JY tutkii :: Asiasanalista - Research areas
Asiasanalista - Research areas Sanat englanniksi - English terms only
Sanat suomeksi - Finnish terms only
Sanat suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Numeroalkuiset - Starting with numbers (e.g. 20th century)
Haku - Search
Y
Sanat - Words Suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
Drell–Yan process Yhteisöt Ympäristöjärjestöt
Lyapunov dimension Kaplan–Yorke formula Yhteisötaide Ympäristökasvatus
peliala, tieto- ja viestintätekniikka-ala, korkeakouluopetus, yliopistot, ammattikorkeakoulut, Suomi, peliala Yhteisötason tutkimus Ympäristökemia
Personality, Genetic, Twin, Young adulthood Yhteisötyö Ympäristökemikaali
Yakubovich, V. A. Yhteisövastuu Ympäristökemikaalit
YA literature Yhteisöviestintä Ympäristökerroin
Yang-Mills Yhteiösllisyys Ympäristökiistat
Yang-Mills theory Yhtenäinen peruskoulu Ympäristökonflikti
Yara Yhtenäinen perusopetus Ympäristökonfliktit
Yara Oy Yhtenäiskenttäteoria Ympäristökriisi
Yasukuni Yhtenäiskoulu Ympäristökriisit
Ydinaine Yhtenäiskoulujärjestelmä Ympäristökuormitus
Ydinaines Yhtenäisyys Ympäristökysymykset
Ydinaseet Yhteysvastuunvaihto Ympäristölaskenta
Ydinase valvonta Yhtiestyö Ympäristölaskentatoimi
Ydinastrofysiikka Yhtiö Ympäristöliike
Ydinenergia Yhtiölainsäädäntö Ympäristöliikkeet
Ydinenergiayhteistyö Yhtiöt Ympäristöllinen
Ydinfysiikka Yhtäläinen kunnioitus Ympäristöluvat
Ydinjäte Yhtäläisyys Ympäristömarkkinointi
Ydinjätehuolto Yhtälöt Ympäristömittaukset
Ydinjätekiista Yhtyeet Ympäristömuutokset
Ydinjätepolitiikka Yhtyneet paperitehtaat. Ympäristömyrkyt
Ydinjätteet Yhtyneet Paperitehtaat Oy Ympäristömyötäinen käyttäytyminen
Ydinjätteiden loppusijoitus Yhtyvät trajectorit Ympäristön arvot
Ydinkeidas Yield Ympäristön heterogeenisuus
Ydinkeskeinen motorinen opettaminen Yield of stockings Ympäristön hoito
Ydinkeskeinen motorinen oppiminen Yiyun Li Ympäristön monitorointi
Ydinkeskeinen opettaminen YK Ympäristön montorointi
Ydinkeskeinen oppiminen Ykkösmaksimi Ympäristön muutokset
Ydin-lehti Ykseys Ympäristönmuutos
Ydinmagneettinen resonanssi Yksiavioisuus Ympäristön pirstoutuminen
Ydinmagneettinen resonassi spektroskopia Yksikidediffractio Ympäristön saastuminen
Ydinonnettomuudet Yksikidediffraktio Ympäristön suojaavat tekijät
Ydinpolttoaineet Yksikidekristallografia Ympäristönsuojelu
Ydinrakenne Yksikide röntgendiffraktio Ympäristön tila
Ydinrakenneteoria Yksikideröntgendiffraktiotutkimus Ympäristön tilan seuranta
Ydinreaktiot Yksikideröntgenkristallografia Ympäristöntutkimus
Ydinrearktiot Yksikideröntgenrakenne Ympäristön vaihtelu
Ydinspektroskopia Yksikköjuuri Ympäristön vaikutukset pesintään
Ydintekniikka Yksikköjärjestelmä Ympäristön väri
Ydinturvallisuus Yksikkökustannukset Ympäristöoikeus
Ydintörmäykset Yksikkösaalis Ympäristöongelmat
Ydinvoima Yksikkötestaus Ympäristöpolitiikka
Ydinvoimalaonnettomuus Yksikäsitteisyys Ympäristöpsykologia
Ydinvoimalat Yksilö Ympäristöpäätöksenteko
Ydinvoiman vastainen liike Yksilöityminen ja eriytyminen Ympäristöraportointi
Ydinvoimapolitiikka Yksilöllinen erikoistuminen Ympäristörikokset
Ydinvuorovaikutukset Yksilöllinen identiteetti Ympäristösihteerit
Ydin-ydin törmäykset Yksilöllinen opetussuunnitelma Ympäristösosiologia
Year 2000 problem Yksilöllinen tuki Ympäristöstrategia
Yearbook of the Finnish Kodály Center Yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma Ympäristösuhde
