JY tutkii :: Asiasanalista - Research areas
Asiasanalista - Research areas Sanat englanniksi - English terms only
Sanat suomeksi - Finnish terms only
Sanat suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Numeroalkuiset - Starting with numbers (e.g. 20th century)
Haku - Search
Y
Sanat - Words Suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
Drell–Yan dilepton process Yhteisön rakenne Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Drell–Yan process Yhteisönrakennus Ympäristöjärjestöt
Lyapunov dimension Kaplan–Yorke formula Yhteisöosallistuminen Ympäristökasvatus
Mure, Yrjö Yhteisöpedagogit Ympäristökemia
peliala, tieto- ja viestintätekniikka-ala, korkeakouluopetus, yliopistot, ammattikorkeakoulut, Suomi, peliala Yhteisörakenne Ympäristökemikaali
Personality, Genetic, Twin, Young adulthood Yhteisösosiaalityö Ympäristökemikaalit
Yakubovich, V. A. Yhteisöt Ympäristökerroin
YA literature Yhteisötaide Ympäristökiistat
Yang-Mills Yhteisötason tutkimus Ympäristökonflikti
Yang-Mills theory Yhteisötyö Ympäristökonfliktit
Yara Yhteisövastuu Ympäristökriisi
Yara Oy Yhteisöviestintä Ympäristökriisit
Yasukuni Yhteiösllisyys Ympäristökuormitus
Ydinaine Yhtenäinen peruskoulu Ympäristökysymykset
Ydinaines Yhtenäinen perusopetus Ympäristölaskenta
Ydinaseet Yhtenäiskenttäteoria Ympäristölaskentatoimi
Ydinase valvonta Yhtenäiskoulu Ympäristöliike
Ydinastrofysiikka Yhtenäiskoulujärjestelmä Ympäristöliikkeet
Ydinenergia Yhtenäisyys Ympäristöllinen
Ydinenergiayhteistyö Yhteysvastuunvaihto Ympäristöluvat
Ydinfysiikka Yhtiestyö Ympäristömarkkinointi
Ydinjäte Yhtiö Ympäristömerkintä
Ydinjätehuolto Yhtiölainsäädäntö Ympäristömerkit
Ydinjätekiista Yhtiöt Ympäristömittaukset
Ydinjätepolitiikka Yhtäläinen kunnioitus Ympäristömuutokset
Ydinjätteet Yhtäläisyys Ympäristömyrkyt
Ydinjätteiden loppusijoitus Yhtälöt Ympäristömyötäinen käyttäytyminen
Ydinkeidas Yhtyeet Ympäristön arvot
Ydinkeskeinen motorinen opettaminen Yhtyneet paperitehtaat. Ympäristön heterogeenisuus
Ydinkeskeinen motorinen oppiminen Yhtyneet Paperitehtaat Oy Ympäristön hoito
Ydinkeskeinen opettaminen Yhtyvät trajectorit Ympäristön monitorointi
Ydinkeskeinen oppiminen Yield Ympäristön montorointi
Ydin-lehti Yield of stockings Ympäristön muutokset
Ydinmagneettinen resonanssi Yiyun Li Ympäristönmuutos
Ydinmagneettinen resonassi spektroskopia YK Ympäristön pirstoutuminen
Ydinonnettomuudet Ykkösmaksimi Ympäristön saastuminen
Ydinperheet Ykseys Ympäristön suojaavat tekijät
Ydinpolttoaineet Yksiavioisuus Ympäristönsuojelu
Ydinrakenne Yksikidediffractio Ympäristön tila
Ydinrakenneteoria Yksikidediffraktio Ympäristön tilan seuranta
Ydinreaktiot Yksikidekristallografia Ympäristön vaihtelu
Ydinrearktiot Yksikide röntgendiffraktio Ympäristön vaikutukset pesintään
Ydinspektroskopia Yksikideröntgendiffraktiotutkimus Ympäristön väri
Ydintekniikka Yksikideröntgenkristallografia Ympäristöoikeus
