JY tutkii :: Asiasanalista - Research areas
Asiasanalista - Research areas Sanat englanniksi - English terms only
Sanat suomeksi - Finnish terms only
Sanat suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Numeroalkuiset - Starting with numbers (e.g. 20th century)
Haku - Search
Y
Sanat - Words Suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
Drell–Yan process Yhteisöt Ympäristöjärjestöt
Lyapunov dimension Kaplan–Yorke formula Yhteisötaide Ympäristökasvatus
peliala, tieto- ja viestintätekniikka-ala, korkeakouluopetus, yliopistot, ammattikorkeakoulut, Suomi, peliala Yhteisötason tutkimus Ympäristökemia
Personality, Genetic, Twin, Young adulthood Yhteisötyö Ympäristökemikaali
Yakubovich, V. A. Yhteisövastuu Ympäristökemikaalit
YA literature Yhteisöviestintä Ympäristökerroin
Yang-Mills Yhteiösllisyys Ympäristökiistat
Yang-Mills theory Yhtenäinen peruskoulu Ympäristökonflikti
Yara Yhtenäinen perusopetus Ympäristökonfliktit
Yara Oy Yhtenäiskenttäteoria Ympäristökriisi
Yasukuni Yhtenäiskoulu Ympäristökriisit
Ydinaine Yhtenäiskoulujärjestelmä Ympäristökuormitus
Ydinaines Yhtenäisyys Ympäristökysymykset
Ydinaseet Yhteysvastuunvaihto Ympäristölaskenta
Ydinase valvonta Yhtiestyö Ympäristölaskentatoimi
Ydinastrofysiikka Yhtiö Ympäristöliike
Ydinenergia Yhtiölainsäädäntö Ympäristöliikkeet
Ydinenergiayhteistyö Yhtiöt Ympäristöllinen
Ydinfysiikka Yhtäläinen kunnioitus Ympäristöluvat
Ydinjäte Yhtäläisyys Ympäristömarkkinointi
Ydinjätehuolto Yhtälöt Ympäristömittaukset
Ydinjätekiista Yhtyeet Ympäristömuutokset
Ydinjätepolitiikka Yhtyneet paperitehtaat. Ympäristömyrkyt
Ydinjätteet Yhtyneet Paperitehtaat Oy Ympäristömyötäinen käyttäytyminen
Ydinjätteiden loppusijoitus Yhtyvät trajectorit Ympäristön arvot
Ydinkeidas Yield Ympäristön heterogeenisuus
Ydinkeskeinen motorinen opettaminen Yield of stockings Ympäristön hoito
Ydinkeskeinen motorinen oppiminen YK Ympäristön monitorointi
Ydinkeskeinen opettaminen Ykkösmaksimi Ympäristön montorointi
Ydinkeskeinen oppiminen Ykseys Ympäristön muutokset
Ydin-lehti Yksiavioisuus Ympäristönmuutos
Ydinmagneettinen resonanssi Yksikidediffractio Ympäristön pirstoutuminen
Ydinmagneettinen resonassi spektroskopia Yksikidediffraktio Ympäristön saastuminen
Ydinonnettomuudet Yksikidekristallografia Ympäristön suojaavat tekijät
Ydinpolttoaineet Yksikide röntgendiffraktio Ympäristönsuojelu
Ydinrakenne Yksikideröntgendiffraktiotutkimus Ympäristön tila
Ydinrakenneteoria Yksikideröntgenkristallografia Ympäristön tilan seuranta
Ydinreaktiot Yksikideröntgenrakenne Ympäristöntutkimus
Ydinrearktiot Yksikköjuuri Ympäristön vaihtelu
Ydinspektroskopia Yksikköjärjestelmä Ympäristön vaikutukset pesintään
Ydintekniikka Yksikkökustannukset Ympäristön väri
Ydinturvallisuus Yksikkösaalis Ympäristöoikeus
Ydintörmäykset Yksikkötestaus Ympäristöongelmat
Ydinvoima Yksikäsitteisyys Ympäristöpolitiikka
Ydinvoimalaonnettomuus Yksilö Ympäristöpsykologia
Ydinvoimalat Yksilöityminen ja eriytyminen Ympäristöpäätöksenteko
Ydinvoiman vastainen liike Yksilöllinen erikoistuminen Ympäristöraportointi
Ydinvoimapolitiikka Yksilöllinen identiteetti Ympäristörikokset
Ydinvuorovaikutukset Yksilöllinen opetussuunnitelma Ympäristösihteerit
Ydin-ydin törmäykset Yksilöllinen tuki Ympäristösosiologia
Year 2000 problem Yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma Ympäristöstrategia