Year-round oxygenation Yksilöllise erot Ympäristösuhteen muutokset
Yeast cell-cycle Yksilölliset erot Ympäristötaide
Yersinia Yksilölliset kehityspolut Ympäristötekijät
Yhden kvasihiukkasen tilat Yksilölliset strategiat Ympäristötekniikka
Yhdenmukaistaminen Yksilölliset toimijat Ympäristöteknolgia
Yhdenmukaisuusrajoitin Yksilölliset voimavarat Ympäristöteknologia
Yhdenpäivänromaani Yksilöllistäminen Ympäristöterveys
Yhden vanhemman perheet Yksilöllistyminen Ympäristötieteet
Yhdenvertaisuus Yksilöllisyys Ympäristötieto
Yhdessä oppiminen Yksilön näkökulma Ympäristötietoisuus
Yhdistelmälääke Yksilön oikeudet Ympäristöuhkapuhe
Yhdistelmälääkkeet Yksilön suoja Ympäristövaatimukset
Yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu Yksilöohjaus Ympäristövaikutukset
Yhdistetty voima- ja kestavyysharjoitteluharjoittelu Yksilöosallistuminen Ympäristövaikutusten arviointi
Yhdistetty voima-ja kestävyysharjoittelu Yksilöt Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Yhdistäminen Yksilötason interventio Ympäristövalvonta
Yhdistyksen taloushallinto Yksilö-ympäristö vuorovaikutus Ympäristö vastulisuus
Yhdistykset Yksilö-ympäristö yhteensopivuus Ympäristövastuu
Yhdistyminen Yksineläjät Ympäristöystävällinen
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Yksinhuoltaja Ympäristöystävällisyys
Yhdistyneet kansakunnat. Yksinhuoltajaperheet Ympäristöön liittyvät suojaavat tekijät
Yhdistynyt kuningaskunta Yksinhuoltajat Ympyrä
Yhdistys Yksinhuoltajuus Ymäristövaikutusten arviointi
Yhdistyshistoria Yksinkertaistettu arviointi Y(OH)CO3
Yhdistysnimet Yksinäisyys Yoko Ono
Yhdistystenja säätiöiden laskentatoimi Yksinyrittäjät Yolk efficiency
Yhdistystoiminta Yksinyrittäminen Yolk testosterone
Yhdusvallat Yksittäiskide Youg male
Yhdyskunnat Yksittäiskideröntgenrakenne Young
Yhdyskuntajäte Yksittäisten puiden tunnistaminen Young adult
Yhdyskuntajätteet Yksityinen sektori Young adult fiction
Yhdyskuntakasvatus Yksityinen turvasektori Young adulthood
Yhdyskuntasuunnittelu Yksityisautoilu Young adult literature
Yhdyskuntatyö Yksityiselämä Young adults
Yhdysluokat Yksityiselämän suoja Young-adult twins
Yhdysluokka Yksityiset palvelut Young bisexual women
Yhdysluokkaopetus Yksityiskohtainen suunnittelu Young children
Yhdyspankki Yksityiskoulu Young employees
Yhdysvallat Yksityiskoulut Younger children
Yhdysvaltain kongressi Yksityisomistus Younger Dryas
Yhdysvaltain lehdistö Yksityisopetus Younger generation
Yhdysvaltain ulkopolitiikka Yksityissektori Young foreign language teacher
Yhdysvaltojen esivaalit 2008 Yksityistäminen Young learners
Yhdysvaltojen historia Yksityisyydensuoja Young managers
Yhteenkuuluvuuden tunne Yksityisyys Young men
Yhteenkuuluvuus Yleinen asenne Young-old people
Yhteenkuuluvuus kielen avulla Yleinen etu Young people
Yhteensovittaminen Yleinen hyvinvointi Young voters
Yhteensovittaminen palautuminen Yleinen kielitiede Youth
Yhteentoimivuus Yleinen kielitutkinto Youth and children participation
Yhteikuntakritiikki Yleinen mielipide Youth choir
Yhteinen kokemus Yleinen suhteellisuusteoria Youth culture
Yhteinen maatalouspolitiikka Yleinen viisaus Youth cultures
Yhteinen perusta Yleisaisti Youth Festival
Yhteinen ulko- ja turvallisuus politiikka Yleisesitykset Youth football
Yhteisen perustan syntymekanismit Yleiset kielitutkinnot Youth in Action
