JY tutkii :: Asiasanalista - Research areas
Asiasanalista - Research areas Sanat englanniksi - English terms only
Sanat suomeksi - Finnish terms only
Sanat suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Numeroalkuiset - Starting with numbers (e.g. 20th century)
Haku - Search
Y
Sanat - Words Suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
Drell–Yan process Yhteisöpedagogit Ympäristökemia
Lyapunov dimension Kaplan–Yorke formula Yhteisörakenne Ympäristökemikaali
peliala, tieto- ja viestintätekniikka-ala, korkeakouluopetus, yliopistot, ammattikorkeakoulut, Suomi, peliala Yhteisösosiaalityö Ympäristökemikaalit
Personality, Genetic, Twin, Young adulthood Yhteisöt Ympäristökerroin
Yakubovich, V. A. Yhteisötaide Ympäristökiistat
YA literature Yhteisötason tutkimus Ympäristökonflikti
Yang-Mills Yhteisötyö Ympäristökonfliktit
Yang-Mills theory Yhteisövastuu Ympäristökriisi
Yara Yhteisöviestintä Ympäristökriisit
Yara Oy Yhteiösllisyys Ympäristökuormitus
Yasukuni Yhtenäinen peruskoulu Ympäristökysymykset
Ydinaine Yhtenäinen perusopetus Ympäristölaskenta
Ydinaines Yhtenäiskenttäteoria Ympäristölaskentatoimi
Ydinaseet Yhtenäiskoulu Ympäristöliike
Ydinase valvonta Yhtenäiskoulujärjestelmä Ympäristöliikkeet
Ydinastrofysiikka Yhtenäisyys Ympäristöllinen
Ydinenergia Yhteysvastuunvaihto Ympäristöluvat
Ydinenergiayhteistyö Yhtiestyö Ympäristömarkkinointi
Ydinfysiikka Yhtiö Ympäristömerkintä
Ydinjäte Yhtiölainsäädäntö Ympäristömerkit
Ydinjätehuolto Yhtiöt Ympäristömittaukset
Ydinjätekiista Yhtäläinen kunnioitus Ympäristömuutokset
Ydinjätepolitiikka Yhtäläisyys Ympäristömyrkyt
Ydinjätteet Yhtälöt Ympäristömyötäinen käyttäytyminen
Ydinjätteiden loppusijoitus Yhtyeet Ympäristön arvot
Ydinkeidas Yhtyneet paperitehtaat. Ympäristön heterogeenisuus
Ydinkeskeinen motorinen opettaminen Yhtyneet Paperitehtaat Oy Ympäristön hoito
Ydinkeskeinen motorinen oppiminen Yhtyvät trajectorit Ympäristön monitorointi
Ydinkeskeinen opettaminen Yield Ympäristön montorointi
Ydinkeskeinen oppiminen Yield of stockings Ympäristön muutokset
Ydin-lehti Yiyun Li Ympäristönmuutos
Ydinmagneettinen resonanssi YK Ympäristön pirstoutuminen
Ydinmagneettinen resonassi spektroskopia Ykkösmaksimi Ympäristön saastuminen
Ydinonnettomuudet Ykseys Ympäristön suojaavat tekijät
Ydinpolttoaineet Yksiavioisuus Ympäristönsuojelu
Ydinrakenne Yksikidediffractio Ympäristön tila
Ydinrakenneteoria Yksikidediffraktio Ympäristön tilan seuranta
Ydinreaktiot Yksikidekristallografia Ympäristöntutkimus
Ydinrearktiot Yksikide röntgendiffraktio Ympäristön vaihtelu
Ydinspektroskopia Yksikideröntgendiffraktiotutkimus Ympäristön vaikutukset pesintään
Ydintekniikka Yksikideröntgenkristallografia Ympäristön väri
Ydinturvallisuus Yksikideröntgenrakenne Ympäristöoikeus
Ydintörmäykset Yksikköjuuri Ympäristöongelmat
Ydinvoima Yksikköjärjestelmä Ympäristöpolitiikka
