JY tutkii :: Asiasanalista - Research areas
Asiasanalista - Research areas Sanat englanniksi - English terms only
Sanat suomeksi - Finnish terms only
Sanat suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Numeroalkuiset - Starting with numbers (e.g. 20th century)
Haku - Search
Y
Sanat - Words Suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
Lyapunov dimension Kaplan–Yorke formula Yhteisötason tutkimus Ympäristöjohtamisen työkalut
peliala, tieto- ja viestintätekniikka-ala, korkeakouluopetus, yliopistot, ammattikorkeakoulut, Suomi, peliala Yhteisötyö Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Personality, Genetic, Twin, Young adulthood Yhteisövastuu Ympäristöjärjestöt
Yakubovich, V. A. Yhteisöviestintä Ympäristökasvatus
YA literature Yhteiösllisyys Ympäristökemia
Yang-Mills Yhtenäinen peruskoulu Ympäristökemikaali
Yara Yhtenäinen perusopetus Ympäristökemikaalit
Yara Oy Yhtenäiskenttäteoria Ympäristökerroin
Yasukuni Yhtenäiskoulu Ympäristökiistat
Ydinaine Yhtenäiskoulujärjestelmä Ympäristökonflikti
Ydinaines Yhtenäisyys Ympäristökonfliktit
Ydinaseet Yhteysvastuunvaihto Ympäristökriisi
Ydinase valvonta Yhtiestyö Ympäristökriisit
Ydinastrofysiikka Yhtiö Ympäristökuormitus
Ydinenergia Yhtiölainsäädäntö Ympäristökysymykset
Ydinenergiayhteistyö Yhtiöt Ympäristölaskenta
Ydinfysiikka Yhtäläinen kunnioitus Ympäristölaskentatoimi
Ydinjäte Yhtäläisyys Ympäristöliike
Ydinjätehuolto Yhtälöt Ympäristöliikkeet
Ydinjätekiista Yhtyeet Ympäristöllinen
Ydinjätepolitiikka Yhtyneet paperitehtaat. Ympäristöluvat
Ydinjätteet Yhtyneet Paperitehtaat Oy Ympäristömarkkinointi
Ydinjätteiden loppusijoitus Yhtyvät trajectorit Ympäristömittaukset
Ydinkeidas Yield Ympäristömuutokset
Ydinkeskeinen motorinen opettaminen Yield of stockings Ympäristömyrkyt
Ydinkeskeinen motorinen oppiminen YK Ympäristömyötäinen käyttäytyminen
Ydinkeskeinen opettaminen Ykkösmaksimi Ympäristön arvot
Ydinkeskeinen oppiminen Ykseys Ympäristön heterogeenisuus
Ydin-lehti Yksiavioisuus Ympäristön hoito
Ydinmagneettinen resonanssi Yksikidediffractio Ympäristön monitorointi
Ydinmagneettinen resonassi spektroskopia Yksikidediffraktio Ympäristön montorointi
Ydinonnettomuudet Yksikidekristallografia Ympäristön muutokset
Ydinpolttoaineet Yksikide röntgendiffraktio Ympäristönmuutos
Ydinrakenne Yksikideröntgendiffraktiotutkimus Ympäristön pirstoutuminen
Ydinrakenneteoria Yksikideröntgenkristallografia Ympäristön saastuminen
Ydinreaktiot Yksikideröntgenrakenne Ympäristön suojaavat tekijät
Ydinrearktiot Yksikköjuuri Ympäristönsuojelu
Ydinspektroskopia Yksikköjärjestelmä Ympäristön tila
Ydintekniikka Yksikkökustannukset Ympäristön tilan seuranta
Ydinturvallisuus Yksikkösaalis Ympäristöntutkimus
Ydintörmäykset Yksikkötestaus Ympäristön vaihtelu
Ydinvoima Yksikäsitteisyys Ympäristön vaikutukset pesintään
Ydinvoimalaonnettomuus Yksilö Ympäristön väri
Ydinvoimalat Yksilöityminen ja eriytyminen Ympäristöoikeus
Ydinvoiman vastainen liike Yksilöllinen erikoistuminen Ympäristöongelmat
Ydinvoimapolitiikka Yksilöllinen identiteetti Ympäristöpolitiikka
Ydinvuorovaikutukset Yksilöllinen opetussuunnitelma Ympäristöpsykologia
Ydin-ydin törmäykset Yksilöllinen tuki Ympäristöpäätöksenteko
Year 2000 problem Yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma Ympäristöraportointi
Yearbook of the Finnish Kodály Center Yksilöllise erot Ympäristörikokset