Yhteisen perustan ylläpitämisen mekanismit Yleiset kirjastot Youth language
Yhteisen äänen rekontekstualisointi Yleiskatsaus Youth literature
Yhteisevoluutio Yleiskieli Youth radio
Yhteishallinta Yleiskielitaito Youth research
Yhteishenki Yleiskäsitteiden muodostaminen tai mieleenpalauttaminen Youth riots
Yhteishuoltajuus Yleislakko Youths
Yhteishuomio Yleislähetys Youth segment
Yhteisinfektio Yleisopetus Youth sport
Yhteisinfektiot Yleisopinnot Youth sport coaches
Yhteisintegraatio Yleisradio Youth sports
Yhteisintegroituvuus Yleisradiotoiminta Youth Sports Club
Yhteisjakauma Yleissivistävä koulutus Youth studies
Yhteisjakaumakriteeri Yleissivistys Youth task
Yhteiskasvatus Yleissopimus Youth team sport
Yhteiskehittely yleistetty Stokesin yhtälö Youth unemploymentfessional agency
Yhteiskide Yleistäminen Youth volunteering
Yhteiskirjoittaminen Yleistyminen Youth work
Yhteiskiteet Yleistynyt luottamus Yout literature
Yhteiskonstruktiot Yleistys YouTube
Yhteiskoulut Yleisurheilu YPE-opinnot
Yhteiskunnalinen vastuu Yleisö Yrittäjien tarinat
Yhteiskunnallinen asema Yleisönosastot Yrittäjä
Yhteiskunnallinen eetos Yleisösuhde Yrittäjähenkisyys
Yhteiskunnallinen integraatio Yleisöt Yrittäjäksi siirtyminen
Yhteiskunnallinen kehitys Yleisötilaisuudet Yrittäjämäinen johtaminen
Yhteiskunnallinen kysymys Yleisötutkimus Yrittäjämäinen markkinointi
Yhteiskunnallinen liike Yleisötyö Yrittäjämäinen oppiminen
Yhteiskunnallinen merkitys Ylellisyystavarat Yrittäjämäinen toiminta
Yhteiskunnallinen modernisaatio Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Yrittäjäperhe
Yhteiskunnallinen murros Ylettömyys Yrittäjät
Yhteiskunnallinen muutos Yliannostelu Yrittäjät vs. palkansaajat
Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Yliesö Yrittäjyyden eetos
Yhteiskunnallinen osaaminen Yli-Juonikas Jaakko Yrittäjyyden metodologia
Yhteiskunnallinen relevanssi Ylikalastus Yrittäjyyden tutkimus
Yhteiskunnallinen riski Ylikansallinen kulttuuri Yrittäjyys
Yhteiskunnallinen suhdanne Ylikoulutus Yrittäjyys aktiviteetti
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ylikulku Yrittäjyyshanke
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ylikunto Yrittäjyyskasvatus
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Yliluonnollinen Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys
Yhteiskunnallinen yrittäjyys Yliluonnollinen voima Yrittäjyyskasvatuspäivät
Yhteiskunnallinen yritys Yliopilaat Yrittäjyys kesto maaseutu/kaupunki
Yhteiskunnallinne muutos Yliopisto Yrittäjyyskoulutus
Yhteiskunnalliset liikkeet Yliopistoallianssi Yrittäjyys sukupuolierot odotetut tulot
Yhteiskunnalliset tietojärjestelmät Yliopistoalueet Yrittäjyys sukupuoli tulot yrittäjyysvalinta
Yhteiskunnalliset vaikutukset Yliopistoautonomia Yrittäjyystarina
Yhteiskunnallistuminen Yliopistofuusiot Yrittäjyysteoria
Yhteiskunnallisuus Yliopistohistoria Yrittäjyystutkimus
Yhteiskunnan muutokset yliopistojen henkilökunta Suomessa Yrittäjyys vuorottelu dynamiikka alueelliset työmarkkinat
Yhteiskunnan muutos Yliopistojen kansainvälistyminen Yrittäminen
Yhteiskunnassa osallistuminen Yliopistojen kehitäminen Yrityksen eettiset hyveet
Yhteiskunta Yliopistojen rahoitusmalli Yrityksen elinkaarimalli
Yhteiskuntaan integroituminen Yliopistokirjastot Yrityksen kasvu
Yhteiskuntafilosofia Yliopistokoulutus Yrityksen maine
