JY tutkii :: Asiasanalista - Research areas
Asiasanalista - Research areas Sanat englanniksi - English terms only
Sanat suomeksi - Finnish terms only
Sanat suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Numeroalkuiset - Starting with numbers (e.g. 20th century)
Haku - Search
Y
Sanat - Words Suomeksi ja englanniksi - Finnish and English terms in alphabetical order
Lyapunov dimension Kaplan–Yorke formula Yhteisötaide Ympäristöjärjestöt
peliala, tieto- ja viestintätekniikka-ala, korkeakouluopetus, yliopistot, ammattikorkeakoulut, Suomi, peliala Yhteisötason tutkimus Ympäristökasvatus
Personality, Genetic, Twin, Young adulthood Yhteisötyö Ympäristökemia
Yakubovich, V. A. Yhteisövastuu Ympäristökemikaali
YA literature Yhteisöviestintä Ympäristökemikaalit
Yang-Mills Yhteiösllisyys Ympäristökerroin
Yang-Mills theory Yhtenäinen peruskoulu Ympäristökiistat
Yara Yhtenäinen perusopetus Ympäristökonflikti
Yara Oy Yhtenäiskenttäteoria Ympäristökonfliktit
Yasukuni Yhtenäiskoulu Ympäristökriisi
Ydinaine Yhtenäiskoulujärjestelmä Ympäristökriisit
Ydinaines Yhtenäisyys Ympäristökuormitus
Ydinaseet Yhteysvastuunvaihto Ympäristökysymykset
Ydinase valvonta Yhtiestyö Ympäristölaskenta
Ydinastrofysiikka Yhtiö Ympäristölaskentatoimi
Ydinenergia Yhtiölainsäädäntö Ympäristöliike
Ydinenergiayhteistyö Yhtiöt Ympäristöliikkeet
Ydinfysiikka Yhtäläinen kunnioitus Ympäristöllinen
Ydinjäte Yhtäläisyys Ympäristöluvat
Ydinjätehuolto Yhtälöt Ympäristömarkkinointi
Ydinjätekiista Yhtyeet Ympäristömittaukset
Ydinjätepolitiikka Yhtyneet paperitehtaat. Ympäristömuutokset
Ydinjätteet Yhtyneet Paperitehtaat Oy Ympäristömyrkyt
Ydinjätteiden loppusijoitus Yhtyvät trajectorit Ympäristömyötäinen käyttäytyminen
Ydinkeidas Yield Ympäristön arvot
Ydinkeskeinen motorinen opettaminen Yield of stockings Ympäristön heterogeenisuus
Ydinkeskeinen motorinen oppiminen YK Ympäristön hoito
Ydinkeskeinen opettaminen Ykkösmaksimi Ympäristön monitorointi
Ydinkeskeinen oppiminen Ykseys Ympäristön montorointi
Ydin-lehti Yksiavioisuus Ympäristön muutokset
Ydinmagneettinen resonanssi Yksikidediffractio Ympäristönmuutos
Ydinmagneettinen resonassi spektroskopia Yksikidediffraktio Ympäristön pirstoutuminen
Ydinonnettomuudet Yksikidekristallografia Ympäristön saastuminen
Ydinpolttoaineet Yksikide röntgendiffraktio Ympäristön suojaavat tekijät
Ydinrakenne Yksikideröntgendiffraktiotutkimus Ympäristönsuojelu
Ydinrakenneteoria Yksikideröntgenkristallografia Ympäristön tila
Ydinreaktiot Yksikideröntgenrakenne Ympäristön tilan seuranta
Ydinrearktiot Yksikköjuuri Ympäristöntutkimus
Ydinspektroskopia Yksikköjärjestelmä Ympäristön vaihtelu
Ydintekniikka Yksikkökustannukset Ympäristön vaikutukset pesintään
Ydinturvallisuus Yksikkösaalis Ympäristön väri
Ydintörmäykset Yksikkötestaus Ympäristöoikeus
Ydinvoima Yksikäsitteisyys Ympäristöongelmat
Ydinvoimalaonnettomuus Yksilö Ympäristöpolitiikka
Ydinvoimalat Yksilöityminen ja eriytyminen Ympäristöpsykologia
Ydinvoiman vastainen liike Yksilöllinen erikoistuminen Ympäristöpäätöksenteko
Ydinvoimapolitiikka Yksilöllinen identiteetti Ympäristöraportointi
Ydinvuorovaikutukset Yksilöllinen opetussuunnitelma Ympäristörikokset
Ydin-ydin törmäykset Yksilöllinen tuki Ympäristösihteerit
Year 2000 problem Yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma Ympäristösosiologia
