenäistä hanketta, joka voi sisältää rahoituksellisesti tai sisällöllisesti erilaisia osia (esim. Tekesin hankkeet). Jatkuvalla hankkeella tarkoitetaan yksikön, esim. laitoksen, yleistä tutkimusaluekuvausta tai tutkimusprofiilia.

Minkälaisia hankkeita syötetään TUTKAan?

TUTKAan syötetään tiivistelmät laajoista tutkimusohjelmista sekä hankkeista, joissa on mukana kansainvälisiä tai kotimaisia yhteistyökumppaneita. Tiivistelmän pituus on noin 5 riviä. Myös lyhytkestoiset hankkeet voidaan laitosten harkinnan mukaisesti syöttää, mutta ne löytyvät myös nimen perusteella rahoituspäätöksistä, jotka syötetään keskitetysti tutkimus- ja innovaatiopalveluissa.

Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden määrittelyt

Mitä hyötyä hankerekisterillä on laitokselle?

Hankerekisteri on laitoksen tiedottamisen ja markkinoinnin työkalu, jonka avulla laitos tekee toimintaansa tunnetuksi. Ulkopuoliset saavat laitoksesta tietoa hankerekisterin kautta, toisaalta laitokset saavat rekisteristä toimintakertomustietoa ja voivat hyödyntää sitä omilla www-sivuillaan tutkimustoiminnan kuvauksessa.

Hankkeen lisääminen

Kuva hankelomakkeesta

Hankkeet kirjataan lomakkeella, joka sisältää seuraavat kentät.

Laitos

Laitos-listasta valitaan ne laitokset, joille hanke kuuluu tai kaikkien hankkeen (Jyväskylän yliopiston) tutkijoiden laitokset.

Laitoksia voi valita useampia ctrl-painikkeen avulla.

Kenttä on pakollinen.

Oppiaine / Osasto

Kun hanke yhdistetään oppiaineeseen tai osastoon, voidaan Tutkassa raporttien avulla suorittaa oppiainekohtaisia tai osastokohtaisia hakuja.

Ctrl-painikkeen avulla voit valita useampia.

Jos listasta puuttuu oppiaine tai osasto, ota yhteyttä ko. laitoksen laitospääkäyttäjään.

Kenttä on pakollinen.

Tutkimusyksikkö

Jos hanke kuuluu jonkun tutkimusyksikön alle, valitaan tästä kyseinen tutkimusyksikkö. Tutkimusyksiköitä voi valita useampia ctrl-painikkeen avulla.

Jos listasta puuttuu tutkimusyksikkö, ota yhteyttä TUTKAn kehittäjiin.

Kenttä ei ole pakollinen

Hankenumero

Kenttä ei ole pakollinen

Hankkeen nimi

Hankkeen nimi sekä suomeksi että englanniksi.

Hankkeiden kuvauksia tullaan esittämään sekä yliopiston suomen- että englanninkielisillä www-sivuilla. Tästä syystä hankkeen nimi tulee kirjata molemmilla kielillä.

Molemmat kentät ovat pakollisia.

Tutkimusalue

Listasta valitaan tutkimusalue, johon hanke kuuluu.

Jos listalta puuttuu tutkimusalue, ota yhteyttä laitospääkäyttäjään.

Hankkeen kotisivut

Jos hankkeella on kotisivut, kirjataan osoite suomenkielisiin ja englanninkielisiin sivuihin.

Kumpikaan kenttä ei ole pakollinen.

Hankkeen kesto

Hankeen aloituspäivämäärä on aina annettava, mutta lopetuspäivämäärää ei tarvitse määrittää - hankkeen voi merkitä jatkuvaksi.

Kun hanke valmistuu, tulee sen tietoja päivittää Tutkaan ja poistaa jatkuva-ruksi ja täydentää loppumispäivämäärä.

Kenttä on pakollinen.

Hankkeen tyyppi

Hankkeen tyypiksi valitaan joku seuraavista

Kenttä on pakollinen

Hankkeen julkisuus

Jos hanke on merkitty luottamukselliseksi, sen tiedot ovat nähtävissä ja muokattavissa vain hankkeen tutkijoille sekä laitoksen ja järjestelmän pääkäyttäjille.

Kenttä on pakollinen

Asiasanat

Hankkeen asiasanat kirjataan sekä suomeksi että englanniksi.

Hankkeen asiasanat tulee kirjata sekä suomeksi että englanniksi, sillä niitä käytetään yliopiston www-sivustojen suomen- ja englanninkielisillä sivuilla.

Asiasanoja käytetään JY tutkii-rekisterissä.

Kentät ovat pakollisia.

Hankkeen tiivistelmä

Tiivistelmän pituus on noin 5 riviä.

Kentät eivät ole pakollisia.

Hankkeen tutkijat

Hankkeen tutkijat ovat Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa tai TUTKA-tunnuksen omaavia.