yhteiskuntafilosofia (Suomi) Yliopistokulttuuri Yrityksen perustaminen
Yhteiskuntahyönteiset Yliopistolaki Yrityksen sosiaalinen vastuu
Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki Yliopistolakiuudistus Yrityksen syntyminen
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus Yliopistollinen historianopetus Yrityksen taloushistoria
Yhteiskuntajärjestelmät Yliopistolliset museot Yrityksen tuloksellisuus
Yhteiskuntakasvatus Yliopiston historia Yrityksen yhteiskuntavastuu
Yhteiskuntakehitys Yliopistonlehtori Yritykset
Yhteiskunta kritiikki Yliopistonlehtorien liitto Yritys
Yhteiskuntakuvaus Yliopiston taidekokoelma Yritys 2.0
Yhteiskuntaloukat Yliopiston valintakokeet Yritysarkkitehtuuri
Yhteiskuntaluokat Yliopistonäkemykset Yritysarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen
Yhteiskuntaluokka Yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä Yritysarkkitehtuurin kehittäminen
Yhteiskuntamuutos Yliopisto ohjaus Yritysarkkitehtuurin suunnittelu
Yhteiskuntaoppi Yliopistoon hakeutuminen Yritysdemokratia
Yhteiskuntapoliltiikka Yliopisto-opettaja Yritysen kasvu
Yhteiskuntapolitiikan tutkimus Yliopisto-opetus Yritysetiikka
Yhteiskuntapolitiikka Yliopisto-opinnot Yritysetiikka. organisaatioetiikka
Yhteiskuntarakenne Yliopisto-opiskelija Yritysevoluutio
Yhteiskuntarauha Yliopisto-opiskelijat Yrityshankkeet
Yhteiskuntasektorit yliopisto-opiskelijat Suomessa Yrityshistoria
Yhteiskuntasopimus Yliopisto-opiskeljat Yrityshistoriikit
Yhteiskuntasuhteet Yliopisto-opiskelu Yritysidentiteetti
Yhteiskuntasuunnittelu Yliopistopedagogiikka Yritysjohdon kognitiot
Yhteiskuntateoria Yliopistopolitiikka Yritysjohtaja
Yhteiskuntateoriat Yliopistoradikalismi Yritysjohtajakapitalismi
Yhteiskuntatiede Yliopistorahoitus Yritysjohtajat
Yhteiskuntatieellinen tutkimus Yliopistosta valmistuneet Yritysjohtaminen
Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus Yliopistot Yritysjohto
Yhteiskuntatieteet Yliopistotutkijat ja opettajat Yrityskansalaisuus
Yhteiskuntatieteiden filosofia Yliopistotutkimus Yrityskaupat
yhteiskuntatieteiden filosofia (Suomi) Yliopistotutkinto Yrityskokoelmat
Yhteiskuntatieteilijät Yliopisto-työelämä yhteistyö Yrityskokok
Yhteiskuntatieto Yliopistouudistus Yrityskulttuuri
Yhteiskuntavastuu Yliopisto yrittäjyys Yrityskuva
Yhteiskuntavastuu maine Yliopisto-yritys-yhteistyö Yrityskysely
Yhteiskunya Yliopistsot Yritysmarkkinointi
Yhteiskäsittely Yliopito-opetus Yritysnäkökulma
Yhteisleikki Ylioppilaat Yritysontologia
Yhteismaiden tragedia Ylioppilas Yrityspalvelut
Yhteismitattomuus Ylioppilaskirjoitukset Yrityspelit
Yhteisopettajuus Ylioppilaskirjoitukset, digitalisaatio Yritysrahoitus
Yhteisopetus Ylioppilaskoe Yritysstrategiat
Yhteispilvet Ylioppilaskunnat Yritystaide
Yhteisresurssi Ylioppilaskunta Yritystalous
Yhteissuunnittelu Ylioppilaspolitiikka Yritysten johtaminen ja johtajuus
Yhteistartunnat Ylioppilassuhteet Yritysten osaaminen
Yhteistilat Ylioppilastalo Yritysten synty
Yhteistilintarkastus Ylioppilastutkinto Yritysten taidekokoelmat
Yhteistoiminnallinen luovuus Ylioppilasuhteet Yritysten toimintaympäristöt
Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu Ylioptimismi Yritysten tukeminen
Yhteistoiminnallinen opetus Ylipaino Yritysten tutkiminen
Yhteistoiminnallinen oppiminen Ylipaino, lihavuus, riskitekijät Yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnallisuus Ylipainoisuus Yritysten välinen markkinointi