Yearbook of the Finnish Kodály Center Yksilöllise erot Ympäristöstrategia
Year-round oxygenation Yksilölliset erot Ympäristösuhde
Yeast cell-cycle Yksilölliset kehityspolut Ympäristösuhteen muutokset
Yersinia Yksilölliset strategiat Ympäristötaide
Yhden kvasihiukkasen tilat Yksilölliset toimijat Ympäristötekijät
Yhdenmukaistaminen Yksilölliset voimavarat Ympäristötekniikka
Yhdenmukaisuusrajoitin Yksilöllistäminen Ympäristöteknolgia
Yhdenpäivänromaani Yksilöllistyminen Ympäristöteknologia
Yhden vanhemman perheet Yksilöllisyys Ympäristöterveys
Yhdenvertaisuus Yksilön näkökulma Ympäristötieteet
Yhdessä oppiminen Yksilön oikeudet Ympäristötieto
Yhdistelmälääke Yksilön suoja Ympäristötietoisuus
Yhdistelmälääkkeet Yksilöohjaus Ympäristöuhkapuhe
Yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu Yksilöosallistuminen Ympäristövaatimukset
Yhdistetty voima- ja kestavyysharjoitteluharjoittelu Yksilöt Ympäristövaikutukset
Yhdistetty voima-ja kestävyysharjoittelu Yksilötason interventio Ympäristövaikutusten arviointi
Yhdistäminen Yksilö-ympäristö vuorovaikutus Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Yhdistyksen taloushallinto Yksilö-ympäristö yhteensopivuus Ympäristövalvonta
Yhdistykset Yksineläjät Ympäristö vastulisuus
Yhdistyminen Yksinhuoltaja Ympäristövastuu
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Yksinhuoltajaperheet Ympäristöystävällinen
Yhdistyneet kansakunnat. Yksinhuoltajat Ympäristöön liittyvät suojaavat tekijät
Yhdistynyt kuningaskunta Yksinhuoltajuus Ympyrä
Yhdistys Yksinkertaistettu arviointi Ymäristövaikutusten arviointi
Yhdistyshistoria Yksinäisyys Y(OH)CO3
Yhdistysnimet Yksinyrittäjät Yoko Ono
Yhdistystenja säätiöiden laskentatoimi Yksinyrittäminen Yolk efficiency
Yhdistystoiminta Yksittäiskide Yolk testosterone
Yhdusvallat Yksittäiskideröntgenrakenne Youg male
Yhdyskunnat Yksittäisten puiden tunnistaminen Young
Yhdyskuntajäte Yksityinen sektori Young adult
Yhdyskuntajätteet Yksityinen turvasektori Young adult fiction
Yhdyskuntakasvatus Yksityisautoilu Young adulthood
Yhdyskuntasuunnittelu Yksityiselämä Young adult literature
Yhdyskuntatyö Yksityiselämän suoja Young adults
Yhdysluokat Yksityiset palvelut Young-adult twins
Yhdysluokka Yksityiskohtainen suunnittelu Young bisexual women
Yhdysluokkaopetus Yksityiskoulu Young children
Yhdyspankki Yksityiskoulut Young employees
Yhdysvallat Yksityisomistus Younger children
Yhdysvaltain kongressi Yksityisopetus Younger Dryas
Yhdysvaltain lehdistö Yksityissektori Young foreign language teacher
Yhdysvaltain ulkopolitiikka Yksityistäminen Young learners
Yhdysvaltojen esivaalit 2008 Yksityisyydensuoja Young managers
Yhdysvaltojen historia Yksityisyys Young men
Yhteenkuuluvuuden tunne Yleinen asenne Young-old people
Yhteenkuuluvuus Yleinen etu Young people
Yhteenkuuluvuus kielen avulla Yleinen hyvinvointi Young voters
Yhteensovittaminen Yleinen kielitiede Youth
Yhteensovittaminen palautuminen Yleinen kielitutkinto Youth and children participation
Yhteentoimivuus Yleinen mielipide Youth choir
Yhteikuntakritiikki Yleinen suhteellisuusteoria Youth culture
Yhteinen kokemus Yleinen viisaus Youth cultures
Yhteinen maatalouspolitiikka Yleisaisti Youth Festival
Yhteinen perusta Yleisesitykset Youth football
Yhteinen ulko- ja turvallisuus politiikka Yleiset kielitutkinnot Youth in Action