Year-round oxygenation Yksilölliset erot Ympäristösihteerit
Yeast cell-cycle Yksilölliset kehityspolut Ympäristösosiologia
Yersinia Yksilölliset strategiat Ympäristöstrategia
Yhden kvasihiukkasen tilat Yksilölliset toimijat Ympäristösuhde
Yhdenmukaistaminen Yksilölliset voimavarat Ympäristösuhteen muutokset
Yhdenmukaisuusrajoitin Yksilöllistäminen Ympäristötaide
Yhdenpäivänromaani Yksilöllistyminen Ympäristötekijät
Yhden vanhemman perheet Yksilöllisyys Ympäristötekniikka
Yhdenvertaisuus Yksilön näkökulma Ympäristöteknolgia
Yhdessä oppiminen Yksilön oikeudet Ympäristöteknologia
Yhdistelmälääke Yksilön suoja Ympäristöterveys
Yhdistelmälääkkeet Yksilöohjaus Ympäristöterveysstrategia
Yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu Yksilöosallistuminen Ympäristötieteet
Yhdistetty voima- ja kestavyysharjoitteluharjoittelu Yksilöt Ympäristötieto
Yhdistetty voima-ja kestävyysharjoittelu Yksilötason interventio Ympäristötietoisuus
Yhdistäminen Yksilö-ympäristö vuorovaikutus Ympäristöuhkapuhe
Yhdistyksen taloushallinto Yksilö-ympäristö yhteensopivuus Ympäristövaatimukset
Yhdistykset Yksineläjät Ympäristövaikutukset
Yhdistyminen Yksinhuoltaja Ympäristövaikutusten arviointi
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Yksinhuoltajaperheet Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Yhdistyneet kansakunnat. Yksinhuoltajat Ympäristövalvonta
Yhdistynyt kuningaskunta Yksinhuoltajuus Ympäristö vastulisuus
Yhdistys Yksinkertaistettu arviointi Ympäristövastuu
Yhdistyshistoria Yksinäisyys Ympäristöystävällinen
Yhdistysnimet Yksinyrittäjät Ympäristöön liittyvät suojaavat tekijät
Yhdistystenja säätiöiden laskentatoimi Yksinyrittäminen Ympyrä
Yhdistystoiminta Yksittäiskide Ymäristövaikutusten arviointi
Yhdusvallat Yksittäiskideröntgenrakenne Y(OH)CO3
Yhdyskunnat Yksittäisten puiden tunnistaminen Yoko Ono
Yhdyskuntajäte Yksityinen sektori Yolk efficiency
Yhdyskuntajätteet Yksityinen turvasektori Yolk testosterone
Yhdyskuntakasvatus Yksityisautoilu Youg male
Yhdyskuntasuunnittelu Yksityiselämä Young
Yhdyskuntatyö Yksityiselämän suoja Young adult
Yhdysluokat Yksityiset palvelut Young adult fiction
Yhdysluokka Yksityiskohtainen suunnittelu Young adulthood
Yhdysluokkaopetus Yksityiskoulu Young adult literature
Yhdyspankki Yksityiskoulut Young adults
Yhdysvallat Yksityisomistus Young-adult twins
Yhdysvaltain kongressi Yksityisopetus Young bisexual women
Yhdysvaltain lehdistö Yksityissektori Young children
Yhdysvaltain ulkopolitiikka Yksityistäminen Young employees
Yhdysvaltojen esivaalit 2008 Yksityisyydensuoja Younger children
Yhdysvaltojen historia Yksityisyys Younger Dryas
Yhteenkuuluvuuden tunne Yleinen asenne Young foreign language teacher
Yhteenkuuluvuus Yleinen etu Young learners
Yhteenkuuluvuus kielen avulla Yleinen hyvinvointi Young managers
Yhteensovittaminen Yleinen kielitiede Young men
Yhteensovittaminen palautuminen Yleinen kielitutkinto Young-old people
Yhteentoimivuus Yleinen mielipide Young people
Yhteikuntakritiikki Yleinen suhteellisuusteoria Young voters
Yhteinen kokemus Yleinen viisaus Youth
Yhteinen maatalouspolitiikka Yleisaisti Youth and children participation
Yhteinen perusta Yleisesitykset Youth choir
Yhteinen ulko- ja turvallisuus politiikka Yleiset kielitutkinnot Youth culture
Yhteisen perustan syntymekanismit Yleiset kirjastot Youth cultures