Ydinvoimalaonnettomuus Yksikkökustannukset Ympäristöpsykologia
Ydinvoimalat Yksikkösaalis Ympäristöpäätöksenteko
Ydinvoiman vastainen liike Yksikkötestaus Ympäristöraportointi
Ydinvoimapolitiikka Yksikäsitteisyys Ympäristörikokset
Ydinvuorovaikutukset Yksilö Ympäristösihteerit
Ydin-ydin törmäykset Yksilöityminen ja eriytyminen Ympäristösosiologia
Year 2000 problem Yksilöllinen erikoistuminen Ympäristöstrategia
Yearbook of the Finnish Kodály Center Yksilöllinen identiteetti Ympäristösuhde
Year-round oxygenation Yksilöllinen opetussuunnitelma Ympäristösuhteen muutokset
Yeast cell-cycle Yksilöllinen tuki Ympäristötaide
Yersinia Yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma Ympäristötekijät
Yhden kvasihiukkasen tilat Yksilöllise erot Ympäristötekniikka
Yhdenmukaistaminen Yksilölliset erot Ympäristöteknolgia
Yhdenmukaisuusrajoitin Yksilölliset kehityspolut Ympäristöteknologia
Yhdenpäivänromaani Yksilölliset strategiat Ympäristöterveys
Yhden vanhemman perheet Yksilölliset toimijat Ympäristötieteet
Yhdenvertaisuus Yksilölliset voimavarat Ympäristötieto
Yhdenvertaisuus, yhteiskuntaoppi Yksilöllistäminen Ympäristötietoisuus
Yhdessä oppiminen Yksilöllistyminen Ympäristöuhkapuhe
Yhdistelmälääke Yksilöllisyys Ympäristövaatimukset
Yhdistelmälääkkeet Yksilön näkökulma Ympäristövaikutukset
Yhdistetty avoin tieto Yksilön oikeudet Ympäristövaikutusten arviointi
Yhdistetty harjoittelu Yksilön suoja Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu Yksilöohjaus Ympäristövalvonta
Yhdistetty voima- ja kestavyysharjoitteluharjoittelu Yksilöosallistuminen Ympäristö vastulisuus
Yhdistetty voima-ja kestävyysharjoittelu Yksilöt Ympäristövastuu
Yhdistäminen Yksilötason interventio Ympäristöystävällinen
Yhdistyksen taloushallinto Yksilö-ympäristö vuorovaikutus Ympäristöystävällisyys
Yhdistykset Yksilö-ympäristö yhteensopivuus Ympäristöön liittyvät suojaavat tekijät
Yhdistyminen Yksineläjät Ympyrä
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Yksinhuoltaja Ymäristövaikutusten arviointi
Yhdistyneet kansakunnat. Yksinhuoltajaperheet Y(OH)CO3
Yhdistynyt kuningaskunta Yksinhuoltajat Yoko Ono
Yhdistys Yksinhuoltajuus Yolk efficiency
Yhdistyshistoria Yksinkertaistettu arviointi Yolk testosterone
Yhdistysnimet Yksinäisyys Youg male
Yhdistystenja säätiöiden laskentatoimi Yksinyrittäjät Young
Yhdistystoiminta Yksinyrittäminen Young adult
Yhdusvallat Yksittäiskide Young adult fiction
Yhdyskunnat Yksittäiskideröntgenrakenne Young adulthood
Yhdyskuntajäte Yksittäisten puiden tunnistaminen Young adult literature
Yhdyskuntajätteet Yksityinen sektori Young adults
Yhdyskuntakasvatus Yksityinen turvasektori Young-adult twins
Yhdyskuntasuunnittelu Yksityisautoilu Young bisexual women
Yhdyskuntatyö Yksityiselämä Young children
Yhdysluokat Yksityiselämän suoja Young employees
Yhdysluokka Yksityiset palvelut Younger children
