Tutka

Mikä TUTKA?

TUTKA on Jyväskylän yliopistossa kehitetty tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä, joka sijaitsee osoitteessa https://tutka.jyu.fi/tutka/. TUTKA korvasi syksyllä 2003 aikaisemmin käytössä olleen Tuure-järjestelmän.

TUTKAn tarkoituksena on tukea tutkimustyötä kokoamalla tutkimuksen aikana syntyvää tietoa ja helpottamalla raportointia ja tilastointia sekä tehostamalla sisäistä ja ulkoista tiedotusta. Tietokannan rakentamisessa on ollut tavoitteena

  1. helpottaa tiedon keruuta yliopistossa korvaamalla päällekkäiset kyselyt ajan tasalla pidettävällä tietokannalla
  2. luoda yliopiston tutkimuksesta ja osaamisesta yhteismitallinen ja ajantasainen esittelyjärjestelmä valtakunnalliseen tiedonkeruuseen. Tietokanta muodostaa myös johdon tietojärjestelmän ja sisäisen raportointijärjestelmän perustan ja sitä käytetään tulosneuvottelujen pohjana.

TUTKA julkaisutietokannan tehtävänä on palvella sekä yksittäisiä opettajia, tutkijoita ja yliopiston muuta henkilökuntaa että yliopiston yksiköitä, laitoksia, tiedekuntia ja keskushallintoa sekä opetusministeriötä yliopiston julkaisutoiminnasta tiedottamisessa. Tietokanta sisältää tiedot kaikesta laitoksilla tapahtuvasta julkaisutoiminnasta lukuun ottamatta laudatur-, pro gradu ja lisensiaatintöitä, joiden tiedot ovat kirjaston JYKDOK-kokoelmatietokannassa. Koska tietokanta on julkinen, tiedot ovat vapaasti kenen tahansa nähtävissä.

Lisätietoa: kirjattavat tiedot.

Video

Videoesittely TUTKAsta vuodelta 2005. Esittelyn tiedot saattavat olla vanhentuneita.
TUTKA.wmv (7 808 KB / 2:57)

Seuraava aihe / Next topic

TUTKAn ohjesivusto, TUTKA-tuki, tutka-support@jyu.fi
Sivun osoite https://tutka.jyu.fi/help/mikatutka
Päivitetty 07.11.2018