Yhteisen perustan ylläpitämisen mekanismit Yleiskatsaus Youth Festival
Yhteisen äänen rekontekstualisointi Yleiskieli Youth football
Yhteisevoluutio Yleiskielitaito Youth in Action
Yhteishallinta Yleiskäsitteiden muodostaminen tai mieleenpalauttaminen Youth language
Yhteishenki Yleislakko Youth literature
Yhteishuoltajuus Yleislähetys Youth radio
Yhteishuomio Yleisopetus Youth research
Yhteisinfektio Yleisopinnot Youth riots
Yhteisinfektiot Yleisradio Youths
Yhteisintegraatio Yleisradiotoiminta Youth segment
Yhteisintegroituvuus Yleissivistävä koulutus Youth sport
Yhteisjakauma Yleissivistys Youth sport coaches
Yhteisjakaumakriteeri Yleissopimus Youth sports
Yhteiskasvatus yleistetty Stokesin yhtälö Youth Sports Club
Yhteiskehittely Yleistäminen Youth studies
Yhteiskide Yleistyminen Youth task
Yhteiskirjoittaminen Yleistynyt luottamus Youth team sport
Yhteiskiteet Yleistys Youth unemploymentfessional agency
Yhteiskonstruktiot Yleisurheilu Youth volunteering
Yhteiskoulut Yleisö Youth work
Yhteiskunnalinen vastuu Yleisönosastot Yout literature
Yhteiskunnallinen asema Yleisösuhde YouTube
Yhteiskunnallinen eetos Yleisöt YPE-opinnot
Yhteiskunnallinen integraatio Yleisötaide Yrittäjien tarinat
Yhteiskunnallinen kehitys Yleisötilaisuudet Yrittäjä
Yhteiskunnallinen kysymys Yleisötutkimus Yrittäjähenkisyys
Yhteiskunnallinen liike Yleisötyö Yrittäjäksi siirtyminen
Yhteiskunnallinen merkitys Ylellisyystavarat Yrittäjämäinen johtaminen
Yhteiskunnallinen modernisaatio Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Yrittäjämäinen markkinointi
Yhteiskunnallinen murros Ylettömyys Yrittäjämäinen oppiminen
Yhteiskunnallinen muutos Ylevä Yrittäjämäinen toiminta
Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Yliannostelu Yrittäjäperhe
Yhteiskunnallinen osaaminen Yliesö Yrittäjät
Yhteiskunnallinen relevanssi Yli-Juonikas Jaakko Yrittäjät vs. palkansaajat
Yhteiskunnallinen riski Ylikalastus Yrittäjyyden eetos
Yhteiskunnallinen suhdanne Ylikansallinen kulttuuri Yrittäjyyden metodologia
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ylikoulutus Yrittäjyyden tutkimus
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ylikulku Yrittäjyys
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Ylikunto Yrittäjyys aktiviteetti
Yhteiskunnallinen yritys Ylikuormitus Yrittäjyyskasvatus
Yhteiskunnallinne muutos Yliluonnollinen Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys
Yhteiskunnalliset liikkeet Yliluonnollinen voima Yrittäjyyskasvatuspäivät
Yhteiskunnalliset tietojärjestelmät Yliopilaat Yrittäjyys kesto maaseutu/kaupunki
Yhteiskunnalliset vaikutukset Yliopisto Yrittäjyyskoulutus
Yhteiskunnallistuminen Yliopistoallianssi Yrittäjyys sukupuolierot odotetut tulot
Yhteiskunnallisuus Yliopistoalueet Yrittäjyys sukupuoli tulot yrittäjyysvalinta
Yhteiskunnan muutokset Yliopistoautonomia Yrittäjyystarina
Yhteiskunnan muutos Yliopistofuusiot Yrittäjyysteoria
Yhteiskunnassa osallistuminen Yliopistohistoria Yrittäjyystutkimus
Yhteiskunta yliopistojen henkilökunta Suomessa Yrittäjyys vuorottelu dynamiikka alueelliset työmarkkinat
Yhteiskuntaan integroituminen Yliopistojen kansainvälistyminen Yrittäminen
Yhteiskuntafilosofia Yliopistojen kehitäminen Yrityksen eettiset hyveet
yhteiskuntafilosofia (Suomi) Yliopistojen rahoitusmalli Yrityksen elinkaarimalli
Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki Yliopistokirjastot Yrityksen kasvu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus Yliopistokoulutus Yrityksen maine
Yhteiskuntajärjestelmät Yliopistokulttuuri Yrityksen perustaminen
Yhteiskuntakasvatus Yliopistolaki Yrityksen sosiaalinen vastuu
Yhteiskuntakehitys Yliopistolakiuudistus Yrityksen syntyminen
Yhteiskunta kritiikki Yliopistollinen historianopetus Yrityksen taloushistoria
Yhteiskuntakuvaus Yliopistolliset museot Yrityksen tuloksellisuus
Yhteiskuntaloukat Yliopiston historia Yrityksen yhteiskuntavastuu
Yhteiskuntaluokat Yliopistonlehtori Yritykset
Yhteiskuntaluokka Yliopistonlehtorien liitto Yritys
Yhteiskuntamuutos Yliopiston taidekokoelma Yritys 2.0
Yhteiskuntaoppi Yliopiston valintakokeet Yritysarkkitehtuuri
Yhteiskuntapoliltiikka Yliopistonäkemykset Yritysarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen
Yhteiskuntapolitiikan tutkimus Yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä Yritysarkkitehtuurin kehittäminen
Yhteiskuntapolitiikka Yliopisto ohjaus Yritysarkkitehtuurin suunnittelu
Yhteiskuntarakenne Yliopistoon hakeutuminen Yritysen kasvu
Yhteiskuntarauha Yliopisto-opettaja Yritysetiikka
Yhteiskuntasektorit Yliopisto-opetus Yritysetiikka. organisaatioetiikka
Yhteiskuntasopimus Yliopisto-opinnot Yritysevoluutio
Yhteiskuntasuhteet Yliopisto-opiskelija Yrityshankkeet
Yhteiskuntasuunnittelu Yliopisto-opiskelijat Yrityshistoria
Yhteiskuntateoria yliopisto-opiskelijat Suomessa Yrityshistoriikit
Yhteiskuntateoriat Yliopisto-opiskeljat Yritysidentiteetti
Yhteiskuntatiede Yliopisto-opiskelu Yritysjohdon kognitiot
Yhteiskuntatieellinen tutkimus Yliopistopedagogiikka Yritysjohtaja
Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus Yliopistopolitiikka Yritysjohtajakapitalismi
Yhteiskuntatieteet Yliopistoradikalismi Yritysjohtajat
Yhteiskuntatieteiden filosofia Yliopistorahoitus Yritysjohtaminen
yhteiskuntatieteiden filosofia (Suomi) Yliopistosta valmistuneet Yritysjohto
Yhteiskuntatieteilijät Yliopistot Yrityskansalaisuus
Yhteiskuntatieto Yliopistotutkijat ja opettajat Yrityskaupat
Yhteiskuntavastuu Yliopistotutkimus Yrityskokoelmat
Yhteiskuntavastuu maine Yliopistotutkinto Yrityskokok
Yhteiskunya Yliopisto-työelämä yhteistyö Yrityskulttuuri
Yhteiskäsittely Yliopistouudistus Yrityskuva
Yhteisleikki Yliopisto yrittäjyys Yrityskysely
Yhteismaiden tragedia Yliopisto-yritys-yhteistyö Yritysmarkkinointi
Yhteismitattomuus Yliopistsot Yritysnäkökulma
Yhteisopettajuus Yliopito-opetus Yritysontologia
Yhteisopetus Ylioppilaat Yrityspalvelut
Yhteispilvet Ylioppilas Yrityspelit
Yhteisresurssi Ylioppilaskirjoitukset Yritysrahoitus
Yhteissuunnittelu Ylioppilaskirjoitukset, digitalisaatio Yritysstrategiat
Yhteistartunnat Ylioppilaskoe Yritystaide
Yhteistilat Ylioppilaskunnat Yritystalous
Yhteistilintarkastus Ylioppilaskunta Yritysten johtaminen ja johtajuus
Yhteistoiminnallinen luovuus Ylioppilaspolitiikka Yritysten osaaminen
Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu Ylioppilassuhteet Yritysten synty
Yhteistoiminnallinen opetus Ylioppilastalo Yritysten taidekokoelmat
Yhteistoiminnallinen oppiminen Ylioppilastutkinto Yritysten toimintaympäristöt
Yhteistoiminnallisuus Ylioppilasuhteet Yritysten tukeminen
Yhteistoiminnan laatu Ylioptimismi Yritysten tutkiminen