Yearbook of the Finnish Kodály Center Yksilöllise erot Ympäristösuhde
Year-round oxygenation Yksilölliset erot Ympäristösuhteen muutokset
Yeast cell-cycle Yksilölliset kehityspolut Ympäristötaide
Yersinia Yksilölliset strategiat Ympäristötekijät
Yhden kvasihiukkasen tilat Yksilölliset toimijat Ympäristötekniikka
Yhdenmukaistaminen Yksilölliset voimavarat Ympäristöteknolgia
Yhdenmukaisuusrajoitin Yksilöllistäminen Ympäristöteknologia
Yhdenpäivänromaani Yksilöllistyminen Ympäristöterveys
Yhden vanhemman perheet Yksilöllisyys Ympäristötieteet
Yhdenvertaisuus Yksilön näkökulma Ympäristötieto
Yhdessä oppiminen Yksilön oikeudet Ympäristötietoisuus
Yhdistelmälääke Yksilön suoja Ympäristöuhkapuhe
Yhdistelmälääkkeet Yksilöohjaus Ympäristövaatimukset
Yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu Yksilöosallistuminen Ympäristövaikutukset
Yhdistetty voima- ja kestavyysharjoitteluharjoittelu Yksilöt Ympäristövaikutusten arviointi
Yhdistetty voima-ja kestävyysharjoittelu Yksilötason interventio Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Yhdistäminen Yksilö-ympäristö vuorovaikutus Ympäristövalvonta
Yhdistyksen taloushallinto Yksilö-ympäristö yhteensopivuus Ympäristö vastulisuus
Yhdistykset Yksineläjät Ympäristövastuu
Yhdistyminen Yksinhuoltaja Ympäristöystävällinen
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Yksinhuoltajaperheet Ympäristöystävällisyys
Yhdistyneet kansakunnat. Yksinhuoltajat Ympäristöön liittyvät suojaavat tekijät
Yhdistynyt kuningaskunta Yksinhuoltajuus Ympyrä
Yhdistys Yksinkertaistettu arviointi Ymäristövaikutusten arviointi
Yhdistyshistoria Yksinäisyys Y(OH)CO3
Yhdistysnimet Yksinyrittäjät Yoko Ono
Yhdistystenja säätiöiden laskentatoimi Yksinyrittäminen Yolk efficiency
Yhdistystoiminta Yksittäiskide Yolk testosterone
Yhdusvallat Yksittäiskideröntgenrakenne Youg male
Yhdyskunnat Yksittäisten puiden tunnistaminen Young
Yhdyskuntajäte Yksityinen sektori Young adult
Yhdyskuntajätteet Yksityinen turvasektori Young adult fiction
Yhdyskuntakasvatus Yksityisautoilu Young adulthood
Yhdyskuntasuunnittelu Yksityiselämä Young adult literature
Yhdyskuntatyö Yksityiselämän suoja Young adults
Yhdysluokat Yksityiset palvelut Young-adult twins
Yhdysluokka Yksityiskohtainen suunnittelu Young bisexual women
Yhdysluokkaopetus Yksityiskoulu Young children
Yhdyspankki Yksityiskoulut Young employees
Yhdysvallat Yksityisomistus Younger children
Yhdysvaltain kongressi Yksityisopetus Younger Dryas
Yhdysvaltain lehdistö Yksityissektori Younger generation
Yhdysvaltain ulkopolitiikka Yksityistäminen Young foreign language teacher
Yhdysvaltojen esivaalit 2008 Yksityisyydensuoja Young learners
Yhdysvaltojen historia Yksityisyys Young managers
Yhteenkuuluvuuden tunne Yleinen asenne Young men
Yhteenkuuluvuus Yleinen etu Young-old people
Yhteenkuuluvuus kielen avulla Yleinen hyvinvointi Young people
Yhteensovittaminen Yleinen kielitiede Young voters
Yhteensovittaminen palautuminen Yleinen kielitutkinto Youth
Yhteentoimivuus Yleinen mielipide Youth and children participation
Yhteikuntakritiikki Yleinen suhteellisuusteoria Youth choir
Yhteinen kokemus Yleinen viisaus Youth culture
Yhteinen maatalouspolitiikka Yleisaisti Youth cultures
Yhteinen perusta Yleisesitykset Youth Festival
Yhteinen ulko- ja turvallisuus politiikka Yleiset kielitutkinnot Youth football