Yhdysluokkaopetus Yksityiskohtainen suunnittelu Younger Dryas
Yhdyspankki Yksityiskoulu Younger generation
Yhdysvallat Yksityiskoulut Young foreign language teacher
Yhdysvaltain kongressi Yksityisomistus Young learners
Yhdysvaltain lehdistö Yksityisopetus Young managers
Yhdysvaltain ulkopolitiikka Yksityissektori Young men
Yhdysvaltalaiset Yksityistäminen Young-old people
Yhdysvaltojen esivaalit 2008 Yksityisyydensuoja Young people
Yhdysvaltojen historia Yksityisyys Young Person’s Clinical Outcomes in Routine Evaluation
Yhteenkuuluvuuden tunne Yleinen asenne Young voters
Yhteenkuuluvuus Yleinen etu Young’s modulus
Yhteenkuuluvuus kielen avulla Yleinen hyvinvointi Youth
Yhteensovittaminen Yleinen kielitiede Youth and children participation
Yhteensovittaminen palautuminen Yleinen kielitutkinto Youth choir
Yhteentoimivuus Yleinen mielipide Youth culture
Yhteikuntakritiikki Yleinen suhteellisuusteoria Youth cultures
Yhteinen kokemus Yleinen viisaus Youth Festival
Yhteinen maatalouspolitiikka Yleisaisti Youth football
Yhteinen perusta Yleisesitykset Youth in Action
Yhteinen ulko- ja turvallisuus politiikka Yleiset kielitutkinnot Youth language
Yhteisen perustan syntymekanismit Yleiset kirjastot Youth language, immigration
Yhteisen perustan ylläpitämisen mekanismit Yleiskatsaus Youth literature
Yhteisen äänen rekontekstualisointi Yleiskieli Youth radio
Yhteisevoluutio Yleiskielitaito Youth research
Yhteishallinta Yleiskäsitteiden muodostaminen tai mieleenpalauttaminen Youth riots
Yhteishenki Yleislakko Youths
Yhteishuoltajuus Yleislähetys Youth segment
Yhteishuomio Yleisopetus Youth sport
Yhteisinfektio Yleisopinnot Youth sport coaches
Yhteisinfektiot Yleisradio Youth sports
Yhteisintegraatio Yleisradiotoiminta Youth Sports Club
Yhteisintegroituvuus Yleissivistävä koulutus Youth studies
Yhteisjakauma Yleissivistys Youth task
Yhteisjakaumakriteeri Yleissopimus Youth team sport
Yhteiskasvatus yleistetty Stokesin yhtälö Youth unemploymentfessional agency
Yhteiskehittely Yleistäminen Youth volunteering
Yhteiskide Yleistyminen Youth work
Yhteiskirjoittaminen Yleistynyt luottamus Yout literature
Yhteiskiteet Yleistys YouTube
Yhteiskonstruktiot Yleisurheilu YP-CORE
Yhteiskoulut Yleisö YPE-opinnot
Yhteiskunnalinen vastuu Yleisönosastot Yrittäjien tarinat
Yhteiskunnallinen asema Yleisösuhde Yrittäjä
Yhteiskunnallinen eetos Yleisöt Yrittäjähenkisyys
Yhteiskunnallinen integraatio Yleisötilaisuudet Yrittäjäksi siirtyminen
Yhteiskunnallinen kehitys Yleisötutkimus Yrittäjämäinen johtaminen
Yhteiskunnallinen kysymys Yleisötyö Yrittäjämäinen markkinointi
Yhteiskunnallinen liike Ylellisyystavarat Yrittäjämäinen oppiminen
Yhteiskunnallinen merkitys Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Yrittäjämäinen toiminta
Yhteiskunnallinen modernisaatio Ylettömyys Yrittäjäperhe
