Tutka

Osiot: Esitykset ja esitelmät

Esityksen tai esitelmän lisääminen

TUTKAan voidaan kirjata ne esitykset, joissa henkilö on esiintynyt Jyväskylän yliopiston edustajana. Erityisesti tulee kirjata tieteellisissä kongresseissa pidetyt suulliset esitykset.

Kokouksessa tai kongressissa esitettyjen postereiden tai suullisten esitysten abstraktit (tyypillisesti 1-sivuiset tiivistelmät) kirjataan TUTKAssa esityksiin (tyyppi: abstrakti), ei julkaisuihin. Abstrakteja laajemmat artikkelit kirjataan julkaisuihin. Näistä, kuten muistakin julkaisuiksi kirjattavista, tulee olla julkaisijatiedot (esim. ISBN).

Kuva esityslomakkeesta

Esityksen/esitelmän lomakkeella on seuraavat kentät.

Esityksen nimi

Kenttään kirjataan esityksen nimi.

Kenttä ei ole pakollinen.

Tapahtuma-aika

Päivämäärä jolloin esitys tai esitelmä on pidetty.

Päivämäärä kirjoitetaan muodossa pp.kk.vvvv. Useampaa päivää ei voi kirjata.

Kenttä on pakollinen.

Esityksen tyyppi

Esityksen tyypiksi on valittavana seuraavat vaihtoehdot.

Kenttä on pakollinen

Kutsuttuna

Kutsuttuja esitelmiä ovat tieteellisissä konferensseissa kutsun perusteella pidetyt esitelmät (Plenary lectures, Keynote speeches). Muut esitykset/esitelmät ovat suullisia esitelmiä: tutkija on itse ehdottanut esitelmää eli vastannut call for papers -pyyntöön.

Tilaisuuden tyyppi

Tilaisuuden tyypiksi on valittavana seuraavat vaihtoehdot.

Tilaisuuden nimi

Kenttään kirjataan tilaisuuden nimi.

Kenttä ei ole pakollinen.

Järjestävä organisaatio

Kenttään kirjataan organisaatio, instituutti tai laitos, joka tilaisuuden järjestää.

Kenttä ei ole pakollinen.

Maantieteellinen paikka

Tilaisuuden maantieteellinen paikka.

Kenttä on pakollinen.

Maa

Maa, jossa esitys tai esitelmä on pidetty.

Jos maa lista on puutteellinen, ota yhteyttä TUTKAn kehittäjiin.

Kenttä on pakollinen

Kansainvälinen

Esitelmä on kansainvälinen, kun se pidetään kansainvälisessä seminaarissa, workshopissa, konferenssissa tai muussa tieteellisessä tapahtumassa ulkomailla tai Suomessa.

Esitys ei ole kansainvälinen, jos pidetään sellaisessa kotimaisessa seminaarissa, workshopissa tai muussa tieteellisessä tapahtumassa, johon ei ole kutsuttu ulkomaalaisia osanottajia. Esitystä ei tee kansainväliseksi se, että se pidetään muulla kuin kotimaisella kielellä esimerkiksi syystä, että kuulijoiden joukossa on Suomessa tutkintoaan tekeviä ulkomaalaisia jatko-opiskelijoita tai täällä työskenteleviä tutkijoita.

Yli 500 osallistujaa

Laita ruksi tähän kohtaan jos tilaisuudessa oli yli 500 osallistujaa.

Tekijät

Esitelmälle on lisättävä ainakin yksi tekijä.

Esitelmän tekijät lisätään kahdella eri tavalla. Se, kumpaa tapaa käytetään, riippuu siitä onko tekijä Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa eli onko hänellä TUTKA-tunnus.

Jos tekijä on yliopiston henkilökuntaa, valitaan ensin laitos jolla henkilö on. Tämän jälkeen klikataan -> -painiketta (näytä henkilöt), jonka jälkeen kyseisen laitoksen henkilöt saadaan näkyviin valikkoon (valitse henkilöt). Henkilö valitaan tästä listasta. Jos samalla listalla on useampia henkilöitä, jotka ovat julkaisun tekijöitä, voi heidät poimia kerralla ctrl-painikkeen avulla. Lopuksi painetaan lisää-painiketta.

Jos henkilöä ei löydy laitoksen listoilta, ota yhteyttä laitoksen pääkäyttäjään, niin hän tekee päätöksen, lisätäänkö henkilö TUTKAan.

Jos henkilö ei ole Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa tai hänellä ei ole TUTKA-tunnusta, lisätään hänet 'muut'-kentän kautta. Kenttään kirjataan henkilöt pilkulla eroteltuina muodossa etunimi sukunimi. Tämän jälkeen painetaan lisää-painiketta.

Tekijä poistetaan nimen perässä olevan poista-painikkeen avulla.

Tekijöiden järjestystä voi muuttaa kirjoittamalla uusi järjestysnumero (ilman pistettä) henkilön nimen edessä olevaan kenttään ja painamalla 'päivitä järjestys'-painiketta.

Se, miltä laitokselta tekijät valitaan, ei vaikuta siihen, mille laitokselle koko esitys kuuluu. Koko esityksen laitos valitaan lomakkeen loppupuolelta laitos-kentästä.

Tekijä-tieto on pakollinen.

Kuinka saan nimeni tekijäksi jonkun muun viemään esitelmään?

Et itse mitenkään. Esitelmää saa muokata vain sen TUTKAan vienyt henkilö, esitelmään liitetyt tekijät tai esitelmän laitosten laitospääkäyttäjät. Ota yhteyttä näihin henkilöihin ja pyydä heitä lisäämään sinut tekijäksi, niin pääset sen jälkeen muokkaamaan esitelmän tietoja.

Esiintyjä

Jos kyseessä on suullinen esitelmä, merkitse ruksilla tekijöistä ne, jotka esittivät esitelmän.

Tutkijoiden laitokset

Laitos-listasta valitaan se laitos tai laitokset, jolle esitelmä kuuluu ts. jonka nimissä esitys pidetään. Laitoksia voi valita useampia.

Suullisissa esitelmissä valitse vain esiintyjän laitos.

Kenttä on pakollinen.

Tutkijoiden oppiaineet / osastot

Suullisissa esitelmissä valitse vain esiintyjän oppiaine.

Kun esitelmä yhdistetään oppiaineeseen tai osastoon, voidaan TUTKAssa raporttien avulla suorittaa oppiainekohtaisia tai osastokohtaisia hakuja.

Ctrl-painikkeen avulla voit valita useampia.

Jos listasta puuttuu oppiaine tai osasto, ota yhteyttä ko. laitoksen laitospääkäyttäjään.

Kenttä on pakollinen.

Tutkijoiden tutkimusyksikkö

Suullisissa esitelmissä valitse vain esiintyjän tutkimusyksikkö.

Jos esitys tai esitelmä kuuluu jonkun tutkimusyksikön alle, valitaan tästä kyseinen tutkimusyksikkö. Tutkimusyksiköitä ei voi valita useampia.

Jos listasta puuttuu tutkimusyksikkö, ota yhteyttä TUTKAn kehittäjiin.

Kenttä ei ole pakollinen

Lisätietoja

Lisätietoja esityksestä.

Kenttään voi merkitä suullisen esityksen tai posterin kohdalla tiedon abstraktista ja sen tekijöistä.

Kun suullisen esityksen tai posterin on syöttänyt, on alareunassa painike "Lisää esitykselle abstrakti", jonka avulla abstraktin saa kirjattua helposti.

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot/esitykset
Päivitetty 27.02.2013