Jos tutkijalla ei ole TUTKA-tunnusta ota yhteyttä laitospääkäyttäjään, niin hän luo uuden tunnuksen.

Tutkija lisätään valitsemalla ensin laitos, johon henkilö on liitetty (eli johon hän kuuluu). Sen jälkeen painetaan -> (näytä henkilöt) -painiketta ja valitaan päivittyneestä henkilölistasta tutkija. Tutkijoita voi valita useampia kerrallaan ctrl-painikkeen avulla.

Tutkija poistetaan nimen perässä olevan poista-painikkeen avulla.

Yksi tutkijoista on valittava vastuulliseksi.

Jos koko hankkeen vastuullinen tutkija ei ole Jyväskylän yliopistossa, tulee tässä kohdassa merkitä vastuulliseksi tutkijaksi hankkeen Jyväskylän yliopiston vastuullinen tutkija.

Se, miltä laitokselta tutkijat valitaan, ei vaikuta siihen, mille laitokselle koko hanke kuuluu. Koko hankkeen laitokset valitaan lomakkeen alkupuolelta laitos-kentästä.

Kenttä on pakollinen.

Kuinka saan nimeni asiantuntijaksi/tutkijaksi jonkun muun viemään hankkeeseen?

Et itse mitenkään. Hanketta saa muokata vain sen TUTKAan vienyt henkilö, hankkeeseen liitetyt tutkijat tai hankkeen laitosten laitospääkäyttäjät. Ota yhteyttä näihin henkilöihin ja pyydä heitä lisäämään sinut asiantuntijaksi, niin pääset sen jälkeen muokkaamaan hankkeen tietoja.

Yhteystiedot

Tutkijoiden tai hankkeen yhteystiedot. Esimerkiksi vastuullisen tutkijan sähköpostiosoite.

Kenttä on pakollinen.

Tutkijoista käytettävät termit

Voit valita käytetäänkö termejä tutkija ja vastuullinen tutkija vai henkilöstö ja projektipäällikkö.

Kenttä on pakollinen.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppani tarkoittaa yritystä/organisaatiota jonka kanssa tehdään yhteistyötä,ei henkilöä. Tämä on erittäin tärkeä tieto, jota tarvitaan esimerkiksi rehtorin pyytämissä raporteissa, joissa kartoitetaan Jyväskylän yliopiston käynnissä olevia hankkeita yhteistyökumppanin maan mukaan. Mikäli hankkeessa on ilmoitettu yhteistyökumppaniksi pelkkä henkilö, eivät nämä hankkeet tule mukaan raportteihin.

Hankeen yhteistyökumppaneiksi ei merkitä rahoittajia. Yhteistyökumppani merkitään vaikka se myös rahoittaisi hanketta. Eli pelkkiä rahoittajia ei merkitä yhteistyökumppaneiksi.

Suomalaiset yhteistyökumppani kirjataan suomeksi, ulkomaiset omalla kielellään lukuun ottamatta yliopistoja, jotka kirjataan englanniksi.

Jos hankkeella on yhteistyökumppaneita, valitaan ne yksitellen yhteistyökumppaneiden listasta ja klikataan 'lisää yhteistyökumppaniksi'-painiketta. Jos yhteistyökumppania ei löydy listasta, lisätään se 'lisää uusi'-painikkeen avulla.

Kuva yhteistyökumppanin lisäämislomakkeesta

Yhteistyökumppanin lisääminen

Yhteistyökumppanin lisäämislomakkeella kysytään yhteistyökumppanin nimi ja maa. Halutessaan voi antaa lisätietoja.

Kuva yhteyshenkilölistasta

Yhteistyökumppanin lisäämisen jälkeen lomakkeella näkyy kumppanin nimi ja maa sekä lista yhteyshenkilöistä. Listasta valitaan oikea yhteyshenkilö. Jos lista on puutteellinen, lisätään yhteyshenkilöitä 'lisää listaan'-painikkeen avulla. Tarkempi kuvaus yhteyshenkilön lisäämisestä.

Yhteistyökumppanin yhteyden hankkeeseen voi poistaa hankelomakkeen poista-painikkeen avulla.

Yhteistyökumppani-kenttä ei ole hankelomakkeella pakollinen.

Kuva yhteistyökumppanin yhteyshenkilön lisäämisestä

Yhteyshenkilön lisääminen

Yhteyshenkilön lisäämislomakkeella kysytään yhteyshenkilön nimi ja vapaavalintaisia lisätietoja. Tämän jälkeen painetaan lisää-painiketta.

Yhteistyökumppanin ja yhteyshenkilöiden muokkaaminen ja poisto

Yhteistyökumppaneiden ja yhteyshenkilöiden muokkaaminen ja poisto tapahtuu järjestelmän kehittäjien toimesta.

Tehtävät

Samat kuin julkaisuissa.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/hankkeet
Päivitetty 06.09.2017