Tutka

Osiot

TUTKA sisältää 10 osiota. Ne ovat

sekä

seuraavat eivät ole enää käytössä, mutta vanhat tiedot ovat saatavilla.

Näistä ensimmäiset (julkaisut, vierailut ulkomaille, ulkomaiset vieraat) ovat oleellisimpia syötettäviä tietoja. Julkaisut, opetus- ja tutkimusvierailut ja vieraat ilmoitetaan opetusministeriön KOTA-tietokantaan.

Jälkimmäiset tiedot (esitelmät ja esitykset, lausunnot, tunnustukset, ohjaukset ja väitökset sekä muu tieteellinen toiminta) ovat laitosten ja yliopiston omaan käyttöön. Näiden sisältö (eli mitä syötetään ja mitä ei) on laitoksen päätettävissä. Näille sivuille kootaan myöhemmin lista laitoksen linjauksesta kunkin osion kohdalla.

Uudet hanke- ja rahoituspäätöstiedot kirjataan Converis-järjestelmään.

Kaikkia tietoja käytetään yliopistossa sisäisesti mm. laitosten omassa seurannassa. Lisäksi esimerkiksi 'Tilastotietoa Jyväskylän yliopistosta' kootaan TUTKAn tietojen perusteella.

Laitoksilla on myös mahdollisuus käyttää TUTKAn tietoja automaattisesti WWW-sivuillaan. Mm. laitoksen tai tutkijan julkaisulista voidaan hakea TUTKAsta ja tiedot päivittyvät kerran päivässä. Ks. ohje. Lisätietoa Plone-tuelta.

Seuraavassa käydään läpi tietojen käsittelyn mahdollistavat toiminnot

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/osiot
Päivitetty 06.09.2017