Yhteisen perustan syntymekanismit Yleiset kirjastot Youth in Action
Yhteisen perustan ylläpitämisen mekanismit Yleiskatsaus Youth language
Yhteisen äänen rekontekstualisointi Yleiskieli Youth literature
Yhteisevoluutio Yleiskielitaito Youth radio
Yhteishallinta Yleiskäsitteiden muodostaminen tai mieleenpalauttaminen Youth research
Yhteishenki Yleislakko Youth riots
Yhteishuoltajuus Yleislähetys Youths
Yhteishuomio Yleisopetus Youth segment
Yhteisinfektio Yleisopinnot Youth sport
Yhteisinfektiot Yleisradio Youth sport coaches
Yhteisintegraatio Yleisradiotoiminta Youth sports
Yhteisintegroituvuus Yleissivistävä koulutus Youth Sports Club
Yhteisjakauma Yleissivistys Youth studies
Yhteisjakaumakriteeri Yleissopimus Youth task
Yhteiskasvatus yleistetty Stokesin yhtälö Youth team sport
Yhteiskehittely Yleistäminen Youth unemploymentfessional agency
Yhteiskide Yleistyminen Youth volunteering
Yhteiskirjoittaminen Yleistynyt luottamus Youth work
Yhteiskiteet Yleistys Yout literature
Yhteiskonstruktiot Yleisurheilu YouTube
Yhteiskoulut Yleisö YPE-opinnot
Yhteiskunnalinen vastuu Yleisönosastot Yrittäjien tarinat
Yhteiskunnallinen asema Yleisösuhde Yrittäjä
Yhteiskunnallinen eetos Yleisöt Yrittäjähenkisyys
Yhteiskunnallinen integraatio Yleisötilaisuudet Yrittäjäksi siirtyminen
Yhteiskunnallinen kehitys Yleisötutkimus Yrittäjämäinen johtaminen
Yhteiskunnallinen kysymys Yleisötyö Yrittäjämäinen markkinointi
Yhteiskunnallinen liike Ylellisyystavarat Yrittäjämäinen oppiminen
Yhteiskunnallinen merkitys Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Yrittäjämäinen toiminta
Yhteiskunnallinen modernisaatio Ylettömyys Yrittäjäperhe
Yhteiskunnallinen murros Yliannostelu Yrittäjät
Yhteiskunnallinen muutos Yliesö Yrittäjät vs. palkansaajat
Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Yli-Juonikas Jaakko Yrittäjyyden eetos
Yhteiskunnallinen osaaminen Ylikalastus Yrittäjyyden metodologia
Yhteiskunnallinen relevanssi Ylikansallinen kulttuuri Yrittäjyyden tutkimus
Yhteiskunnallinen riski Ylikoulutus Yrittäjyys
Yhteiskunnallinen suhdanne Ylikulku Yrittäjyys aktiviteetti
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ylikunto Yrittäjyyshanke
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yliluonnollinen Yrittäjyyskasvatus
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Yliluonnollinen voima Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys
Yhteiskunnallinen yritys Yliopilaat Yrittäjyyskasvatuspäivät
Yhteiskunnallinne muutos Yliopisto Yrittäjyys kesto maaseutu/kaupunki
Yhteiskunnalliset liikkeet Yliopistoallianssi Yrittäjyyskoulutus
Yhteiskunnalliset tietojärjestelmät Yliopistoalueet Yrittäjyys sukupuolierot odotetut tulot
Yhteiskunnalliset vaikutukset Yliopistoautonomia Yrittäjyys sukupuoli tulot yrittäjyysvalinta
Yhteiskunnallistuminen Yliopistofuusiot Yrittäjyystarina
Yhteiskunnallisuus Yliopistohistoria Yrittäjyysteoria
Yhteiskunnan muutokset yliopistojen henkilökunta Suomessa Yrittäjyystutkimus
Yhteiskunnan muutos Yliopistojen kansainvälistyminen Yrittäjyys vuorottelu dynamiikka alueelliset työmarkkinat
Yhteiskunnassa osallistuminen Yliopistojen kehitäminen Yrittäminen
Yhteiskunta Yliopistojen rahoitusmalli Yrityksen eettiset hyveet
Yhteiskuntaan integroituminen Yliopistokirjastot Yrityksen elinkaarimalli
Yhteiskuntafilosofia Yliopistokoulutus Yrityksen kasvu