Yhteiskunnallinen murros Yliannostelu Yrittäjät
Yhteiskunnallinen muutos Yliesö Yrittäjät vs. palkansaajat
Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Yli-Juonikas Jaakko Yrittäjyyden eetos
Yhteiskunnallinen osaaminen Ylikalastus Yrittäjyyden metodologia
Yhteiskunnallinen relevanssi Ylikansallinen kulttuuri Yrittäjyyden tutkimus
Yhteiskunnallinen riski Ylikoulutus Yrittäjyys
Yhteiskunnallinen suhdanne Ylikulku Yrittäjyys aktiviteetti
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ylikunto Yrittäjyyshanke
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yliluonnollinen Yrittäjyyskasvatus
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Yliluonnollinen voima Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys
Yhteiskunnallinen yrittäjyys Yliopilaat Yrittäjyyskasvatuspäivät
Yhteiskunnallinen yritys Yliopisto Yrittäjyys kesto maaseutu/kaupunki
Yhteiskunnallinne muutos Yliopistoallianssi Yrittäjyyskoulutus
Yhteiskunnalliset liikkeet Yliopistoalueet Yrittäjyys sukupuolierot odotetut tulot
Yhteiskunnalliset tietojärjestelmät Yliopistoautonomia Yrittäjyys sukupuoli tulot yrittäjyysvalinta
Yhteiskunnalliset vaikutukset Yliopistofuusiot Yrittäjyystarina
Yhteiskunnallistuminen Yliopistohistoria Yrittäjyysteoria
Yhteiskunnallisuus yliopistojen henkilökunta Suomessa Yrittäjyystutkimus
Yhteiskunnan muutokset Yliopistojen kansainvälistyminen Yrittäjyys vuorottelu dynamiikka alueelliset työmarkkinat
Yhteiskunnan muutos Yliopistojen kehitäminen Yrittäminen
Yhteiskunnassa osallistuminen Yliopistojen rahoitusmalli Yrityksen eettiset hyveet
Yhteiskunta Yliopistokirjastot Yrityksen elinkaarimalli
Yhteiskuntaan integroituminen Yliopistokoulutus Yrityksen kasvu
Yhteiskuntafilosofia Yliopistokulttuuri Yrityksen maine
yhteiskuntafilosofia (Suomi) Yliopistolaki Yrityksen perustaminen
Yhteiskuntahyönteiset Yliopistolakiuudistus Yrityksen sosiaalinen vastuu
Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki Yliopistollinen historianopetus Yrityksen syntyminen
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus Yliopistolliset museot Yrityksen taloushistoria
Yhteiskuntajärjestelmät Yliopiston historia Yrityksen tuloksellisuus
Yhteiskuntakasvatus Yliopistonlehtori Yrityksen yhteiskuntavastuu
Yhteiskuntakehitys Yliopistonlehtorien liitto Yritykset
Yhteiskunta kritiikki Yliopiston taidekokoelma Yritys
Yhteiskuntakuvaus Yliopiston valintakokeet Yritys 2.0
Yhteiskuntaliikkeet Yliopistonäkemykset Yritysarkkitehtuuri
Yhteiskuntaloukat Yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä Yritysarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen
Yhteiskuntaluokat Yliopisto ohjaus Yritysarkkitehtuurin kehittäminen
Yhteiskuntaluokka Yliopistoon hakeutuminen Yritysarkkitehtuurin suunnittelu
Yhteiskuntamuutos Yliopisto-opettaja Yritysdemokratia
Yhteiskuntaoppi Yliopisto-opetus Yritysen kasvu
