JY tutkii :: Asiasanalista - Research areas
Asiasanalista - Research areas Sanat englanniksi - English terms only
Sanat suomeksi - Finnish terms only
Sanat suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Numeroalkuiset - Starting with numbers (e.g. 20th century)
Haku - Search
Y
Sanat - Words Suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
Drell–Yan process Yhteisörakenne Ympäristökemia
Lyapunov dimension Kaplan–Yorke formula Yhteisösosiaalityö Ympäristökemikaali
peliala, tieto- ja viestintätekniikka-ala, korkeakouluopetus, yliopistot, ammattikorkeakoulut, Suomi, peliala Yhteisöt Ympäristökemikaalit
Personality, Genetic, Twin, Young adulthood Yhteisötaide Ympäristökerroin
Yakubovich, V. A. Yhteisötason tutkimus Ympäristökiistat
YA literature Yhteisötyö Ympäristökonflikti
Yang-Mills Yhteisövastuu Ympäristökonfliktit
Yang-Mills theory Yhteisöviestintä Ympäristökriisi
Yara Yhteiösllisyys Ympäristökriisit
Yara Oy Yhtenäinen peruskoulu Ympäristökuormitus
Yasukuni Yhtenäinen perusopetus Ympäristökysymykset
Ydinaine Yhtenäiskenttäteoria Ympäristölaskenta
Ydinaines Yhtenäiskoulu Ympäristölaskentatoimi
Ydinaseet Yhtenäiskoulujärjestelmä Ympäristöliike
Ydinase valvonta Yhtenäisyys Ympäristöliikkeet
Ydinastrofysiikka Yhteysvastuunvaihto Ympäristöllinen
Ydinenergia Yhtiestyö Ympäristöluvat
Ydinenergiayhteistyö Yhtiö Ympäristömarkkinointi
Ydinfysiikka Yhtiölainsäädäntö Ympäristömerkintä
Ydinjäte Yhtiöt Ympäristömerkit
Ydinjätehuolto Yhtäläinen kunnioitus Ympäristömittaukset
Ydinjätekiista Yhtäläisyys Ympäristömuutokset
Ydinjätepolitiikka Yhtälöt Ympäristömyrkyt
Ydinjätteet Yhtyeet Ympäristömyötäinen käyttäytyminen
Ydinjätteiden loppusijoitus Yhtyneet paperitehtaat. Ympäristön arvot
Ydinkeidas Yhtyneet Paperitehtaat Oy Ympäristön heterogeenisuus
Ydinkeskeinen motorinen opettaminen Yhtyvät trajectorit Ympäristön hoito
Ydinkeskeinen motorinen oppiminen Yield Ympäristön monitorointi
Ydinkeskeinen opettaminen Yield of stockings Ympäristön montorointi
Ydinkeskeinen oppiminen Yiyun Li Ympäristön muutokset
Ydin-lehti YK Ympäristönmuutos
Ydinmagneettinen resonanssi Ykkösmaksimi Ympäristön pirstoutuminen
Ydinmagneettinen resonassi spektroskopia Ykseys Ympäristön saastuminen
Ydinonnettomuudet Yksiavioisuus Ympäristön suojaavat tekijät
Ydinpolttoaineet Yksikidediffractio Ympäristönsuojelu
Ydinrakenne Yksikidediffraktio Ympäristön tila
Ydinrakenneteoria Yksikidekristallografia Ympäristön tilan seuranta
Ydinreaktiot Yksikide röntgendiffraktio Ympäristön vaihtelu
Ydinrearktiot Yksikideröntgendiffraktiotutkimus Ympäristön vaikutukset pesintään
Ydinspektroskopia Yksikideröntgenkristallografia Ympäristön väri
Ydintekniikka Yksikideröntgenrakenne Ympäristöoikeus
Ydinturvallisuus Yksikköjuuri Ympäristöongelmat
Ydintörmäykset Yksikköjärjestelmä Ympäristöpolitiikka
Ydinvoima Yksikkökustannukset Ympäristöpsykologia