yhteiskuntafilosofia (Suomi) Yliopistokulttuuri Yrityksen maine
Yhteiskuntahyönteiset Yliopistolaki Yrityksen perustaminen
Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki Yliopistolakiuudistus Yrityksen sosiaalinen vastuu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus Yliopistollinen historianopetus Yrityksen syntyminen
Yhteiskuntajärjestelmät Yliopistolliset museot Yrityksen taloushistoria
Yhteiskuntakasvatus Yliopiston historia Yrityksen tuloksellisuus
Yhteiskuntakehitys Yliopistonlehtori Yrityksen yhteiskuntavastuu
Yhteiskunta kritiikki Yliopistonlehtorien liitto Yritykset
Yhteiskuntakuvaus Yliopiston taidekokoelma Yritys
Yhteiskuntaloukat Yliopiston valintakokeet Yritys 2.0
Yhteiskuntaluokat Yliopistonäkemykset Yritysarkkitehtuuri
Yhteiskuntaluokka Yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä Yritysarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen
Yhteiskuntamuutos Yliopisto ohjaus Yritysarkkitehtuurin kehittäminen
Yhteiskuntaoppi Yliopistoon hakeutuminen Yritysarkkitehtuurin suunnittelu
Yhteiskuntapoliltiikka Yliopisto-opettaja Yritysen kasvu
Yhteiskuntapolitiikan tutkimus Yliopisto-opetus Yritysetiikka
Yhteiskuntapolitiikka Yliopisto-opinnot Yritysetiikka. organisaatioetiikka
Yhteiskuntarakenne Yliopisto-opiskelija Yritysevoluutio
Yhteiskuntarauha Yliopisto-opiskelijat Yrityshankkeet
Yhteiskuntasektorit yliopisto-opiskelijat Suomessa Yrityshistoria
Yhteiskuntasopimus Yliopisto-opiskeljat Yrityshistoriikit
Yhteiskuntasuhteet Yliopisto-opiskelu Yritysidentiteetti
Yhteiskuntasuunnittelu Yliopistopedagogiikka Yritysjohdon kognitiot
Yhteiskuntateoria Yliopistopolitiikka Yritysjohtaja
Yhteiskuntateoriat Yliopistoradikalismi Yritysjohtajakapitalismi
Yhteiskuntatiede Yliopistorahoitus Yritysjohtajat
Yhteiskuntatieellinen tutkimus Yliopistosta valmistuneet Yritysjohtaminen
Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus Yliopistot Yritysjohto
Yhteiskuntatieteet Yliopistotutkijat ja opettajat Yrityskansalaisuus
Yhteiskuntatieteiden filosofia Yliopistotutkimus Yrityskaupat
yhteiskuntatieteiden filosofia (Suomi) Yliopistotutkinto Yrityskokoelmat
Yhteiskuntatieteilijät Yliopisto-työelämä yhteistyö Yrityskokok
Yhteiskuntatieto Yliopistouudistus Yrityskulttuuri
Yhteiskuntavastuu Yliopisto yrittäjyys Yrityskuva
Yhteiskuntavastuu maine Yliopisto-yritys-yhteistyö Yrityskysely
Yhteiskunya Yliopistsot Yritysmarkkinointi
Yhteiskäsittely Yliopito-opetus Yritysnäkökulma
Yhteisleikki Ylioppilaat Yritysontologia
Yhteismaiden tragedia Ylioppilas Yrityspalvelut
Yhteismitattomuus Ylioppilaskirjoitukset Yrityspelit
Yhteisopettajuus Ylioppilaskirjoitukset, digitalisaatio Yritysrahoitus
Yhteisopetus Ylioppilaskoe Yritysstrategiat
Yhteispilvet Ylioppilaskunnat Yritystaide
Yhteisresurssi Ylioppilaskunta Yritystalous
Yhteissuunnittelu Ylioppilaspolitiikka Yritysten johtaminen ja johtajuus
Yhteistartunnat Ylioppilassuhteet Yritysten osaaminen
Yhteistilat Ylioppilastalo Yritysten synty
Yhteistilintarkastus Ylioppilastutkinto Yritysten taidekokoelmat
Yhteistoiminnallinen luovuus Ylioppilasuhteet Yritysten toimintaympäristöt
Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu Ylioptimismi Yritysten tukeminen
Yhteistoiminnallinen opetus Ylipaino Yritysten tutkiminen
Yhteistoiminnallinen oppiminen Ylipaino, lihavuus, riskitekijät Yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnallisuus Ylipainoisuus Yritysten välinen markkinointi