Yhteiskuntapoliltiikka Yliopisto-opinnot Yritysetiikka
Yhteiskuntapolitiikan tutkimus Yliopisto-opiskelija Yritysetiikka. organisaatioetiikka
Yhteiskuntapolitiikka Yliopisto-opiskelijat Yritysevoluutio
Yhteiskuntarakenne yliopisto-opiskelijat Suomessa Yrityshankkeet
Yhteiskuntarauha Yliopisto-opiskeljat Yrityshistoria
Yhteiskuntasektorit Yliopisto-opiskelu Yrityshistoriikit
Yhteiskuntasopimus Yliopistopedagogiikka Yritysidentiteetti
Yhteiskuntasuhteet Yliopistopolitiikka Yritysjohdon kognitiot
Yhteiskuntasuunnittelu Yliopistoradikalismi Yritysjohtaja
Yhteiskuntateoria Yliopistorahoitus Yritysjohtajakapitalismi
Yhteiskuntateoriat Yliopistosta valmistuneet Yritysjohtajat
Yhteiskuntatiede Yliopistot Yritysjohtaminen
Yhteiskuntatieellinen tutkimus Yliopistotutkijat ja opettajat Yritysjohto
Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus Yliopistotutkimus Yrityskansalaisuus
Yhteiskuntatieteet Yliopistotutkinto Yrityskaupat
Yhteiskuntatieteiden filosofia Yliopisto-työelämä yhteistyö Yrityskokoelmat
yhteiskuntatieteiden filosofia (Suomi) Yliopistouudistus Yrityskokok
Yhteiskuntatieteilijät Yliopisto yrittäjyys Yrityskulttuuri
Yhteiskuntatieto Yliopisto-yritys-yhteistyö Yrityskuva
Yhteiskuntatutkimus Yliopistsot Yrityskysely
Yhteiskuntavastuu Yliopito-opetus Yritysmarkkinointi
Yhteiskuntavastuu maine Ylioppilaat Yritysnäkökulma
Yhteiskunya Ylioppilas Yritysontologia
Yhteiskäsittely Ylioppilaskirjoitukset Yrityspalvelut
Yhteisleikki Ylioppilaskirjoitukset, digitalisaatio Yrityspelit
Yhteismaiden tragedia Ylioppilaskoe Yritysrahoitus
Yhteismitattomuus Ylioppilaskunnat Yritysstrategiat
Yhteisopettajuus Ylioppilaskunta Yritystaide
Yhteisopetus Ylioppilaspolitiikka Yritystalous
Yhteispilvet Ylioppilassuhteet Yritysten johtaminen ja johtajuus
Yhteisresurssi Ylioppilastalo Yritysten osaaminen
Yhteissuunnittelu Ylioppilastutkinto Yritysten synty
Yhteistartunnat Ylioppilasuhteet Yritysten taidekokoelmat
Yhteistilat Ylioptimismi Yritysten toimintaympäristöt
Yhteistilintarkastus Ylipaino Yritysten tukeminen
Yhteistoiminnallinen luovuus Ylipaino, lihavuus, riskitekijät Yritysten tutkiminen
Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu Ylipainoisuus Yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnallinen opetus Ylirajainen Yritysten välinen markkinointi
Yhteistoiminnallinen oppiminen Ylirajainen hoiva Yritysten yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnallisuus Ylirajaiset tanssimuodot Yritysten ympäristöjohtaminen
Yhteistoiminnan laatu Ylirajaisuus Yritysten ympäristöjohtaminen. suomalainen liiketoiminta
Yhteistoiminta Ylirasitus Yritysten ympäristövastuu
Yhteistoimintamenettely Ylirelaksointi Yritystoiminta
Yhteistutkimushaastattelu Ylisitoutuminen Yritystuet
Yhteistyö Ylisitoutuneisuus Yritystuki
Yhteistyöinnovointi Ylistaro Yritystukilaki