Ydinvoimalaonnettomuus Yksikkösaalis Ympäristöpäätöksenteko
Ydinvoimalat Yksikkötestaus Ympäristöraportointi
Ydinvoiman vastainen liike Yksikäsitteisyys Ympäristörikokset
Ydinvoimapolitiikka Yksilö Ympäristösihteerit
Ydinvuorovaikutukset Yksilöity lääkehoito Ympäristösosiologia
Ydin-ydin törmäykset Yksilöityminen ja eriytyminen Ympäristöstrategia
Year 2000 problem Yksilöllinen erikoistuminen Ympäristösuhde
Yearbook of the Finnish Kodály Center Yksilöllinen identiteetti Ympäristösuhteen muutokset
Year-round oxygenation Yksilöllinen opetussuunnitelma Ympäristötaide
Yeast cell-cycle Yksilöllinen tuki Ympäristötekijät
Yersinia Yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma Ympäristötekniikka
Yhden kvasihiukkasen tilat Yksilöllise erot Ympäristöteknolgia
Yhdenmukaistaminen Yksilölliset erot Ympäristöteknologia
Yhdenmukaisuusrajoitin Yksilölliset kehityspolut Ympäristöterveys
Yhdenpäivänromaani Yksilölliset strategiat Ympäristötieteet
Yhden vanhemman perheet Yksilölliset toimijat Ympäristötieto
Yhdenvertaisuus Yksilölliset voimavarat Ympäristötietoisuus
Yhdenvertaisuus, yhteiskuntaoppi Yksilöllistäminen Ympäristöuhkapuhe
Yhdessä oppiminen Yksilöllistyminen Ympäristövaatimukset
Yhdistelmälääke Yksilöllisyys Ympäristövaikutukset
Yhdistelmälääkkeet Yksilön näkökulma Ympäristövaikutusten arviointi
Yhdistetty avoin tieto Yksilön oikeudet Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Yhdistetty harjoittelu Yksilön suoja Ympäristövalvonta
Yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu Yksilöohjaus Ympäristö vastulisuus
Yhdistetty voima- ja kestavyysharjoitteluharjoittelu Yksilöosallistuminen Ympäristövastuu
Yhdistetty voima-ja kestävyysharjoittelu Yksilöt Ympäristöystävällinen
Yhdistäminen Yksilötason interventio Ympäristöystävällisyys
Yhdistyksen taloushallinto Yksilö-ympäristö vuorovaikutus Ympäristöön liittyvät suojaavat tekijät
Yhdistykset Yksilö-ympäristö yhteensopivuus Ympyrä
Yhdistyminen Yksineläjät Ymäristövaikutusten arviointi
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Yksinhuoltaja Y(OH)CO3
Yhdistyneet kansakunnat. Yksinhuoltajaperheet Yoko Ono
Yhdistynyt kuningaskunta Yksinhuoltajat Yolk efficiency
Yhdistys Yksinhuoltajuus Yolk testosterone
Yhdistyshistoria Yksinkertaistettu arviointi Youg male
Yhdistysnimet Yksinäisyys Young
Yhdistystenja säätiöiden laskentatoimi Yksinyrittäjät Young adult
Yhdistystoiminta Yksinyrittäminen Young adult fiction
Yhdusvallat Yksittäiskide Young adulthood
Yhdyskunnat Yksittäiskideröntgenrakenne Young adult literature
Yhdyskuntajäte Yksittäisten puiden tunnistaminen Young adults
Yhdyskuntajätteet Yksityinen sektori Young-adult twins
Yhdyskuntakasvatus Yksityinen turvasektori Young bisexual women
Yhdyskuntasuunnittelu Yksityisautoilu Young children
Yhdyskuntatyö Yksityiselämä Young employees
Yhdysluokat Yksityiselämän suoja Younger children