Ydinturvallisuus Yksikideröntgenrakenne Ympäristöongelmat
Ydintörmäykset Yksikköjuuri Ympäristöoppi
Ydinvoima Yksikköjärjestelmä Ympäristöpolitiikka
Ydinvoimalaonnettomuus Yksikkökustannukset Ympäristöpsykologia
Ydinvoimalat Yksikkösaalis Ympäristöpäätöksenteko
Ydinvoiman vastainen liike Yksikkötestaus Ympäristöraportointi
Ydinvoimapolitiikka Yksilö Ympäristörikokset
Ydinvuorovaikutukset Yksilöity lääkehoito Ympäristösihteerit
Ydin-ydin törmäykset Yksilöityminen ja eriytyminen Ympäristösosiologia
Year 2000 problem Yksilöllinen erikoistuminen Ympäristöstrategia
Yearbook of the Finnish Kodály Center Yksilöllinen identiteetti Ympäristösuhde
Year-round oxygenation Yksilöllinen opetussuunnitelma Ympäristösuhteen muutokset
Yeast cell-cycle Yksilöllinen tuki Ympäristötaide
Yersinia Yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma Ympäristötekijät
Yhden kvasihiukkasen tilat Yksilöllise erot Ympäristötekniikka
Yhdenmukaistaminen Yksilölliset erot Ympäristöteknolgia
Yhdenmukaisuusrajoitin Yksilölliset kehityspolut Ympäristöteknologia
Yhdenpäivänromaani Yksilölliset strategiat Ympäristöterveys
Yhden vanhemman perheet Yksilölliset toimijat Ympäristötieteet
Yhdenvertaisuus Yksilölliset voimavarat Ympäristötieto
Yhdenvertaisuus, yhteiskuntaoppi Yksilöllistäminen Ympäristötietoisuus
Yhdessä oppiminen Yksilöllistyminen Ympäristöuhkapuhe
Yhdistelmälääke Yksilöllisyys Ympäristövaatimukset
Yhdistelmälääkkeet Yksilön näkökulma Ympäristövaikutukset
Yhdistetty avoin tieto Yksilön oikeudet Ympäristövaikutusten arviointi
Yhdistetty harjoittelu Yksilön suoja Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu Yksilönvapaus Ympäristövalvonta
Yhdistetty voima- ja kestavyysharjoitteluharjoittelu Yksilöohjaus Ympäristö vastulisuus
Yhdistetty voima-ja kestävyysharjoittelu Yksilöosallistuminen Ympäristövastuu
Yhdistäminen Yksilöt Ympäristöystävällinen
Yhdistyksen taloushallinto Yksilötason interventio Ympäristöystävällisyys
Yhdistykset Yksilö-ympäristö vuorovaikutus Ympäristöön liittyvät suojaavat tekijät
Yhdistyminen Yksilö-ympäristö yhteensopivuus Ympyrä
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Yksineläjät Ymäristövaikutusten arviointi
Yhdistyneet kansakunnat. Yksinhuoltaja Y(OH)CO3
Yhdistynyt kuningaskunta Yksinhuoltajaperheet Yoko Ono
Yhdistys Yksinhuoltajat Yolk efficiency
Yhdistyshistoria Yksinhuoltajuus Yolk testosterone
Yhdistysnimet Yksinkertaistettu arviointi Youg male
Yhdistystenja säätiöiden laskentatoimi Yksinvalta Young
Yhdistystoiminta Yksinäisyys Young adult
Yhdusvallat Yksinyrittäjät Young adult fiction
Yhdyskunnat Yksinyrittäminen Young adulthood
Yhdyskuntajäte Yksittäiskide Young adult literature
Yhdyskuntajätteet Yksittäiskideröntgenrakenne Young adults
Yhdyskuntakasvatus Yksittäisten puiden tunnistaminen Young-adult twins
Yhdyskuntasuunnittelu Yksityinen sektori Young bisexual women
Yhdyskuntatyö Yksityinen turvasektori Young children