Yhteisen perustan syntymekanismit Yleiset kirjastot Youth language
Yhteisen perustan ylläpitämisen mekanismit Yleiskatsaus Youth literature
Yhteisen äänen rekontekstualisointi Yleiskieli Youth radio
Yhteisevoluutio Yleiskielitaito Youth research
Yhteishallinta Yleiskäsitteiden muodostaminen tai mieleenpalauttaminen Youth riots
Yhteishenki Yleislakko Youths
Yhteishuoltajuus Yleislähetys Youth segment
Yhteishuomio Yleisopetus Youth sport
Yhteisinfektio Yleisopinnot Youth sport coaches
Yhteisinfektiot Yleisradio Youth sports
Yhteisintegraatio Yleisradiotoiminta Youth Sports Club
Yhteisintegroituvuus Yleissivistävä koulutus Youth studies
Yhteisjakauma Yleissivistys Youth task
Yhteisjakaumakriteeri Yleissopimus Youth team sport
Yhteiskasvatus yleistetty Stokesin yhtälö Youth unemploymentfessional agency
Yhteiskehittely Yleistäminen Youth volunteering
Yhteiskide Yleistyminen Youth work
Yhteiskirjoittaminen Yleistynyt luottamus Yout literature
Yhteiskiteet Yleistys YouTube
Yhteiskonstruktiot Yleisurheilu YPE-opinnot
Yhteiskoulut Yleisö Yrittäjien tarinat
Yhteiskunnalinen vastuu Yleisönosastot Yrittäjä
Yhteiskunnallinen asema Yleisösuhde Yrittäjähenkisyys
Yhteiskunnallinen eetos Yleisöt Yrittäjäksi siirtyminen
Yhteiskunnallinen integraatio Yleisötilaisuudet Yrittäjämäinen johtaminen
Yhteiskunnallinen kehitys Yleisötutkimus Yrittäjämäinen markkinointi
Yhteiskunnallinen kysymys Yleisötyö Yrittäjämäinen oppiminen
Yhteiskunnallinen liike Ylellisyystavarat Yrittäjämäinen toiminta
Yhteiskunnallinen merkitys Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Yrittäjäperhe
Yhteiskunnallinen modernisaatio Ylettömyys Yrittäjät
Yhteiskunnallinen murros Yliannostelu Yrittäjät vs. palkansaajat
Yhteiskunnallinen muutos Yliesö Yrittäjyyden eetos
Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus Yli-Juonikas Jaakko Yrittäjyyden metodologia
Yhteiskunnallinen osaaminen Ylikalastus Yrittäjyyden tutkimus
Yhteiskunnallinen relevanssi Ylikansallinen kulttuuri Yrittäjyys
Yhteiskunnallinen riski Ylikoulutus Yrittäjyys aktiviteetti
Yhteiskunnallinen suhdanne Ylikulku Yrittäjyyshanke
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ylikunto Yrittäjyyskasvatus
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ylikuormitus Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Yliluonnollinen Yrittäjyyskasvatuspäivät
Yhteiskunnallinen yritys Yliluonnollinen voima Yrittäjyys kesto maaseutu/kaupunki
Yhteiskunnallinne muutos Yliopilaat Yrittäjyyskoulutus
Yhteiskunnalliset liikkeet Yliopisto Yrittäjyys sukupuolierot odotetut tulot
Yhteiskunnalliset tietojärjestelmät Yliopistoallianssi Yrittäjyys sukupuoli tulot yrittäjyysvalinta
Yhteiskunnalliset vaikutukset Yliopistoalueet Yrittäjyystarina
Yhteiskunnallistuminen Yliopistoautonomia Yrittäjyysteoria
Yhteiskunnallisuus Yliopistofuusiot Yrittäjyystutkimus
Yhteiskunnan muutokset Yliopistohistoria Yrittäjyys vuorottelu dynamiikka alueelliset työmarkkinat
Yhteiskunnan muutos yliopistojen henkilökunta Suomessa Yrittäminen
Yhteiskunnassa osallistuminen Yliopistojen kansainvälistyminen Yrityksen eettiset hyveet
Yhteiskunta Yliopistojen kehitäminen Yrityksen elinkaarimalli
Yhteiskuntaan integroituminen Yliopistojen rahoitusmalli Yrityksen kasvu
Yhteiskuntafilosofia Yliopistokirjastot Yrityksen maine
yhteiskuntafilosofia (Suomi) Yliopistokoulutus Yrityksen perustaminen