Yhdysluokka Yksityiset palvelut Younger Dryas
Yhdysluokkaopetus Yksityiskohtainen suunnittelu Younger generation
Yhdyspankki Yksityiskoulu Young foreign language teacher
Yhdysvallat Yksityiskoulut Young learners
Yhdysvaltain kongressi Yksityisomistus Young managers
Yhdysvaltain lehdistö Yksityisopetus Young men
Yhdysvaltain sisällissota Yksityissektori Young-old people
Yhdysvaltain ulkopolitiikka Yksityistäminen Young people
Yhdysvaltalaiset Yksityisyydensuoja Young Person’s Clinical Outcomes in Routine Evaluation
Yhdysvaltojen esivaalit 2008 Yksityisyys Young voters
Yhdysvaltojen historia Yleinen asenne Young’s modulus
Yhteenkuuluvuuden tunne Yleinen etu Youth
Yhteenkuuluvuus Yleinen hyvinvointi Youth and children participation
Yhteenkuuluvuus kielen avulla Yleinen kielitiede Youth choir
Yhteensovittaminen Yleinen kielitutkinto Youth culture
Yhteensovittaminen palautuminen Yleinen mielipide Youth cultures
Yhteentoimivuus Yleinen suhteellisuusteoria Youth Festival
Yhteikuntakritiikki Yleinen viisaus Youth football
Yhteinen kokemus Yleisaisti Youth in Action
Yhteinen maatalouspolitiikka Yleisesitykset Youth language
Yhteinen perusta Yleiset kielitutkinnot Youth language, immigration
Yhteinen ulko- ja turvallisuus politiikka Yleiset kirjastot Youth literature
Yhteisen perustan syntymekanismit Yleishyödylliset yhteisöt Youth radio
Yhteisen perustan ylläpitämisen mekanismit Yleiskatsaus Youth research
Yhteisen äänen rekontekstualisointi Yleiskieli Youth riots
Yhteisevoluutio Yleiskielitaito Youths
Yhteishallinta Yleiskäsitteiden muodostaminen tai mieleenpalauttaminen Youth segment
Yhteishenki Yleislakko Youth sport
Yhteishuoltajuus Yleislähetys Youth sport coaches
Yhteishuomio Yleisopetus Youth sports
Yhteisinfektio Yleisopinnot Youth Sports Club
Yhteisinfektiot Yleisradio Youth studies
Yhteisintegraatio Yleisradiotoiminta Youth task
Yhteisintegroituvuus Yleissivistävä koulutus Youth team sport
Yhteisjakauma Yleissivistys Youth unemploymentfessional agency
Yhteisjakaumakriteeri Yleissopimus Youth volunteering
Yhteiskasvatus yleistetty Stokesin yhtälö Youth work
Yhteiskehittely Yleistäminen Yout literature
Yhteiskide Yleistyminen YouTube
Yhteiskirjoittaminen Yleistynyt luottamus YP-CORE
Yhteiskiteet Yleistys YPE-opinnot
Yhteiskonstruktiot Yleisurheilu Yrittäjien tarinat
Yhteiskoulut Yleisö Yrittäjä
Yhteiskunnalinen vastuu Yleisönosastot Yrittäjähenkisyys
Yhteiskunnallinen asema Yleisösuhde Yrittäjäksi siirtyminen
Yhteiskunnallinen eetos Yleisöt Yrittäjämäinen johtaminen
Yhteiskunnallinen integraatio Yleisötilaisuudet Yrittäjämäinen markkinointi
Yhteiskunnallinen kehitys Yleisötutkimus Yrittäjämäinen oppiminen
Yhteiskunnallinen kysymys Yleisötyö Yrittäjämäinen toiminta
Yhteiskunnallinen liike Ylellisyys Yrittäjämäinen uudistuminen
Yhteiskunnallinen merkitys Ylellisyystavarat Yrittäjäperhe
Yhteiskunnallinen modernisaatio Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Yrittäjät