Yhteistyö- ja verkostosuhdeteoriat Ylistuspuheet Yritysvastuu
yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa Ylistyspuhe Yritysvastuuraportointi
Yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä Ylivertaisuus Yritysvastuutieto
Yhteistyökyky Ylivieska Yritysviestintä
Yhteistyömalli Ylivilkkaus Yritys-yhteiskuntasuhde
Yhteistyömuodot Ylivärähdys Yritysyhteistyö
Yhteistyö psykiatrisen hoidon ja sosiaalitoimen alueella Ylläpito Yrjö Auramaa
Yhteistyösuhteet Ylläpitohoito Yrjö ja Kalle Väisälä
Yhteistyöverkosto Yllättyneisyys Yrjö Jylhä
Yhteisvaikutus Yläkaupungin yö Yrjö Koivulehto
Yhteisvaluutta Yläkemijoki Yrjö-Koskinen Yrjö Sakari
Yhteisvastuu Yläkoulu Yrjö Neuvo
Yhteisvastuuvaihto Yläkoulun opetusharjoittelija Yrjön päivä
Yhteisyys Yläkoulut Yrjö Valli
Yhteisö Ylä-Lapin luontokeskus Siida. Yrkesval
Yhteisöasiantuntijuus Yläluokkalaiset Yrttilääkintä
Yhteisöasuminen Yläraaja (ysa)
Yhteisödynamiikka Ylö-Tehtaat Oy (ysa) didaktiikka
Yhteisöekologia Ymmärrettävyys (ysa) historia
Yhteisöhistoria Ymmärryksen käsitteet (ysa) koulutus
Yhteisöindeksi Ymmärrys (ysa) musiikinopettajat
Yhteisökasvatus Ymmärtäminen (ysa) musiikki
Yhteisökoostumus Ymmärtämisen rajat (ysa) opetus
Yhteisöllinen argumentointi Ymmärtämisen taso (ysa) oppiminen
Yhteisöllinen johtajuus Ymmärtämisstrategiat (ysa) tutkimus
Yhteisöllinen kirjoittaminen Ymmärtävä sitoutuminen Ystävien vaikutus
Yhteisöllinen kiroittaminen Ympäristö Ystäviä ja vihollisia
Yhteisöllinen lukeminen Ympäristöaineistot Ystävä
Yhteisöllinen luovuus Ympäristöaktivismi Ystävät
Yhteisöllinen markkinointi Ympäristöarvo Ystävyys
Yhteisöllinen musiikkiterapia Ympäristöarvot Ystävyyssuhteet
Yhteisöllinen oppiminen Ympäristöasenteet Y-sukupolvi
Yhteisöllinen oppimispeli Ympäristöasiat Yt-asiamies
Yhteisöllinen skripti Ympäristöestetiikka ytimien Schiff-momentit
Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Ympäristöetiikka Ytimien tiheysfunktionaaliteoria
Yhteisöllinen tietokonetuettu oppiminen Ympäristöfilosofia Yt-laki
Yhteisöllinen toiminta Ympäristöfysiikka Ytterbium
Yhteisöllinen verkko-oppiminen Ympäristögenomiikka Yttrium
Yhteisöllinen yrittäjyyskasvatus Ympäristöhaitat Yugoslavia
Yhteisöllisen oppiminen Ympäristöhallinto Yugoslavia & former Yugoslavia
Yhteisölliset skriptit Ympäristöheterogeenisuus ' Yugoslav wars of accession
Yhteisölliset tekstitaidot Ympäristöhistoria YVA
Yhteisölliset työtilat Ympäristö ja luonnontieto YVA-menettely
Yhteisölliset verkkopelit Ympäristö- ja luonnontietoa YVA-selostus
Yhteisöllisyys Ympäristöjohtaminen Yökköset
Yhteisölähtöinen suunterveyden edistäminen Ympäristöjohtamisen työkalut Yöperhoset
Yhteisön rakenne Ympäristöjohtamisjärjestelmät Yötyö
Yhteisönrakennus Ympäristöjärjestöt
Yhteisöosallistuminen Ympäristökasvatus

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä | Tutkimus - Research | Palaute - Feedback