Yhteiskuntahyönteiset Yliopistokulttuuri Yrityksen sosiaalinen vastuu
Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki Yliopistolaki Yrityksen syntyminen
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus Yliopistolakiuudistus Yrityksen taloushistoria
Yhteiskuntajärjestelmät Yliopistollinen historianopetus Yrityksen tuloksellisuus
Yhteiskuntakasvatus Yliopistolliset museot Yrityksen yhteiskuntavastuu
Yhteiskuntakehitys Yliopiston historia Yritykset
Yhteiskunta kritiikki Yliopistonlehtori Yritys
Yhteiskuntakuvaus Yliopistonlehtorien liitto Yritys 2.0
Yhteiskuntaloukat Yliopiston taidekokoelma Yritysarkkitehtuuri
Yhteiskuntaluokat Yliopiston valintakokeet Yritysarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen
Yhteiskuntaluokka Yliopistonäkemykset Yritysarkkitehtuurin kehittäminen
Yhteiskuntamuutos Yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä Yritysarkkitehtuurin suunnittelu
Yhteiskuntaoppi Yliopisto ohjaus Yritysen kasvu
Yhteiskuntapoliltiikka Yliopistoon hakeutuminen Yritysetiikka
Yhteiskuntapolitiikan tutkimus Yliopisto-opettaja Yritysetiikka. organisaatioetiikka
Yhteiskuntapolitiikka Yliopisto-opetus Yritysevoluutio
Yhteiskuntarakenne Yliopisto-opinnot Yrityshankkeet
Yhteiskuntarauha Yliopisto-opiskelija Yrityshistoria
Yhteiskuntasektorit Yliopisto-opiskelijat Yrityshistoriikit
Yhteiskuntasopimus yliopisto-opiskelijat Suomessa Yritysidentiteetti
Yhteiskuntasuhteet Yliopisto-opiskeljat Yritysjohdon kognitiot
Yhteiskuntasuunnittelu Yliopisto-opiskelu Yritysjohtaja
Yhteiskuntateoria Yliopistopedagogiikka Yritysjohtajakapitalismi
Yhteiskuntateoriat Yliopistopolitiikka Yritysjohtajat
Yhteiskuntatiede Yliopistoradikalismi Yritysjohtaminen
Yhteiskuntatieellinen tutkimus Yliopistorahoitus Yritysjohto
Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus Yliopistosta valmistuneet Yrityskansalaisuus
Yhteiskuntatieteet Yliopistot Yrityskaupat
Yhteiskuntatieteiden filosofia Yliopistotutkijat ja opettajat Yrityskokoelmat
yhteiskuntatieteiden filosofia (Suomi) Yliopistotutkimus Yrityskokok
Yhteiskuntatieteilijät Yliopistotutkinto Yrityskulttuuri
Yhteiskuntatieto Yliopisto-työelämä yhteistyö Yrityskuva
Yhteiskuntavastuu Yliopistouudistus Yrityskysely
Yhteiskuntavastuu maine Yliopisto yrittäjyys Yritysmarkkinointi
Yhteiskunya Yliopisto-yritys-yhteistyö Yritysnäkökulma
Yhteiskäsittely Yliopistsot Yritysontologia
Yhteisleikki Yliopito-opetus Yrityspalvelut
Yhteismaiden tragedia Ylioppilaat Yrityspelit
Yhteismitattomuus Ylioppilas Yritysrahoitus
Yhteisopettajuus Ylioppilaskirjoitukset Yritysstrategiat
Yhteisopetus Ylioppilaskirjoitukset, digitalisaatio Yritystaide
Yhteispilvet Ylioppilaskoe Yritystalous
Yhteisresurssi Ylioppilaskunnat Yritysten johtaminen ja johtajuus
Yhteissuunnittelu Ylioppilaskunta Yritysten osaaminen
Yhteistartunnat Ylioppilaspolitiikka Yritysten synty
Yhteistilat Ylioppilassuhteet Yritysten taidekokoelmat
Yhteistilintarkastus Ylioppilastalo Yritysten toimintaympäristöt
Yhteistoiminnallinen luovuus Ylioppilastutkinto Yritysten tukeminen
Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu Ylioppilasuhteet Yritysten tutkiminen
Yhteistoiminnallinen opetus Ylioptimismi Yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnallinen oppiminen Ylipaino Yritysten välinen markkinointi