Yhteiskunnallinen murros Ylennykset Yrittäjät vs. palkansaajat
Yhteiskunnallinen muutos Ylettömyys Yrittäjyyden eetos
Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Yliannostelu Yrittäjyyden metodologia
Yhteiskunnallinen osaaminen Yliesö Yrittäjyyden tutkimus
Yhteiskunnallinen relevanssi Yli-Juonikas Jaakko Yrittäjyys
Yhteiskunnallinen riski Ylikalastus Yrittäjyys aktiviteetti
Yhteiskunnallinen suhdanne Ylikansallinen kulttuuri Yrittäjyyshanke
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ylikoulutus Yrittäjyyskasvatus
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ylikulku Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Ylikunto Yrittäjyyskasvatuspäivät
Yhteiskunnallinen yrittäjyys Yliluonnollinen Yrittäjyys kesto maaseutu/kaupunki
Yhteiskunnallinen yritys Yliluonnollinen voima Yrittäjyyskoulutus
Yhteiskunnallinne muutos Yliopilaat Yrittäjyys sukupuolierot odotetut tulot
Yhteiskunnalliset liikkeet Yliopisto Yrittäjyys sukupuoli tulot yrittäjyysvalinta
Yhteiskunnalliset tietojärjestelmät Yliopistoallianssi Yrittäjyystarina
Yhteiskunnalliset vaikutukset Yliopistoalueet Yrittäjyysteoria
Yhteiskunnallistuminen Yliopistoautonomia Yrittäjyystutkimus
Yhteiskunnallisuus Yliopistofuusiot Yrittäjyys vuorottelu dynamiikka alueelliset työmarkkinat
Yhteiskunnan muutokset Yliopistohistoria Yrittäminen
Yhteiskunnan muutos yliopistojen henkilökunta Suomessa Yrityksen eettiset hyveet
Yhteiskunnassa osallistuminen Yliopistojen kansainvälistyminen Yrityksen elinkaarimalli
Yhteiskunta Yliopistojen kehitäminen Yrityksen kasvu
Yhteiskuntaan integroituminen Yliopistojen rahoitusmalli Yrityksen maine
Yhteiskuntaetnologia Yliopistokirjastot Yrityksen perustaminen
Yhteiskuntafilosofia Yliopistokoulutus Yrityksen sosiaalinen vastuu
yhteiskuntafilosofia (Suomi) Yliopistokulttuuri Yrityksen syntyminen
Yhteiskuntahyönteiset Yliopistolaki Yrityksen taloushistoria
Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki Yliopistolakiuudistus Yrityksen tuloksellisuus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus Yliopistollinen historianopetus Yrityksen yhteiskuntavastuu
Yhteiskuntajärjestelmät Yliopistolliset museot Yritykset
Yhteiskuntakasvatus Yliopiston historia Yritys
Yhteiskuntakehitys Yliopistonlehtori Yritys 2.0
Yhteiskunta kritiikki Yliopistonlehtorien liitto Yritysarkkitehtuuri
Yhteiskuntakuvaus Yliopiston taidekokoelma Yritysarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen
Yhteiskuntaliikkeet Yliopiston valintakokeet Yritysarkkitehtuurin kehittäminen
Yhteiskuntaloukat Yliopistonäkemykset Yritysarkkitehtuurin suunnittelu
Yhteiskuntaluokat Yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä Yritysdemokratia
Yhteiskuntaluokka Yliopisto ohjaus Yritysen kasvu
Yhteiskuntamuutos Yliopistoon hakeutuminen Yritysetiikka