Yhteistoiminta Ylipaino Yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen yhteiskuntavastuu
Yhteistutkimushaastattelu Ylipaino, lihavuus, riskitekijät Yritysten välinen markkinointi
Yhteistyö Ylipainoisuus Yritysten yhteiskuntavastuu
Yhteistyöinnovointi Ylirajainen Yritysten ympäristöjohtaminen
Yhteistyö- ja verkostosuhdeteoriat Ylirajainen hoiva Yritysten ympäristöjohtaminen. suomalainen liiketoiminta
yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa Ylirajaiset tanssimuodot Yritysten ympäristövastuu
Yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä Ylirajaisuus Yritystoiminta
Yhteistyökyky Ylirasitus Yritystuet
Yhteistyömalli Ylirelaksointi Yritystuki
Yhteistyömuodot Ylisitoutuminen Yritystukilaki
Yhteistyö psykiatrisen hoidon ja sosiaalitoimen alueella Ylisitoutuneisuus Yritysvastuu
Yhteistyösuhteet Ylistaro Yritysvastuuraportointi
Yhteistyöverkosto Ylistuspuheet Yritysvastuutieto
Yhteisvaikutus Ylistyspuhe Yritysviestintä
Yhteisvaluutta Ylivertaisuus Yritys-yhteiskuntasuhde
Yhteisvastuu Ylivieska Yritysyhteistyö
Yhteisvastuuvaihto Ylivilkkaus Yrjö Auramaa
Yhteisyys Ylivärähdys Yrjö ja Kalle Väisälä
Yhteisö Ylläpito Yrjö Jylhä
Yhteisöasiantuntijuus Ylläpitohoito Yrjö Koivulehto
Yhteisöasuminen Yllättyneisyys Yrjö-Koskinen Yrjö Sakari
Yhteisödynamiikka Yläkaupungin yö Yrjö Neuvo
Yhteisöekologia Yläkemijoki Yrjön päivä
Yhteisöhistoria Yläkoulu Yrjö Valli
Yhteisöindeksi Yläkoulun opetusharjoittelija Yrkesval
Yhteisökasvatus Yläkoulut Yrttilääkintä
Yhteisökoostumus Ylä-Lapin luontokeskus Siida. (ysa)
Yhteisöllinen argumentointi Yläluokkalaiset (ysa) didaktiikka
Yhteisöllinen johtajuus Yläraaja (ysa) historia
Yhteisöllinen kirjoittaminen Ylö-Tehtaat Oy (ysa) koulutus
Yhteisöllinen kiroittaminen Ymmärrettävyys (ysa) musiikinopettajat
Yhteisöllinen lukeminen Ymmärryksen käsitteet (ysa) musiikki
Yhteisöllinen luovuus Ymmärrys (ysa) opetus
Yhteisöllinen markkinointi Ymmärtäminen (ysa) oppiminen
Yhteisöllinen musiikkiterapia Ymmärtämisen rajat (ysa) tutkimus
Yhteisöllinen oppiminen Ymmärtämisen taso Ystävien vaikutus
Yhteisöllinen oppimispeli Ymmärtämisstrategiat Ystäviä ja vihollisia
Yhteisöllinen skripti Ymmärtävä sitoutuminen Ystävä
Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Ympäristö Ystävät
Yhteisöllinen tietokonetuettu oppiminen Ympäristöaineistot Ystävyys
Yhteisöllinen toiminta Ympäristöaktivismi Ystävyyssuhteet
Yhteisöllinen verkko-oppiminen Ympäristöarvo Yt-asiamies
Yhteisöllinen yrittäjyyskasvatus Ympäristöarvot ytimien Schiff-momentit
Yhteisöllisen oppiminen Ympäristöasenteet Ytimien tiheysfunktionaaliteoria
Yhteisölliset skriptit Ympäristöasiat Yt-laki
Yhteisölliset tekstitaidot Ympäristöestetiikka Ytterbium
Yhteisölliset työtilat Ympäristöetiikka Yttrium
Yhteisölliset verkkopelit Ympäristöfilosofia Yugoslavia
Yhteisöllisyys Ympäristöfysiikka Yugoslavia & former Yugoslavia
Yhteisölähtöinen suunterveyden edistäminen Ympäristögenomiikka ' Yugoslav wars of accession
Yhteisön rakenne Ympäristöhaitat YVA
Yhteisönrakennus Ympäristöhallinto YVA-menettely
Yhteisöosallistuminen Ympäristöheterogeenisuus YVA-selostus
Yhteisörakenne Ympäristöhistoria Yvonne Vera
Yhteisösosiaalityö Ympäristö ja luonnontieto Yökköset
Yhteisöt Ympäristö- ja luonnontietoa Yöperhoset
Yhteisötaide Ympäristöjohtaminen Yötyö

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä | Tutkimus - Research | Palaute - Feedback