Yhteistoiminnan laatu Ylirajainen Yritysten yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminta Ylirajainen hoiva Yritysten ympäristöjohtaminen
Yhteistutkimushaastattelu Ylirajaiset tanssimuodot Yritysten ympäristöjohtaminen. suomalainen liiketoiminta
Yhteistyö Ylirajaisuus Yritysten ympäristövastuu
Yhteistyöinnovointi Ylirasitus Yritystoiminta
Yhteistyö- ja verkostosuhdeteoriat Ylirelaksointi Yritystuet
yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa Ylisitoutuminen Yritystuki
Yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä Ylisitoutuneisuus Yritystukilaki
Yhteistyökyky Ylistaro Yritysvastuu
Yhteistyömalli Ylistuspuheet Yritysvastuuraportointi
Yhteistyömuodot Ylistyspuhe Yritysvastuutieto
Yhteistyö psykiatrisen hoidon ja sosiaalitoimen alueella Ylivertaisuus Yritysviestintä
Yhteistyösuhteet Ylivieska Yritys-yhteiskuntasuhde
Yhteistyöverkosto Ylivilkkaus Yritysyhteistyö
Yhteisvaikutus Ylivärähdys Yrjö Auramaa
Yhteisvaluutta Ylläpito Yrjö ja Kalle Väisälä
Yhteisvastuu Ylläpitohoito Yrjö Jylhä
Yhteisvastuuvaihto Yllättyneisyys Yrjö Koivulehto
Yhteisyys Yläkaupungin yö Yrjö-Koskinen Yrjö Sakari
Yhteisö Yläkemijoki Yrjö Neuvo
Yhteisöasiantuntijuus Yläkoulu Yrjön päivä
Yhteisöasuminen Yläkoulun opetusharjoittelija Yrjö Valli
Yhteisödynamiikka Yläkoulut Yrkesval
Yhteisöekologia Ylä-Lapin luontokeskus Siida. Yrttilääkintä
Yhteisöhistoria Yläluokkalaiset (ysa)
Yhteisöindeksi Yläraaja (ysa) didaktiikka
Yhteisökasvatus Ylö-Tehtaat Oy (ysa) historia
Yhteisökoostumus Ymmärrettävyys (ysa) koulutus
Yhteisöllinen argumentointi Ymmärryksen käsitteet (ysa) musiikinopettajat
Yhteisöllinen johtajuus Ymmärrys (ysa) musiikki
Yhteisöllinen kirjoittaminen Ymmärtäminen (ysa) opetus
Yhteisöllinen kiroittaminen Ymmärtämisen rajat (ysa) oppiminen
Yhteisöllinen lukeminen Ymmärtämisen taso (ysa) tutkimus
Yhteisöllinen luovuus Ymmärtämisstrategiat Ystävien vaikutus
Yhteisöllinen markkinointi Ymmärtävä sitoutuminen Ystäviä ja vihollisia
Yhteisöllinen musiikkiterapia Ympäristö Ystävä
Yhteisöllinen oppiminen Ympäristöaineistot Ystävät
Yhteisöllinen oppimispeli Ympäristöaktivismi Ystävyys
Yhteisöllinen skripti Ympäristöarvo Ystävyyssuhteet
Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Ympäristöarvot Yt-asiamies
Yhteisöllinen tietokonetuettu oppiminen Ympäristöasenteet ytimien Schiff-momentit
Yhteisöllinen toiminta Ympäristöasiat Ytimien tiheysfunktionaaliteoria
Yhteisöllinen verkko-oppiminen Ympäristöestetiikka Yt-laki
Yhteisöllinen yrittäjyyskasvatus Ympäristöetiikka Ytterbium
Yhteisöllisen oppiminen Ympäristöfilosofia Yttrium
Yhteisölliset skriptit Ympäristöfysiikka Yugoslavia
Yhteisölliset tekstitaidot Ympäristögenomiikka Yugoslavia & former Yugoslavia
Yhteisölliset työtilat Ympäristöhaitat ' Yugoslav wars of accession
Yhteisölliset verkkopelit Ympäristöhallinto YVA
Yhteisöllisyys Ympäristöheterogeenisuus YVA-menettely
Yhteisölähtöinen suunterveyden edistäminen Ympäristöhistoria YVA-selostus
Yhteisön rakenne Ympäristö ja luonnontieto Yökköset
Yhteisönrakennus Ympäristö- ja luonnontietoa Yöperhoset
Yhteisöosallistuminen Ympäristöjohtaminen Yötyö
Yhteisörakenne Ympäristöjohtamisen työkalut
Yhteisösosiaalityö Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä | Tutkimus - Research | Palaute - Feedback