Yhdysluokat Yksityisautoilu Young employees
Yhdysluokka Yksityiselämä Younger children
Yhdysluokkaopetus Yksityiselämän suoja Younger Dryas
Yhdyspankki Yksityiset palvelut Younger generation
Yhdysvallat Yksityiskohtainen suunnittelu Young foreign language teacher
Yhdysvaltain kongressi Yksityiskoulu Young learners
Yhdysvaltain lehdistö Yksityiskoulut Young managers
Yhdysvaltain sisällissota Yksityisomistus Young men
Yhdysvaltain ulkopolitiikka Yksityisopetus Young-old people
Yhdysvaltalaiset Yksityissektori Young people
Yhdysvaltojen esivaalit 2008 Yksityistäminen Young Person’s Clinical Outcomes in Routine Evaluation
Yhdysvaltojen historia Yksityisyydensuoja Young voters
Yhteenkuuluvuuden tunne Yksityisyys Young’s modulus
Yhteenkuuluvuus Yleinen asenne Youth
Yhteenkuuluvuus kielen avulla Yleinen etu Youth and children participation
Yhteensovittaminen Yleinen hyvinvointi Youth choir
Yhteensovittaminen palautuminen Yleinen kielitiede Youth culture
Yhteentoimivuus Yleinen kielitutkinto Youth cultures
Yhteikuntakritiikki Yleinen mielipide Youth Festival
Yhteinen kokemus Yleinen suhteellisuusteoria Youth football
Yhteinen maatalouspolitiikka Yleinen viisaus Youth in Action
Yhteinen perusta Yleisaisti Youth language
Yhteinen ulko- ja turvallisuus politiikka Yleisesitykset Youth language, immigration
Yhteisen perustan syntymekanismit Yleiset kielitutkinnot Youth literature
Yhteisen perustan ylläpitämisen mekanismit Yleiset kirjastot Youth radio
Yhteisen äänen rekontekstualisointi Yleishyödylliset yhteisöt Youth research
Yhteisevoluutio Yleiskatsaus Youth riots
Yhteishallinta Yleiskieli Youths
Yhteishenki Yleiskielitaito Youth segment
Yhteishuoltajuus Yleiskäsitteiden muodostaminen tai mieleenpalauttaminen Youth sport
Yhteishuomio Yleislakko Youth sport coaches
Yhteisinfektio Yleislähetys Youth sports
Yhteisinfektiot Yleisopetus Youth Sports Club
Yhteisintegraatio Yleisopinnot Youth studies
Yhteisintegroituvuus Yleisradio Youth task
Yhteisjakauma Yleisradiotoiminta Youth team sport
Yhteisjakaumakriteeri Yleissivistävä koulutus Youth unemploymentfessional agency
Yhteiskasvatus Yleissivistys Youth volunteering
Yhteiskehittely Yleissopimus Youth work
Yhteiskide yleistetty Stokesin yhtälö Yout literature
Yhteiskirjoittaminen Yleistäminen YouTube
Yhteiskiteet Yleistyminen YP-CORE
Yhteiskonstruktiot Yleistynyt luottamus YPE-opinnot
Yhteiskoulut Yleistys Yrittäjien tarinat
Yhteiskunnalinen vastuu Yleisurheilu Yrittäjä
Yhteiskunnallinen asema Yleisö Yrittäjähenkisyys
Yhteiskunnallinen eetos Yleisönosastot Yrittäjäksi siirtyminen
Yhteiskunnallinen integraatio Yleisösuhde Yrittäjämäinen johtaminen
Yhteiskunnallinen kehitys Yleisöt Yrittäjämäinen markkinointi
Yhteiskunnallinen kysymys Yleisötilaisuudet Yrittäjämäinen oppiminen
Yhteiskunnallinen liike Yleisötutkimus Yrittäjämäinen toiminta
Yhteiskunnallinen merkitys Yleisötyö Yrittäjämäinen uudistuminen