Yhteiskuntaoppi Yliopisto-opettaja Yritysetiikka. organisaatioetiikka
Yhteiskuntapoliltiikka Yliopisto-opetus Yritysevoluutio
Yhteiskuntapolitiikan tutkimus Yliopisto-opinnot Yrityshankkeet
Yhteiskuntapolitiikka Yliopisto-opiskelija Yrityshistoria
Yhteiskuntarakenne Yliopisto-opiskelijat Yrityshistoriikit
Yhteiskuntarauha yliopisto-opiskelijat Suomessa Yritysidentiteetti
Yhteiskuntasektorit Yliopisto-opiskeljat Yritysjohdon kognitiot
Yhteiskuntasopimus Yliopisto-opiskelu Yritysjohtaja
Yhteiskuntasuhteet Yliopistopedagogiikka Yritysjohtajakapitalismi
Yhteiskuntasuunnittelu Yliopistopolitiikka Yritysjohtajat
Yhteiskuntateoria Yliopistoradikalismi Yritysjohtaminen
Yhteiskuntateoriat Yliopistorahoitus Yritysjohto
Yhteiskuntatiede Yliopistosta valmistuneet Yrityskansalaisuus
Yhteiskuntatieellinen tutkimus Yliopistot Yrityskaupat
Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus Yliopistotutkijat ja opettajat Yrityskokoelmat
Yhteiskuntatieteet Yliopistotutkimus Yrityskokok
Yhteiskuntatieteiden filosofia Yliopistotutkinto Yrityskulttuuri
yhteiskuntatieteiden filosofia (Suomi) Yliopisto-työelämä yhteistyö Yrityskuva
Yhteiskuntatieteilijät Yliopistouudistus Yrityskysely
Yhteiskuntatieto Yliopisto yrittäjyys Yritysmarkkinointi
Yhteiskuntatutkimus Yliopisto-yritys-yhteistyö Yritysnäkökulma
Yhteiskuntavastuu Yliopistsot Yritysontologia
Yhteiskuntavastuu maine Yliopito-opetus Yrityspalvelut
Yhteiskunya Ylioppilaat Yrityspelit
Yhteiskäsittely Ylioppilas Yritysrahoitus
Yhteisleikki Ylioppilaskirjoitukset Yritysstrategiat
Yhteismaiden tragedia Ylioppilaskirjoitukset, digitalisaatio Yritystaide
Yhteismitattomuus Ylioppilaskoe Yritystalous
Yhteisopettajuus Ylioppilaskunnat Yritysten johtaminen ja johtajuus
Yhteisopetus Ylioppilaskunta Yritysten osaaminen
Yhteispilvet Ylioppilaspolitiikka Yritysten synty
Yhteisresurssi Ylioppilassuhteet Yritysten taidekokoelmat
Yhteissuunnittelu Ylioppilastalo Yritysten toimintaympäristöt
Yhteistartunnat Ylioppilastutkinto Yritysten tukeminen
Yhteistilat Ylioppilasuhteet Yritysten tutkiminen
Yhteistilintarkastus Ylioptimismi Yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnallinen luovuus Ylipaino Yritysten välinen markkinointi
Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu Ylipaino, lihavuus, riskitekijät Yritysten yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnallinen opetus Ylipainoisuus Yritysten ympäristöjohtaminen
Yhteistoiminnallinen oppiminen Ylirajainen Yritysten ympäristöjohtaminen. suomalainen liiketoiminta
Yhteistoiminnallisuus Ylirajainen hoiva Yritysten ympäristövastuu
Yhteistoiminnan laatu Ylirajaiset tanssimuodot Yritystoiminta
Yhteistoiminta Ylirajaisuus Yritystuet
Yhteistoimintamenettely Ylirasitus Yritystuki
Yhteistutkimushaastattelu Ylirelaksointi Yritystukilaki
Yhteistyö Ylisitoutuminen Yritysvastuu
Yhteistyöinnovointi Ylisitoutuneisuus Yritysvastuuraportointi