Yhteistoiminnan laatu Ylirajainen Yritysten yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminta Ylirajainen hoiva Yritysten ympäristöjohtaminen
Yhteistutkimushaastattelu Ylirajaiset tanssimuodot Yritysten ympäristöjohtaminen. suomalainen liiketoiminta
Yhteistyö Ylirajaisuus Yritysten ympäristövastuu
Yhteistyöinnovointi Ylirasitus Yritystoiminta
Yhteistyö- ja verkostosuhdeteoriat Ylirelaksointi Yritystuet
yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa Ylisitoutuminen Yritystuki
Yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä Ylisitoutuneisuus Yritystukilaki
Yhteistyökyky Ylistaro Yritysvastuu
Yhteistyömalli Ylistuspuheet Yritysvastuuraportointi
Yhteistyömuodot Ylistyspuhe Yritysvastuutieto
Yhteistyö psykiatrisen hoidon ja sosiaalitoimen alueella Ylivertaisuus Yritysviestintä
Yhteistyösuhteet Ylivieska Yritys-yhteiskuntasuhde
Yhteistyöverkosto Ylivilkkaus Yritysyhteistyö
Yhteisvaikutus Ylivärähdys Yrjö Auramaa
Yhteisvaluutta Ylläpito Yrjö ja Kalle Väisälä
Yhteisvastuu Ylläpitohoito Yrjö Jylhä
Yhteisvastuuvaihto Yllättyneisyys Yrjö Koivulehto
Yhteisyys Yläkaupungin yö Yrjö-Koskinen Yrjö Sakari
Yhteisö Yläkemijoki Yrjö Neuvo
Yhteisöasiantuntijuus Yläkoulu Yrjön päivä
Yhteisöasuminen Yläkoulun opetusharjoittelija Yrjö Valli
Yhteisödynamiikka Yläkoulut Yrkesval
Yhteisöekologia Ylä-Lapin luontokeskus Siida. Yrttilääkintä
Yhteisöhistoria Yläluokkalaiset (ysa)
Yhteisöindeksi Yläraaja (ysa) didaktiikka
Yhteisökasvatus Ylö-Tehtaat Oy (ysa) historia
Yhteisökoostumus Ymmärrettävyys (ysa) koulutus
Yhteisöllinen argumentointi Ymmärryksen käsitteet (ysa) musiikinopettajat
Yhteisöllinen johtajuus Ymmärrys (ysa) musiikki
Yhteisöllinen kirjoittaminen Ymmärtäminen (ysa) opetus
Yhteisöllinen kiroittaminen Ymmärtämisen rajat (ysa) oppiminen
Yhteisöllinen lukeminen Ymmärtämisen taso (ysa) tutkimus
Yhteisöllinen luovuus Ymmärtämisstrategiat Ystävien vaikutus
Yhteisöllinen markkinointi Ymmärtävä sitoutuminen Ystäviä ja vihollisia
Yhteisöllinen musiikkiterapia Ympäristö Ystävä
Yhteisöllinen oppiminen Ympäristöaineistot Ystävät
Yhteisöllinen oppimispeli Ympäristöaktivismi Ystävyys
Yhteisöllinen skripti Ympäristöarvo Ystävyyssuhteet
Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Ympäristöarvot Yt-asiamies
Yhteisöllinen tietokonetuettu oppiminen Ympäristöasenteet ytimien Schiff-momentit
Yhteisöllinen toiminta Ympäristöasiat Ytimien tiheysfunktionaaliteoria
Yhteisöllinen verkko-oppiminen Ympäristöestetiikka Yt-laki
Yhteisöllinen yrittäjyyskasvatus Ympäristöetiikka Ytterbium
Yhteisöllisen oppiminen Ympäristöfilosofia Yttrium
Yhteisölliset skriptit Ympäristöfysiikka Yugoslavia
Yhteisölliset tekstitaidot Ympäristögenomiikka Yugoslavia & former Yugoslavia
Yhteisölliset työtilat Ympäristöhaitat ' Yugoslav wars of accession
Yhteisölliset verkkopelit Ympäristöhallinto YVA
Yhteisöllisyys Ympäristöheterogeenisuus YVA-menettely
Yhteisölähtöinen suunterveyden edistäminen Ympäristöhistoria YVA-selostus
Yhteisön rakenne Ympäristö ja luonnontieto Yökköset
Yhteisönrakennus Ympäristö- ja luonnontietoa Yöperhoset
Yhteisöosallistuminen Ympäristöjohtaminen Yötyö
Yhteisörakenne Ympäristöjohtamisen työkalut
Yhteisösosiaalityö Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä | Tutkimus - Research | Palaute - Feedback