Yhteiskunnallinen modernisaatio Ylellisyys Yrittäjäperhe
Yhteiskunnallinen murros Ylellisyystavarat Yrittäjät
Yhteiskunnallinen muutos Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Yrittäjät vs. palkansaajat
Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Ylennykset Yrittäjyyden eetos
Yhteiskunnallinen osaaminen Ylettömyys Yrittäjyyden metodologia
Yhteiskunnallinen relevanssi Yliannostelu Yrittäjyyden tutkimus
Yhteiskunnallinen riski Yliesö Yrittäjyys
Yhteiskunnallinen suhdanne Yli-Juonikas Jaakko Yrittäjyys aktiviteetti
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ylikalastus Yrittäjyyshanke
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ylikansallinen kulttuuri Yrittäjyyskasvatus
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Ylikoulutus Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys
Yhteiskunnallinen yrittäjyys Ylikulku Yrittäjyyskasvatuspäivät
Yhteiskunnallinen yritys Ylikunto Yrittäjyys kesto maaseutu/kaupunki
Yhteiskunnallinne muutos Yliluonnollinen Yrittäjyyskoulutus
Yhteiskunnalliset ilmiöt Yliluonnollinen voima Yrittäjyys sukupuolierot odotetut tulot
Yhteiskunnalliset järjestelmät Yliopilaat Yrittäjyys sukupuoli tulot yrittäjyysvalinta
Yhteiskunnalliset liikkeet Yliopisto Yrittäjyystarina
Yhteiskunnalliset tietojärjestelmät Yliopistoallianssi Yrittäjyysteoria
Yhteiskunnalliset vaikutukset Yliopistoalueet Yrittäjyystutkimus
Yhteiskunnallistuminen Yliopistoautonomia Yrittäjyys vuorottelu dynamiikka alueelliset työmarkkinat
Yhteiskunnallisuus Yliopistofuusiot Yrittäminen
Yhteiskunnan muutokset Yliopistohistoria Yrityksen eettiset hyveet
Yhteiskunnan muutos yliopistojen henkilökunta Suomessa Yrityksen elinkaarimalli
Yhteiskunnassa osallistuminen Yliopistojen kansainvälistyminen Yrityksen kasvu
Yhteiskunta Yliopistojen kehitäminen Yrityksen maine
Yhteiskuntaan integroituminen Yliopistojen rahoitusmalli Yrityksen perustaminen
Yhteiskuntaetnologia Yliopistokirjastot Yrityksen sosiaalinen vastuu
Yhteiskuntafilosofia Yliopistokoulutus Yrityksen syntyminen
yhteiskuntafilosofia (Suomi) Yliopistokulttuuri Yrityksen taloushistoria
Yhteiskuntahyönteiset Yliopistolaki Yrityksen tuloksellisuus
Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki Yliopistolakiuudistus Yrityksen yhteiskuntavastuu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus Yliopistollinen historianopetus Yritykset
Yhteiskuntajärjestelmät Yliopistolliset museot Yritys
Yhteiskuntakasvatus Yliopiston historia Yritys 2.0
Yhteiskuntakehitys Yliopistonlehtori Yritysarkkitehtuuri
Yhteiskunta kritiikki Yliopistonlehtorien liitto Yritysarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen
Yhteiskuntakuvaus Yliopiston taidekokoelma Yritysarkkitehtuurin kehittäminen
Yhteiskuntaliikkeet Yliopiston valintakokeet Yritysarkkitehtuurin suunnittelu
Yhteiskuntaloukat Yliopistonäkemykset Yritysdemokratia