Yhteistyö- ja verkostosuhdeteoriat Ylistaro Yritysvastuutieto
yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa Ylistuspuheet Yritysviestintä
Yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä Ylistyspuhe Yritys-yhteiskuntasuhde
Yhteistyökyky Ylivertaisuus Yritysyhteistyö
Yhteistyömalli Ylivieska Yrjö Auramaa
Yhteistyömuodot Ylivilkkaus Yrjö ja Kalle Väisälä
Yhteistyö psykiatrisen hoidon ja sosiaalitoimen alueella Ylivärähdys Yrjö Jylhä
Yhteistyösuhteet Ylläpito Yrjö Koivulehto
Yhteistyöverkosto Ylläpitohoito Yrjö-Koskinen Yrjö Sakari
Yhteisvaikutus Yllättyneisyys Yrjö Neuvo
Yhteisvaluutta Yläkaupungin yö Yrjön päivä
Yhteisvastuu Yläkemijoki Yrjö Valli
Yhteisvastuuvaihto Yläkoulu Yrkesval
Yhteisyys Yläkoulun opetusharjoittelija Yrttilääkintä
Yhteisö Yläkoulut (ysa)
Yhteisöasiantuntijuus Ylä-Lapin luontokeskus Siida. (ysa) didaktiikka
Yhteisöasuminen Yläluokkalaiset (ysa) historia
Yhteisödynamiikka Yläraaja (ysa) koulutus
Yhteisöekologia Ylö-Tehtaat Oy (ysa) musiikinopettajat
Yhteisöhistoria Ymmärrettävyys (ysa) musiikki
Yhteisöindeksi Ymmärryksen käsitteet (ysa) opetus
Yhteisökasvatus Ymmärrys (ysa) oppiminen
Yhteisökoostumus Ymmärtäminen (ysa) tutkimus
Yhteisöllinen argumentointi Ymmärtämisen rajat Ystävien vaikutus
Yhteisöllinen johtajuus Ymmärtämisen taso Ystäviä ja vihollisia
Yhteisöllinen kirjoittaminen Ymmärtämisstrategiat Ystävä
Yhteisöllinen kiroittaminen Ymmärtävä sitoutuminen Ystävät
Yhteisöllinen lukeminen Ympäristö Ystävyys
Yhteisöllinen luovuus Ympäristöaineistot Ystävyyssuhteet
Yhteisöllinen markkinointi Ympäristöaktivismi Y-sukupolvi
Yhteisöllinen musiikkiterapia Ympäristöarvo Yt-asiamies
Yhteisöllinen oppiminen Ympäristöarvot ytimien Schiff-momentit
Yhteisöllinen oppimispeli Ympäristöasenteet Ytimien tiheysfunktionaaliteoria
Yhteisöllinen skripti Ympäristöasiat Yt-laki
Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Ympäristöestetiikka Ytterbium
Yhteisöllinen tietokonetuettu oppiminen Ympäristöetiikka Yttrium
Yhteisöllinen toiminta Ympäristöfilosofia Yugoslavia
Yhteisöllinen verkko-oppiminen Ympäristöfysiikka Yugoslavia & former Yugoslavia
Yhteisöllinen yrittäjyyskasvatus Ympäristögenomiikka ' Yugoslav wars of accession
Yhteisöllisen oppiminen Ympäristöhaitat YVA
Yhteisölliset skriptit Ympäristöhallinto YVA-menettely
Yhteisölliset tekstitaidot Ympäristöheterogeenisuus YVA-selostus
Yhteisölliset työtilat Ympäristöhistoria Yöhoito
Yhteisölliset verkkopelit Ympäristö ja luonnontieto Yökköset
Yhteisöllisyys Ympäristö- ja luonnontietoa Yöperhoset
Yhteisölähtöinen suunterveyden edistäminen Ympäristöjohtaminen Yötyö
Yhteisön rakenne Ympäristöjohtamisen työkalut
Yhteisönrakennus Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Yhteisöosallistuminen Ympäristöjärjestöt
Yhteisöpedagogit Ympäristökasvatus

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä | Tutkimus - Research | Palaute - Feedback