Yhteistoiminnallisuus Ylipaino, lihavuus, riskitekijät Yritysten yhteiskuntavastuu
Yhteistoiminnan laatu Ylipainoisuus Yritysten ympäristöjohtaminen
Yhteistoiminta Ylirajainen Yritysten ympäristöjohtaminen. suomalainen liiketoiminta
Yhteistutkimushaastattelu Ylirajainen hoiva Yritysten ympäristövastuu
Yhteistyö Ylirajaiset tanssimuodot Yritystoiminta
Yhteistyöinnovointi Ylirajaisuus Yritystuet
Yhteistyö- ja verkostosuhdeteoriat Ylirasitus Yritystuki
yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa Ylirelaksointi Yritystukilaki
Yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä Ylisitoutuminen Yritysvastuu
Yhteistyökyky Ylisitoutuneisuus Yritysvastuuraportointi
Yhteistyömalli Ylistaro Yritysvastuutieto
Yhteistyömuodot Ylistuspuheet Yritysviestintä
Yhteistyö psykiatrisen hoidon ja sosiaalitoimen alueella Ylistyspuhe Yritys-yhteiskuntasuhde
Yhteistyösuhteet Ylivertaisuus Yritysyhteistyö
Yhteistyöverkosto Ylivieska Yrjö Auramaa
Yhteisvaikutus Ylivilkkaus Yrjö ja Kalle Väisälä
Yhteisvaluutta Ylivärähdys Yrjö Jylhä
Yhteisvastuu Ylläpito Yrjö Koivulehto
Yhteisvastuuvaihto Ylläpitohoito Yrjö-Koskinen Yrjö Sakari
Yhteisyys Yllättyneisyys Yrjö Neuvo
Yhteisö Yläkaupungin yö Yrjön päivä
Yhteisöasiantuntijuus Yläkemijoki Yrjö Valli
Yhteisöasuminen Yläkoulu Yrkesval
Yhteisödynamiikka Yläkoulun opetusharjoittelija Yrttilääkintä
Yhteisöekologia Yläkoulut (ysa)
Yhteisöhistoria Ylä-Lapin luontokeskus Siida. (ysa) didaktiikka
Yhteisöindeksi Yläluokkalaiset (ysa) historia
Yhteisökasvatus Yläraaja (ysa) koulutus
Yhteisökoostumus Ylö-Tehtaat Oy (ysa) musiikinopettajat
Yhteisöllinen argumentointi Ymmärrettävyys (ysa) musiikki
Yhteisöllinen johtajuus Ymmärryksen käsitteet (ysa) opetus
Yhteisöllinen kirjoittaminen Ymmärrys (ysa) oppiminen
Yhteisöllinen kiroittaminen Ymmärtäminen (ysa) tutkimus
Yhteisöllinen lukeminen Ymmärtämisen rajat Ystävien vaikutus
Yhteisöllinen luovuus Ymmärtämisen taso Ystäviä ja vihollisia
Yhteisöllinen markkinointi Ymmärtämisstrategiat Ystävä
Yhteisöllinen musiikkiterapia Ymmärtävä sitoutuminen Ystävät
Yhteisöllinen oppiminen Ympäristö Ystävyys
Yhteisöllinen oppimispeli Ympäristöaineistot Ystävyyssuhteet
Yhteisöllinen skripti Ympäristöaktivismi Yt-asiamies
Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Ympäristöarvo ytimien Schiff-momentit
Yhteisöllinen tietokonetuettu oppiminen Ympäristöarvot Ytimien tiheysfunktionaaliteoria
Yhteisöllinen toiminta Ympäristöasenteet Yt-laki
Yhteisöllinen verkko-oppiminen Ympäristöasiat Ytterbium
Yhteisöllinen yrittäjyyskasvatus Ympäristöestetiikka Yttrium
Yhteisöllisen oppiminen Ympäristöetiikka Yugoslavia
Yhteisölliset skriptit Ympäristöfilosofia Yugoslavia & former Yugoslavia
Yhteisölliset tekstitaidot Ympäristöfysiikka ' Yugoslav wars of accession
Yhteisölliset työtilat Ympäristögenomiikka YVA
Yhteisölliset verkkopelit Ympäristöhaitat YVA-menettely
Yhteisöllisyys Ympäristöhallinto YVA-selostus
Yhteisölähtöinen suunterveyden edistäminen Ympäristöheterogeenisuus Yökköset
Yhteisön rakenne Ympäristöhistoria Yöperhoset
Yhteisönrakennus Ympäristö ja luonnontieto Yötyö
Yhteisöosallistuminen Ympäristö- ja luonnontietoa
Yhteisörakenne Ympäristöjohtaminen
Yhteisösosiaalityö Ympäristöjohtamisen työkalut
Yhteisöt Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä | Tutkimus - Research | Palaute - Feedback