Yhteiskuntaluokat Yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä Yritysen kasvu
Yhteiskuntaluokka Yliopisto ohjaus Yritysetiikka
Yhteiskuntamuutos Yliopistoon hakeutuminen Yritysetiikka. organisaatioetiikka
Yhteiskuntaoppi Yliopisto-opettaja Yritysevoluutio
Yhteiskuntapoliltiikka Yliopisto-opetus Yrityshankkeet
Yhteiskuntapolitiikan tutkimus Yliopisto-opinnot Yrityshistoria
Yhteiskuntapolitiikka Yliopisto-opiskelija Yrityshistoriikit
Yhteiskuntarakenne Yliopisto-opiskelijat Yritysidentiteetti
Yhteiskuntarauha yliopisto-opiskelijat Suomessa Yritysjohdon kognitiot
Yhteiskuntasektorit Yliopisto-opiskeljat Yritysjohtaja
Yhteiskuntasopimus Yliopisto-opiskelu Yritysjohtajakapitalismi
Yhteiskuntasuhteet Yliopistopedagogiikka Yritysjohtajat
Yhteiskuntasuunnittelu Yliopistopolitiikka Yritysjohtaminen
Yhteiskuntateoria Yliopistoradikalismi Yritysjohto
Yhteiskuntateoriat Yliopistorahoitus Yrityskansalaisuus
Yhteiskuntatiede Yliopistosta valmistuneet Yrityskaupat
Yhteiskuntatieellinen tutkimus Yliopistot Yrityskokoelmat
Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus Yliopistotutkijat ja opettajat Yrityskokok
Yhteiskuntatieteet Yliopistotutkimus Yrityskulttuuri
Yhteiskuntatieteiden filosofia Yliopistotutkinto Yrityskuva
yhteiskuntatieteiden filosofia (Suomi) Yliopisto-työelämä yhteistyö Yrityskysely
Yhteiskuntatieteilijät Yliopistouudistus Yritysmarkkinointi
Yhteiskuntatieto Yliopisto yrittäjyys Yritysnäkökulma
Yhteiskuntatutkimus Yliopisto-yritys-yhteistyö Yritysontologia
Yhteiskuntavastuu Yliopistsot Yrityspalvelut
Yhteiskuntavastuu maine Yliopito-opetus Yrityspelit
Yhteiskunya Ylioppilaat Yritysrahoitus
Yhteiskäsittely Ylioppilas Yritysstrategiat
Yhteisleikki Ylioppilaskirjoitukset Yritystaide
Yhteismaiden tragedia Ylioppilaskirjoitukset, digitalisaatio Yritystalous
Yhteismitattomuus Ylioppilaskoe Yritysten johtaminen ja johtajuus
Yhteisopettajuus Ylioppilaskunnat Yritysten osaaminen
Yhteisopetus Ylioppilaskunta Yritysten synty
Yhteispilvet Ylioppilaspolitiikka Yritysten taidekokoelmat
Yhteisresurssi Ylioppilassuhteet Yritysten toimintaympäristöt
Yhteissuunnittelu Ylioppilastalo Yritysten tukeminen
Yhteistartunnat Ylioppilastutkinto Yritysten tutkiminen
Yhteistilat Ylioppilasuhteet Yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen yhteiskuntavastuu
Yhteistilintarkastus Ylioptimismi Yritysten välinen markkinointi
Yhteistoiminnallinen luovuus Ylipaino Yritysten yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu Ylipaino, lihavuus, riskitekijät Yritysten ympäristöjohtaminen
Yhteistoiminnallinen opetus Ylipainoisuus Yritysten ympäristöjohtaminen. suomalainen liiketoiminta
Yhteistoiminnallinen oppiminen Ylirajainen Yritysten ympäristövastuu
Yhteistoiminnallisuus Ylirajainen hoiva Yritystoiminta
Yhteistoiminnan laatu Ylirajaiset tanssimuodot Yritystuet
Yhteistoiminta Ylirajaisuus Yritystuki
Yhteistoimintamenettely Ylirasitus Yritystukilaki
Yhteistuotanto Ylirelaksointi Yritysvastuu
Yhteistutkimushaastattelu Ylisitoutuminen Yritysvastuuraportointi
Yhteistyö Ylisitoutuneisuus Yritysvastuutieto
Yhteistyöinnovointi Ylistaro Yritysviestintä
Yhteistyö- ja verkostosuhdeteoriat Ylistuspuheet Yritys-yhteiskuntasuhde
yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa Ylistyspuhe Yritysyhteistyö
Yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä Ylivertaisuus Yrjö Auramaa
Yhteistyökyky Ylivieska Yrjö ja Kalle Väisälä
Yhteistyömalli Ylivilkkaus Yrjö Jylhä
Yhteistyömuodot Ylivärähdys Yrjö Koivulehto
Yhteistyö psykiatrisen hoidon ja sosiaalitoimen alueella Ylläpito Yrjö-Koskinen Yrjö Sakari
Yhteistyösuhteet Ylläpitohoito Yrjö Neuvo
Yhteistyöverkosto Yllättyneisyys Yrjön päivä
Yhteisvaikutus Yläkaupungin yö Yrjö Valli
Yhteisvaluutta Yläkemijoki Yrkesval
Yhteisvastuu Yläkoulu Yrttilääkintä
Yhteisvastuuvaihto Yläkoulun opetusharjoittelija (ysa)
Yhteisyys Yläkoulut (ysa) didaktiikka
Yhteisö Ylä-Lapin luontokeskus Siida. (ysa) historia
Yhteisöasiantuntijuus Yläluokkalaiset (ysa) koulutus
Yhteisöasuminen Yläraaja (ysa) musiikinopettajat
Yhteisödynamiikka Ylö-Tehtaat Oy (ysa) musiikki
Yhteisöekologia Ymmärrettävyys (ysa) opetus
Yhteisöhistoria Ymmärryksen käsitteet (ysa) oppiminen
Yhteisöindeksi Ymmärrys (ysa) tutkimus
Yhteisökasvatus Ymmärtäminen Ystävien vaikutus
Yhteisökoostumus Ymmärtämisen rajat Ystäviä ja vihollisia
Yhteisöllinen argumentointi Ymmärtämisen taso Ystävä
Yhteisöllinen johtajuus Ymmärtämisstrategiat Ystävät
Yhteisöllinen kirjoittaminen Ymmärtävä sitoutuminen Ystävyys
Yhteisöllinen kiroittaminen Ympäristö Ystävyyssuhteet
Yhteisöllinen lukeminen Ympäristöaineistot Y-sukupolvi
Yhteisöllinen luovuus Ympäristöaktivismi Yt-asiamies
Yhteisöllinen markkinointi Ympäristöarvo ytimien Schiff-momentit
Yhteisöllinen musiikkiterapia Ympäristöarvot Ytimien tiheysfunktionaaliteoria
Yhteisöllinen oppiminen Ympäristöasenteet Yt-laki
Yhteisöllinen oppimispeli Ympäristöasiat Ytterbium
Yhteisöllinen skripti Ympäristöestetiikka Yttrium
Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Ympäristöetiikka Yugoslavia
Yhteisöllinen tietokonetuettu oppiminen Ympäristöfilosofia Yugoslavia & former Yugoslavia
Yhteisöllinen toiminta Ympäristöfysiikka ' Yugoslav wars of accession
Yhteisöllinen verkko-oppiminen Ympäristögenomiikka YVA
Yhteisöllinen yrittäjyyskasvatus Ympäristöhaitat YVA-menettely
Yhteisöllisen oppiminen Ympäristöhallinto YVA-selostus
Yhteisölliset skriptit Ympäristöheterogeenisuus Yöhoito
Yhteisölliset tekstitaidot Ympäristöhistoria Yökköset
Yhteisölliset työtilat Ympäristö ja luonnontieto Yöperhoset
Yhteisölliset verkkopelit Ympäristö- ja luonnontietoa Yötyö
Yhteisöllisyys Ympäristöjohtaminen
Yhteisölähtöinen suunterveyden edistäminen Ympäristöjohtamisen työkalut

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä | Tutkimus - Research | Palaute - Feedback